Euroopa Transpordi OÜ - EUT | Rahvusvaheline transport: Soome,Rootsi jt

Web Name: Euroopa Transpordi OÜ - EUT | Rahvusvaheline transport: Soome,Rootsi jt

WebSite: http://www.eut.ee

ID:305081

Keywords:

EUT,Rahvusvaheline,Euroopa,Transpordi

Description:


Enam kui 15-aastase kogemusega rahvusvaheliste kaubavedude korraldaja Skandinaavia suunal.

Meie põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi, Norra. Lisaks pakume klientidele ka laoteenust ja oleme abiks tolliformaalsuste täitmisel.

Saada meile päring!Võta ühendust!

Enam kui 15-aastase kogemusega rahvusvaheliste kaubavedude korraldaja Skandinaavia suunal.

Meie põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi, Norra. Lisaks pakume klientidele ka laoteenust ja oleme abiks tolliformaalsuste täitmisel.

Saada meile päring!Võta ühendust!

Meie 80 tentautot viivad kauba kohale kiirelt ja operatiivselt.

SAADA MEILE PÄRING

või võta meie meeskonnaga otse ühendust.

Professionaalne meeskond abistab ka laoteenuse ja tolliformaalsustega.

TUTVU TEENUSTEGA

ning tea, et meie autopark vastab ADRi nõuetele ja kõik koormad on alati kaetud CMR-kindlustusega.

ETTEVÕTTEST

Euroopa Transpordi OÜ on 2004. aastal asutatud Eesti ekspedeerimis- ja logistikaettevõte. Peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine ning tänasteks põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi ja Norra.

Autopark koosneb 80 tentautost ning kõik meie autod on kaetud ADR varustuse ja GPS jälgimissüsteemidega. Toimetame kliendile kohale nii ühe aluse kui ka terve koorma ja kõik meie veosed on alati kindlustusega kaetud.

TEENUSED

Rahvusvahelised kaubaveod

põhilisteks töösuundadeks Soome, Rootsi ja Norraautodel ADR varustus ja GPS jälgimissüsteemidveame nii täiskoormaid kui osakoormaidkoorem kaetud CMR- ning ekspedeerija vastutuskindlustusegaautopargis 80 tentautot

Tolliteenused

Norra tolliformaalsused

Laoteenused

pikaajaline hoiustaminelühiajaline hoiustamine

KASULIK INFO

Haagiste tüübidHaagiste mahutavusVeosekindlustusKauba tarnetingimusedOhtlikud kaubad

Haagiste tüübid


1) poolhaagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m)

2) poolhaagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m)

3) MEGA-haagis mahutavusega kuni 34 EUR alust (mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 3,0m)

Haagiste mahutavus

EUR alus

1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 80 x 120 cm
EUR alus = 2,7 m3
EUR alus = 740 kg

FIN alus

1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
EUR alus = 100 x 120 cm
EUR alus = 3,3 m3
EUR alus = 925 kg

EURLDMm3KG10,42,573020,85146031,27,5219041,61029205212,5365062,415438072,817,5511083,220584093,622,56570104257300114,427,58030124,8308760135,232,59490145,6351022015637,510950166,44011680176,842,512410187,24513140197,647,5138702085014600218,452,515330228,85516060239,257,516790249,66017520251062,5182502610,465189802710,867,5197102811,270204402911,672,521170301275219003112,477,5226303212,880233603313,282,5237003413,68524000FINLDMm3KG10,53,3920216,6184031,59,927604213,2368052,516,546006319,8552073,523,164408426,4736094,529,78280105339200115,536,31012012639,611040136,542,91196014746,212880157,549,51380016852,814720178,556,11564018959,416560199,562,717480201066184002110,569,319320221172,6202402311,575,921160241279,2220802512,582,523000261385,823920

Veosekindlustus

Nii kauba saatja kui vastuvõtja ühine huvi on tagada saadetise muretu ja turvaline kohalejõudmine. Kõiki ohte on aga võimatu ette näha, seetõttu on kõik veosed kaetud CMR-kindlustusega ning ekspedeerija vastutuskindlustusega.

Kauba tarnetingimused

Incoterms sätestab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused. Incoterms 2000 töötati välja Pariisis Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce – ICC). Incoterms tarnetingimused koosnevad 13-st erinevast klauslist, mis on jagatud laevatranspordi ja teiste transpordiliikide kohta.

FCA – Free Carrier

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

CPT – Carriage Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi ja logistika korraldamine, selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

EXW – Ex Works

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

DDP – Delivered Duty Paid

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.

DAP – Delivered At Place

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. DAP on uus tarneklausel, mis on loodud klassifikaatori eelmise versiooni (2000) kolme tarneklausli (DAF, DES ja DDU) asemel

DAT – Delivered At Terminal

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõiki kulusid ja riski. DAT on uus tarneklausel, mis asendab klassifikaatori eelmise versiooni (2000) tarneklauslit DEQ-i – tarnitud kailt

Ohtlikud kaubad

ADR ehk ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade alla liigitatakse ained ja esemed, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada tervist, keskkonda või vara ja ohtlike kaupade vedu toimub ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road) reeglistiku kohaselt. ADR ohtlike kaupade vedude teostamisel peab autol olema vastav varustus ja ADR ohtlike veoste vedamiseks on vedaja kohustatud omama kehtivat litsentsi ning autojuht peab olema läbinud koolituse omamaks ADR kauba vedamise tunnistust.

Ohtlike ainete klassifitseerimise 13 klassi:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2.Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioaktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

IMO ehk ohtlike kaupade vedu merel

Ohtlike kaupade vedude teostamisel meritsi lähtume IMO (International Maritime Organisation) sätetest mille eesmärk on tagada mereohutus ja -turvalisus, säästa keskkonda, lahendada juriidilised küsimused ning fikseerida osapoolte tehniline koostöö. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) sätestab, et sadamas vastuvõetav ohtlik kaup peab olema nimetatud, pakitud ja märgistatud (varustatud siltidega ja plakatitega) IMDG nõuete kohaselt. Kauba saatja on täielikult vastutav õige märgistuse eest.

ADR & IMO dokumendid ja nende esitamine

Juhul, kui soovite tellida multimodaalse transporditeenuse (ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotransporti), on väga oluline, et kauba nimetused, pakendamine ja märgistamine vastaks mõlema transpordiliigi ohtlike kaupade veo nõuetele. Ametlikes ja tehnilistes dokumentides ei ole lubatud piirduda ainult ohtliku kauba või aine kaubandusliku nimetusega, oluline on siinkohal ohtliku kauba või aine õige nimetus (the proper shipping name) UN number, klass ja pakkegrupp. Samad nõuded kehtivad ka kauba või aine kohta mis on klassifitseeritud kui Limited Quantities ja veo tellimisel on oluline koos dokumentidega edastada allkirjastatud ohtliku veose deklaratsioon (Dangerous Goods Declaration) ja vajadusel ka deklaratsiooni originaal.

HINNAPÄRING

KONTAKT

Euroopa Transpordi OÜ
Registrikood: 11075343
KMKR: EE100937044
Norra KMKR: 918156941

Turu 34, 50104 Tartu
E-mail: info@eut.ee

Swedbank IBAN: EE872200221026371136
SEB Pank IBAN: EE831010220064530014

Priit Mäe

Juhataja, logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Mobiil: +372 507 1208
E-mail: priit@eut.ee

Mikk Mäe

Logistik
Import – Rootsi, Norra
Mobiil: +372 507 3226
E-mail: mikk@eut.ee

Tanel Leetus

Müügijuht, logistik
Soome, Rootsi, Norra
Mobiil: +372 507 4298
E-mail: tanel@eut.ee

Joonas Vaino

Logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Import – Soome
Mobiil: +372 508 0447
E-mail: joonas@eut.ee

Romet Kolk

Logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Import – Soome, Rootsi, Norra
Mobiil: +372 509 9530
E-mail: romet@eut.ee

Mikk Rattasepp

Logistik
Import – Rootsi, Norra
Mobiil: +372 503 4388
E-mail: mr@eut.ee

© 2020 Euroopa Transpordi OÜ | Kõik õigused kaitstud.

AVALEHTETTEVÕTTESTTEENUSEDKASULIK INFOHINNAPÄRINGKONTAKTEestiEnglishNorsk bokmålSvenska Hinnapäring

TAGS:EUT Rahvusvaheline Euroopa Transpordi

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
ADC.sk - Denne aktualizovan&#225

   Adc.sk Google Translate

Alternativní a celostní medic

  Toggle navigationČlánkyMetody a terapieBlogyPoradna a diskuzeVyhledávání přihlášení
Registrace terapeutaToggle navigation přihlášeníČl

canisterapeutická skupina Brno

  cantes.eu canisterapeutická skupina Brno O násČlenstvíDokumentyCanisterapieCanistáborTýmyPřidejte se k námNež se př

Pulzní magnetoterapeutické př

  Pulzní magnetoterapieŽivot bez bolesti a omezeníBezplatná infolinka
800 810 800Mám dotaz

36. Deutscher Naturschutztag 202

  Zum Hauptinhalt springenLIVE-STREAMHOME (current)Der DNTAbschlusserklärungen des DNTÜber unsDNT GeschichteFörderpreiseProgrammBerufsfeldforum Natur

Fatima-Weltapostolat &#8211; Fat

  Skip to contentMenü 1NachrichtenNachrichten abonnierenNachrichten in englischer SpracheÜber unsGeschichteGeschichteGeschichte der Fatima-Pilgerfahrt

Autosleutels houden & zelf parke

  Parkeren247 Park + Shuttle247 Park + TaxiContactMijn accountReserverenOp zoek naar eenparkeerplek op Schiphol?Direct reserveren.no-js{background:red;c

Betreutes Wohnen im Altenzentrum

  Zum InhaltAltenzentrum St. NicolaistiftWillkommenLeistungenAktuellesÜber UnsKontaktKarriereWillkommenLeistungenAktuellesÜber UnsKontaktKarriereEin e

OLAPLEX - das Original -

  "); } else { win._boomrl = function() { bootstrap(); }; if (win.addEventListener) { win.addEventListener("load", win._

Futurelab Deutschland

  Skip to main content Melden Sie sich zu unserem Newsletter an We make customer-ce

ads

Hot Websites