Delvers - Reduce | Reuse | Recycle - Tilburg

Web Name: Delvers - Reduce | Reuse | Recycle - Tilburg

WebSite: http://www.delvers.nl

ID:359933

Keywords:

Reduce,Delvers,Reuse,Tilburg

Description:


Modernday Wastepicking

Delvers

- Reduce | Reuse | Recycle -

Est. 2015

Delvers spitten naar bruikbare & recyclebare elementenuit uw afvalstromen, overbodige voorraad & inventaris.Wij delven op duurzame wijze naar goederen en materialenen geven deze weer een tweede levendoor hergebruik of recycling.

Reduce | Reuse | Recycle

REDUCE | wij reducerenuw afvalstromen,overbodige voorraad& inventaris enrealiseren middelseen kostenbesparingen een efficienterewerkomgeving focusop uw core business.Delvers ondersteunthiermee maatschappelijkverantwoord ondernemen.

Reduce | Reuse | Recycle

REUSE | in samenwerkingmet onze duurzamepartners geven wijde bruikbare elementenop sociaalmaatschappelijke wijzeeen nieuwe bestemming.Delvers stimuleerthiermee consuminderen& duurzaam consumeren.

RECYCLE | de recyclebareelementen wordenzorgvuldig gesorteerden gerecycledin samenwerking metgespecialiseerde engerenommeerdepartners.Delvers herwint hiermeegrondstoffen uit bestaandegoederen en materialen.

Diensten

DIENST #1 | ontruimen van overbodige voorraad.
Weet uw organisatie geen raad met overjarige voorraad,overproductie, misproductie of demo modellen?Delvers kan door herpositionering van uw overbodigevoorraad sociale waarde creeren. Een andere omgeving,een ander inzicht of een andere gebruikersvraag kanleiden tot nieuwe invulling of toepassing.

DIENST #2 | ontruimen van overbodige inventaris.
Wat doet uw organisatie met de oude inrichting vanuw bedrijfspand na een verhuizing of verbouwing?Wat doet uw organisatie met het overtollig meubilair naeen reorganisatie? Delvers geeft uw overbodige inventariseen tweede leven door herbestemming & hergebruik.

DIENST #3 | ontruimen van e-waste.
Welke keuzes maakt uw organisatie m.b.t. het verwerkenvan defecte of verouderde computers, electronica, lampenen batterijen? Delvers werkt samen met gecertificeerderecycling bedrijven om grondstoffen te herwinnen en omschadelijke stoffen uit onze leefomgeving te houden.

Samenwerken

SAMENWERKING #1 | verduurzamenvan afvalstromen.
Delvers helpt uw organisatieherbruikbare en recyclebareelementen uit uw afvalstromente sorteren. Wij ontruimenvervolgens in overeenstemmingmet uw wens op frequente basis.


SAMENWERKING #2 | verduurzamenvan interne veranderingen.
Delvers helpt uw organisatiebij fysieke bedrijfsveranderingenten gevolge van reorganisaties.Wij ontruimen volledige winkels,kantoren, technische ruimtesen facilitaire ruimtes ten behoevevan hergebruik of recycling.

vraag naar de mogelijkheden : neem contact op via het contactformulier of via 013-5902665Petrus Loosjesstraat 7A | 5013 BW | Tilburg
Alleen open op afspraak.

Social Feed

Tweets @Delvers_nl

Delvers_nl

Partners

Copyright © Delvers 2015 - Design by j-works.eu

TAGS:Reduce Delvers Reuse Tilburg

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
2ndStreet | The most popular reu

   Home Retail

Ambiance schoonmaakdiensten uit

  013 - 85 01 109info@ambianceschoonmaak.nlOver onsWerkwijzeDienstenRegulier schoonmaakonderhoudVloeronderhoudGlas- en gevelreinigingSpecialistische rei

Tilburg

   Welkom in Tilburg

Log in – Single Sign-On – Tilb

  Single Sign-On authentication (SSO)Convenient access to your Tilburg University web applicationsForgot your password?Questions?Tilburg UniversitySingl

Les Éclaireuses

  Accueil les EclaireusesNewsModeBeautéDécoBien-êtreLifestyleMarketPlaceSuivez-nousAbonnez-vous &agrave; la newsletter
Les Éclaireuses - Media fémi

PLSclear - Request Permis

  

COC Tilburg Breda en omgeving &#

  Ga naar de inhoudMenuMenuHomeAgendaCOC Tilburg Breda en omgevingVoorlichtingen op scholenIntroductiegroepenGSAJong&#038;OutYoung Pride Breda/ TilburgH

Terra Sport 23 | Tout le sport e

  SportCourirTrailTrail : Itinéraires balisésRouteOrientationSpotsPédalerGrande Traversée VTTVTTRouteItinéraires route balisésCôtesCircuits CPJGr

Ergonomic chair and office chair

   History of Backapp Retailers Contact News Press & Downloads Po

De Stukkenjagers | Lekker schake

   HomeContact MenuSpring naar inhoudOnze clubLocatieLidmaatschapInterne competitieGroepencompetitieStukkenjagers Open 2021-2022E

ads

Hot Websites