Od tradície po profesiu - Koniakovská krajka

Už takmer 140 rokov v Koniaków, na úpätí hory Ochodźita ťahá sa niť konikovskej krajky. Z tenkého, najčastejšie bieleho alebo krémového kordónu sa vytvárajú sa stovky majstrovských vzorov. Väčšina z nich je inšpirovaná bohatstvom karpatskej prírody (zajačiky, dubové lístky) alebo svetom vesmíru (slniečka, hviezdy, mesiačiky). Následné riadky obklopujú centrálny kruh vytvárajúc "koniakovské ružičky", tak sa tu nazývajú krajkové obrúsky. Celé roky sa konikovčania navštevovali aby spolu háčkovali a vymieňali si skúsenosti. To je úloha integrácie, tvorby vzťahov a pre veľa žien aj spôsob obživy. Háčkovanie tiež svedčilo o príslušnosti do danej kultúrnej oblasti, je súčasťou tradície, na ktorú sú miestne ženy hrdé.

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 ako súčasť projektu "Od tradície po profesiu. Školenie v oblasti koniakowskej krajky ", ktorú realizuje Nadácia Koniakowskej krajky a regionálna rozvojová agnetúra Kysuce.

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 781,79 PLN. (85%), grant zo štátneho rozpočtu - 2340,10 EUR a vlastný príspevok - 4680.22 EUR. Dodacia lehota: 2021 - Marec 2022.

Čítať ďalej...

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Výzva č. 1/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK - žiadosť o regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022

Výzva č. 2/2022

Vyhlásenie výzvy ŽSK zdotačného programu Participatívne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022

Výzvy vhodnote 325-tisíc eur

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja môžu začať predkladať svoje projekty

Sumu od 1100 do 3000 eur môžu získať projekty na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytváranie podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju.

Na výzvu je možné podať iba jednu žiadosť, žiadateľ je zároveň povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie.

Za oprávnené výdavky podporovanej činnosti sa považujú bežné a kapitálové výdavky žiadateľa vzniknuté aj spätne, a to v období od 1. januára 2022 najneskôr do 30. novembra 2022. Uzávierka žiadostí je 31. marca 2022.

O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z poslancov.

Výzva č. 3/2022

Dotácia predsedníčky ŽSK o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022.

Dotácia predsedníčky ŽSK vhodnote 50-tisíc eur

Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce môžu byť podporené z Dotácií predsedníčky ŽSK.

Žiadosti je možné predkladať priebežne do 31. mája.

O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Žilinskom kraji.

Výška poskytnutej dotácie sa pohybuje od 1000 do 6000 eur.

Viac odotáciách,grantoch a formulároch sa dočítate nižšie.

https://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/

Spojme sa pre vodu

Regionálna rozvojová agentúr plne podporuje aspolupracuje siniciatívou Spojme sa pre vodu .

www.spojmesaprevodu.sk

Spojme sa pre vodu je tím ľudí rôznych profesií dobrovoľne združených okolo mimovládnej organizácieĽudia a vodavedenej medzinárodne uznávaným odborníkomIng.Michalom KravčíkomCSc., držiteľom prestížnej ceny Goldman Environmental Prize.

Hľadá riešenia, ako efektívnym zadržiavaním dažďovej vody obnoviť klímu a eliminovať škody spôsobené počasím (povodne, veterné smršte, či extrémne suchá). Pracuje naProjekte obnovy krajiny,ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriťdesiatky tisíc pracovných miest, a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou. Nadväzuje tak na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 118

1234...678910