Täysin vapailla markkinoilla ei ole kärsivällisyyttä kasvattaa kokonaista puuta eikä ehjää ihmistä.

Tarvitsemme lainsäädäntöä ja yhteisiä pelisääntöjä, jotta planeettamme kestää ja jokaisen ihmisen hyvinvointi voidaan turvata.

Meillä jokaisella on vastuu tulevasta ja se on sitä suurempi, mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa olemme.