Folks – Agencja Influencer marketingu FOLKS

Web Name: Folks – Agencja Influencer marketingu FOLKS

WebSite: http://www.folks.pl

ID:319395

Keywords:

Agencja,Folks,FOLKS,marketingu

Description:


CREATORS
that influence

Folks to agencja influencer marketingu. Nasze działania są skierowane do twórców – zarówno makro i mikroinfluencerów, jak i do klientów poszukujących skutecznego sposobu komunikacji.

CREATORS
that influence

Folks to agencja influencer marketingu. Nasze działania są skierowane do twórców – zarówno makro i mikroinfluencerów, jak i do klientów poszukujących skutecznego sposobu komunikacji.

Twórcy

Znajdziemy dla Ciebie najlepszych wórców spełniających Twoje biznesowe i wizerunkowe oczekiwania.

Pomysł

Dzięki nieszablonowemu myśleniu przeprowadzimy efektywną i angażującą kampanię!

Realizacja

Do zadań podchodzimy kompleksowo - od stworzenia strategii, ustaleń z twórcami aż po raportowanie.

Dowiedz się więcej

Twórcy

dom i ogród lifestyle sport

doriska353

lifestyle moda uroda

victoriaczajkowska

kuchnia lifestyle moda

zdrowostki

kuchnia lifestyle zwierzęta

odzywiajsiezdrowo

kultura lifestyle podróże

nadjowa

moda

mami_szka

kuchnia lifestyle podróże

lekarka_na_roslinach

lifestyle rozwój uroda

paulakosmetycznie

lifestyle moda uroda

blizniaczkilaskowskietwins

kuchnia lifestyle sport

justyna_dragan

Zobacz wszystkich

Jesteś
twórcą ?

Zapraszamy do współpracy wszystkich twórców internetowych, którzy poprzez działanie w mediach społecznościowych tworzą ciekawe i angażujące treści i chcą to wykorzystać przy współpracach marketingowych. Dołącz do naszej agencji klikając w przycisk poniżej.

Dołącz do twórców

Jesteś marką i
szukasz twórcy ?

Jeśli chcesz zaistnieć w social mediach i dotrzeć do swoich klientów przez nowoczesną formę komunikacji, napisz do nas i sprawdź nas - Folks oraz naszych twórców.

Rozpocznij współpracę
O nasTwórcyDołączJak działamyKontakt
© 2019 – 2022 Folks. All Right Reserved. | Regulamin | Polityka prywatności | Folks is a part of a group Zapomniałeś hasła?

Zarejestruj się na stronie

Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Zaloguj się z GoogleZarejestruj się z Facebook

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się jako twórca!

Zapomniałeś hasła?

Zarejestruj się na stronie

Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Zaloguj się z GoogleZarejestruj się z Facebook

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się jako twórca!

Folks.pl korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

P O L I T Y K A P L I K Ó W C O O K I E S W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. Korzystanie z Cookies Zewnętrznych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenie e-Privacy).Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie Cookies Zewnętrznych poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących Cookies Zewnętrznych w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi - dokonanie wyboru ustawień przeglądarki w opcji opt -out.Użytkownik może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie
z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies Zewnętrznych nie może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Serwisu dla Użytkownika.Użytkownik może włączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy; analiz i badań oglądalności; oraz świadczenie usług reklamowych za zgodą Użytkownika, wyrażoną zgodnie z zasadami określonymi w treści pkt. 5.Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com, intagram.com, facebook.com.Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies
w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą przez ten adres: kontakt@folks.pl Wymagane Cookie

Niezbędne pliki cookie powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać Twoje preferencje dotyczące ustawień plików cookie.

Jeśli wyłączysz ten plik cookie, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę, będziesz musiał ponownie włączyć lub wyłączyć pliki cookie.

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ FOLKS

Strona regulaminu Regulamin

1 Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.folks.pl (zwanej dalej “Platformą” lub “Serwisem”).Platforma jest prowadzona przez spółkę Good One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 38, 01-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000386278, NIP 739-383-14-27 (dalej zwaną “Folks”).Platforma jest narzędziem umożliwiającym:a) wyszukiwanie twórców internetowych (dalej zwanych “Influencerami”) w celu promowania przez nich towarów i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także podmiotów zajmujących się zawodowo promocją takich podmiotów (dalej zwanych “Markami”).b) promowania działalności Influencerów dostępnych w bazie danych Folks.Influencerzy i Marki są dalej łącznie zwani Użytkownikami.Użytkownikami – Markami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
W imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim działają ich organy lub osoby upoważnione do działania w ich imieniu.Użytkownikami – Influencerami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia. W przypadku, gdy Influncer nie ukończył 18 roku życia akceptacja przez niego Regulamin wymaga dodatkowo pisemnej zgody jego opiekuna prawnego. Oświadczenie w tym przedmiocie może być przesłane Folks również mailowo (skan). Folks jest uprawniony do weryfikacji faktu wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego w każdym czasie. W przypadku stwierdzenia braku istnienia zgody opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, umowę uważa się za niezawartą.

2 Ogólne warunki korzystania z Platformy

 

Warunki techniczne związane z korzystaniem z Platformy:a) urządzenie końcowe z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe korzystanie Platformy,b) aktywne konto poczty elektronicznej,c) przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 45.0+,FireFox 40.0+, Internet Explorer 9+,d) włączona obsługa Cookies, JavaScript.Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.Platforma oraz jej elementy chronione są prawem autorskim.Ewentualne błędy związane z funkcjonowaniem Platformy można zgłaszać zgodnie z procedurą reklamacyjną.3 Konto i profilW celu założenia konta na Platformie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje aktywacji konta zgodnie z otrzymaną instrukcją (dalej: “Konto”).W przypadku zmiany danych Użytkownika objętych treścią formularza rejestracyjnego, Użytkownik powinien je niezwłocznie zaktualizować.Wydzielona część Platformy powiązana z Kontem, stanowiąca profil (dalej “Profil”), zawiera publicznie dostępne dane Użytkownika, widoczne także dla podmiotów nie będących Użytkownikami. Danymi udostępnianymi publicznie będą: pseudonim, charakterystyka własna Influencera, linki do profili internetowych oraz wizerunek .4 ZadaniaFolks za pośrednictwem Platformy i z wykorzystaniem dostępnych w niej narzędzi prowadzi dla Marek kampanie reklamowe (dalej: “Kampanie reklamowe”).W celu prowadzenia Kampanii reklamowych Influencerzy wykonują określone przez Folks zadania (dalej “Projekty”).Za wykonanie Projektów Influencer otrzymuje wynagrodzenie, w formie pieniężnej lub rzeczowej, określone w warunkach wykonywania Zadania. Folks w warunkach wykonania Zadania określa Markę oraz Kampanię reklamową, której Zadanie dotyczy.Możliwość wykonywania Projektów uzależniona będzie od kategorii twórczości wskazanych przez Influencera w formularzu rejestracyjnym ( dział: „dołacz jako twórca”) dostępnym na stronie www.folks.pl .Folks przesyła propozycje zrealizowania danego Projektu do Influencerów, których wybrał na podstawie informacji podanych przez nich w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 4 powyżej.Po otrzymaniu propozycji realizacji Projektu, Influencer potwierdza zwrotnie drogą mailową zamiar jego wykonania. Potwierdzenie należy złożyć w terminie 72 godzin pod rygorem uznania, że Influencer nie zgłasza zamiaru wykonania Zadania chyba, że inny termin zostanie wskazany w treści propozycji Rozpoczęcie przez Influencera realizacji Projektu wymaga uprzedniego zawarcia umowy
z Folks.Influencer zobowiązany jest do wykonywania Projektu na warunkach określonych w umowie zawartej z Folks. W przypadku nie zawarcia umowy, Influencer jest zobowiązany – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej – do zachowania w poufności wszelkich dokumentów
i informacji uzyskanych od Folks na etapie poprzedzającym odmowę jej podpisania

5 Odpowiedzialność Influencerów/usunięcie lub zawieszenie kontaInfluencer odpowiada wobec Folks za naruszenie niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Folks może zawiesić lub usunąć konto Influencera na Platformie.Folks ma także prawo zawiesić lub usunąć konto Influencera na Platformie w przypadku, gdy zachowanie Influencera jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się także w sytuacji, jeżeli Influencer w ramach Platformy informował o swojej działalności w social media niezgodnie z prawdą lub w sposób wprowadzający
w błąd, a naruszenie to miało charakter istotny.Folks może usunąć konto w przypadku stwierdzenia braku zgody opiekuna prawnego Influencera na akceptacje przez niego Regulaminu.Z uwagi na fakt, że Influencer jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z warunków przyjętego Zadania, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Influencera wynikających z warunków Zadania może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Influencera na Platformie.Dla uniknięcia wątpliwości, usunięcie lub zawieszenie konta nie wyklucza dochodzenia od Influencera naprawienia szkody wyrządzonej Folks, Marce lub osobie trzeciej w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Regulaminu lub warunków Zadania, a także spowodowanych przez Influencera działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem.6 Prawa autorskie

Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem przez Influencera autorskich praw majątkowych utworu powstałego w wyniku wykonania Zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej przez niego
z Folks.

7 Zmiana RegulaminuFolks może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail przed wejściem w życie nowego Regulaminu.Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie.

8 Postanowienia KońcowePrawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych odpowiednich ustaw.Wszelkie spory wynikłe z tytułu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, zgodnie z właściwością ogólną.

TAGS:Agencja Folks FOLKS marketingu

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
GreenMouse - Agencja Interaktywn

   sklepy strony serwery marketing portfolio kontaktBezpłatna wycenaPozytywne strony internetu... od 15 lat tworzymy sklepy i stro

KPI Marketing - Agencja SEO SEM

   503-857-504 bok@kpi.pl Bezpłatna Analiza SEO Twojej Strony HomeUsługiO nasBlogKontakt HomeUsługiO nasBlogKontaktKPI Marketing buduję przewagę

Agencja interaktywna Warszawa, W

  

Branżowa Agencja Informacyjna i

  Przejdź do treściWitamy na stronie iPortale.pl Sp. z o.o. | Wydawcy portali branżowych! Branżowa Agencja Informacyjna iPort

Agencja Interaktywna Onisoft

  

Školení affiliate marketingu

   Školení affiliate

Agencja Rozwoju Małopolski Zach

  Strona głównaOfertaOferta dla przedsiębiorcówOferta szkoleniowaObsługa zamówień publicznychAktualnościO nasInformacje dla akcjonariuszyProjekt

bkreative.pro - agencja reklamow

   kontakt faceboo

813.pl agencja interaktywna

  Strona główna 813.pl agencja interaktywnagłównakliencirealizacjehostingkontaktOd 2010 roku tworzymy i aktualizujemy serwisy www. Patrzymy na to c

4DL Reklama, Agencja Interaktywn

  HomeO nasPortfolioOfertaBaza wiedzyKontakt &times;HomeO nasPortfolioOfertaBaza wiedzyKontakt Menu

ads

Hot Websites