Strona główna - Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej

Web Name: Strona główna - Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej

WebSite: http://www.ptnfd.org

ID:275581

Keywords:

Polskie,wna,Strona,Towarzystwo

Description:


PTNefDPolskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Nefrologi Dziecięcej

Upowszechniamy wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, podnosimy kwalifikacje i poziom naukowy lekarzy, dbamy o przestrzeganie zasad deontologii lekarskiej, reprezentujemy nefrologię dziecięcą i pokrewne dziedziny, popularyzujemy ich osiągnięcia na forum krajowym i zagranicznym, organizujemy współpracę pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, chronimy prawa nefrologów dziecięcych oraz zrzeszonych pracowników dyscyplin pokrewnych.

Zobacz nasz statut

Aktualności

XXV-lecie PTNFD02 sierpnia 202220:51

W ramach powtórki z historii Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zachęcamy do przypomnienia wykładu prof. Ryszarda Grendy i prof. Marcina Tkaczyka wygłoszonego w trakcie IX Zjazdu PTNFD.

Więcej wspomnień z 25-lecia PTNFD w Zakładce XXV lat PTNFD

SWwyklad-na-25-lat-ptnfd-prof.-r.-grenda-i-prof.-m.-tkaczyk.pptx
XVII Ogólnopolska Konferencja pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”05 lipca 202213:52

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału wXVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – kierunek ku dorosłości”, która odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski.

W trakcie konferencji zespół ekspertów przedstawi Państwu aktualności oraz zalecenia pediatryczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i European Society of Hypertension. Przygotowaliśmy dla Państwa interaktywny system analizowania i rozwiązywania problemów klinicznych związanych z dzieckiem, u którego rozpoznano nadciśnienie tętnicze w ramach sesji„Forum przypadków klinicznych”oraz nowy punkt naszej Konferencji, tzn. sesjęKlubu Młodego Hipertensjologakierowaną nie tylko do szkolących się młodych specjalistów.

Zaproszeni wykładowcy, a także wybitni eksperci w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, zapewnią Państwu ciekawe i praktyczne rozwiązania trudnych problemów klinicznych, a Państwa obecność i zaangażowanie umożliwi wspólne spotkanie oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konferencji!

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

LINK DO STRONY KONFERENCJI:http://www.hipertensja2022.bok-ump.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Lublanie26 czerwca 202211:25

    

W dniach 22-25 czerwca 2022 w Lublanie, Słowenia, odbywała się 54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej z licznym, aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

Pani Profesor Aleksandra Żurowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) wygłosiła wykład pt. 'Pauci-immune AAV maintenance treatment - MMF', Pani Profesor Dorota Drożdż (Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) prowadziła sesję CKD/MBD.

Wykład pt. 'CKD-MBD after kidney transplantation' wygłosiła Pani Doktor Agnieszka Prytuła pracująca na codzień na Uniwersytecie w Gandawie.

Ponadto nasi przedstawiciele przedstawiali wyniki swoich badań.

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami z Konferencji

SWimg-20220625-wa0011.jpgimg-20220625-wa0006-1.jpgimg-20220625-wa0024-1.jpgimg-20220625-wa0009-1.jpgimg-20220625-wa0007-1.jpgimg-20220625-wa0017.jpg
Normy długości nerek26 czerwca 202211:35

  

Gorąco zachęcamy do korzystania z publikacji dr Łukasza Obryckiego i współpracowników dotyczącej norm długości nerek w populacji dziecięcej.Praca została już opublikowana online w czasopiśmie Pediatric NephrologyAdres: https://doi.org/10.1007/s00467-021-05303-5].Adres: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00467-021-05303-5#citeasW codziennej pracy przydatny będzie kalkulator dostępny pod adresem:https://kidneylength.com/Zachęcamy do korzystania z norm i kalkulatora w codziennej pracy z pacjentami oraz do wykorzystywania norm w swojej pracy naukowej i cytowania publikacji!Wielkie gratulacje dla Autorów!
PEDIATRYCZNA AKADEMIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ20 czerwca 202210:54

SzanowniPaństwo,
DrogieKoleżanki,DrodzyKoledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Pediatrycznej Akademii Dializy Otrzewnowej organizowanej wspólnie z firmą Baxter Polska.

Tematyka:
Podstawyteoretyczneipraktykadializyotrzewnowejpediatrycznej.
Nowoczesnysprzętdodializy.
Organizacjapracyośrodkadializotrzewnowychdladzieci
Telemedycynawdializieotrzewnowejudzieci.

Wykłady i warsztaty prowadzone są przez doświadczonych lekarzy i pielęgniarki.
Liczbamiejsc:30.

Zapraszamy do zgłoszeń. Przewidujemy, że z ośrodków będą zgłaszały się 2-osobowe zespoły: lekarz+pielęgniarka.
Zgłoszeniapowinnybyćpotwierdzoneprzezkierującegoośrodkiem.

TerminAkademii:1grudnia2022:12:00do2grudnia202218:00
Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe Baxter Polska Sp z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8.

Udział w Akademii dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny. Termin zgłoszeń zespołów: 1.09.2022
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk,marcin.tkaczyk@uni.lodz.pl
Decydujekolejnośćzgłoszeńorazpotrzebykształcenioweośrodków.

Zgłoszenieimienneobejmuje:daneosoboweikontaktowe(telefonimail).

Organizatorzy:
PolskieTowarzystwoNefrologiiDziecięcej
BaxterPolskaSp.zo.o.

Przeniesienie nastolatka z chorobą nerek pod opiekę dla dorosłych07 czerwca 202216:32

Szanowni Państwo,Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej dostrzega niedoskonałość procesu przenoszenia nastolatka z chorobą nerek pod opiekę dla dorosłych w Polsce (proces określany w literaturze anglojęzycznej jako transition). Żeby móc ocenić potrzeby i oczekiwania naszego Środowiska względem tego tematu zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety. Państwa głos pomoże nam w dalszej pracy nad tym istotnym zagadnieniem. Materiały, które mają powstać będą przeznaczone dla nefrologów dziecięcych i będą zawierać praktyczne wskazówki dla procesu przygotowania dziecka z chorobą nerek do procesu transition.Link do ankiety:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ07GoNeMTNF86GZBRcn1tHdnobqirVrKUYYWb3i0fyJhxxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0Zachęcamy do wypełnienia ankiety!Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Składki członkowskie13 maja 202212:03

SzanowniPaństwo,
DrogieKoleżankiiKoledzy,


Rozpoczęło się coroczne spotkanie nefrologów dziecięcych podczas Konferencji w Poznaniu.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej uprzejmie przypominam o uiszczeniu składek członkowskich za 2022r (lub lata wcześniejsze).

Dziękujętymczłonkom,którzywtymrokujużdokonaliwpłat.

Składkaczłonkowskaza2022rjeszczenieuległazmianieiwynosi50zł.

Zgodnie ze Statutem, członkowie którzy zalegają ze składką powyżej 3 lat mogą zostać skreśleni z listy członków PTNfD.

Nie dotyczy to koleżanek i kolegów, którzy przeszli na emeryturę – są oni zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, ale uprzejmie proszę o poinformowanie skarbnika o przejściu na emeryturę.

PrzypominamnrkontaPolskiegoTowarzystwaNefrologiiDziecięcej:

INGBankŚląskinrkonta:06105015751000002277118093


NrkontadostępnyjestrównieżnastroniePTNfD.
Wysokośćzaległościmożnasprawdzićbezpośredniouskarbnika.


ŻyczęniezapomnianychwrażeńzPoznaniaiserdeczniepozdrawiam,


IlonaZagożdżon
pastSkarbnikPTNfD
ilona.zagozdzon@gumed.edu.pl

Warsztaty Forum Młodych Nefrologów05 maja 202208:27

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy program niezwykle interesujących Warsztatów Forum Młodych Nefrologów.

Tematem Warsztatów będzie: 'Moja konsultacja nefrologiczna na oddziale...'

SWwarsztaty-fmn_program_2022.pdf
Konferencje Nefrologiczne 202222 kwietnia 202208:22

SzanowniPaństwo,
DrogieKoleżankiiKoledzy

Gorąco zachęcamy wszystkich członków PTNFD do rejestracji i udziału w najbliższej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu w dniach 12-14 maja 2022.
Tematem przewodnim spotkania będzie „Nefrologia dla Przyjaciół – czyli o chorobach nerek w różnych specjalnościach medycznych”.
SpotkajmysięwszyscywPoznaniu!
LinkdostronyKonferencji:https://ptnfd2022.pl/

Równocześnie przypominamy o innych zbliżających się konferencjach nefrologicznych:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nefrokardiologia 2022 - online, 22-23 kwietnia 2022
LinkdostronyKonferencji:https://nefrokardiologia.com/

59 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA) - Paryż, Francja, 19-22 maja 2022
LinkdostronyKonferencji:https://www.era-online.org/en/paris2022/

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Wrocław, 9-11 czerwca 2022
Termin zgłaszania streszczeń na Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego upływa 30 kwietnia 2022
LinkdostronyKonferencji:https://zjazdptn.pl/

54 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (ESPN) - Lublana, Słowenia, 22-25 czerwca 2022
LinkdostronyKonferencji:https://www.espn2022.org/

Życzenia Świąteczne16 kwietnia 202217:06

SzanowniPaństwo,
DrodzyCzłonkowiePolskiegoTowarzystwaNefrologiiDziecięcej,

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu i Państwa Najbliższym odpoczynku od zgiełku codzienności, spokoju i radości. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.


ZarządPolskiegoTowarzystwaNefrologiiDziecięcej

SWPodstrona 1 z 15123456789101112131415

PTNefD

Konsultant krajowy:

prof.dr hab.n.med.

Danuta Zwolińska

Katedra i Klinika Nefrologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

PTNefDPolskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej

Dane kontaktowe

Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Tel: +48 422711391

© PTNefD, All Rights Reserved.
Wykonanie: RevolWEB

TAGS:Polskie wna Strona Towarzystwo

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Strona główna - Carmex

   MENU

Drawnalism

  

Strona główna - Centrum Dorabi

   Skip to content Strona głównaNasza OfertaKontakt

Tak Brzmi Miasto: strona główn

  NEWSLETTER TAK BRZMI MIASTO, DLA TYCH KTÓRZY CHCĄ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWĄ BRANŻĄ MUZYCZNĄZapisz się, żeby dowiedzieć się pierwszy/a o naszy

Kelowna and Central Okanagan New

  NewsLocal NewsProvincial NewsNational NewsWorldwide NewsWeatherRoadsCannabisWildfireFloodsVideoHealthCOVID-19DevelopmentsOpinionOpinionsYour VoiceLife

Travel between Vancouver, Whistl

   Motor Coach Travel Between
Vancouver W

Strona główna - biuro rachunko

  tel.: 782 55 50 50|biur&#111;&#64;m&#122;-a&#117;&#100;&#121;&#116;&#46;&#112;&#108;FacebookTwitterYoutube StartO nasOferta AudytKsięgi handloweKsię

dzialaniawizualne.pl - Agencja K

  

Strona główna KMPSP - Komenda

  Przejdź do sekcji AktualnościPrzejdź do sekcji Komunikaty Komendanta Głównego i Wojewódzkiego PSPPrzejdź do sekcji Obszary działania KM PSPPrz

Wódka Wyborowa | Strona Główn

   Poznaj Wódkę WyborowaProduktyDrinkiKONTAKTPolskiInternationalAustriaBelgiumC

ads

Hot Websites