Home - Udruzenja.info

Web Name: Home - Udruzenja.info

WebSite: http://www.udruzenja.info

ID:256175

Keywords:

Home,Udruzenja,info

Description:


Izveštaji za Srbiju

Izveštaj za Srbiju – 2017/18.

Izveštaj za Srbiju – 2016.

Izveštaj za Srbiju – 2015.

Izveštaj za Srbiju – 2014.

Izveštaj za Srbiju – 2013.

Download Country Reports
Serbia Country Report 2016.
Serbia Country Report 2015.
Serbia Country Report 2014.
Open Government Partnership

Udruzenja.info

Platforma za praćenje poodsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva predstavlja prostor na kome se mogu kontinuirano pratiti aktivnosti države i civilnog društva u oblastima osnovnih prava i sloboda, održivosti udruženja građana i odnosa između države i udruženja građana. Pored vesti iz prakse, platforma sadrži i zakonodavni okvir, kao i relevantne izveštaje, mišljenja i analize,. Poseban segment čine objave javnih konkursa za opredeljivanje sredstava udruženjima i poziva za uključivanje civilnog društva u procese donošenja odluka i javne rasprave.

Praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva ima za cilj da pokaže koliko prostora država ostavlja udruženjima građana, a time i samim građanima da neometano rade na poboljšanju društva u kome žive, tako što se slobodno udružuju, okupljaju, izražavaju, pružaju usluge socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja svojim sugrađanima, i utiču na zakone i politike od kojih zavisi njihov rad, ali i druga pitanja od značaja za razvoj i napredak društva. Izveštaj o praćenju podsticajnog okruženja i matrica na osnovu koje se on pravi, poklapaju se sa indikatorima koje Evropska unija prati pri ocenjivanju napretka države Srbije u procesu evropskih integracija. Nalazi iz izveštaja ulaze u izveštaj Evropske komisije i predstavljaju osnov za dalji rad države na poboljšanju podsticajnog okruženja za rad civilnog društva i nastavak procesa evropskih integracija.

Prava i Slobode

Zakonodavni okvir

Vlada Srbije donela odluku o stavljanju pod kontrolu informisanje o pandemiji

Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak kojim se za obaveštavanje javnosti o stanju i posledicama zaraze korona virusom ovlašćuje isključivo Krizni štab, odnosno da sva obaveštenja javnosti daje predsednica Vlade ili lica koja ovlasti Krizni štab. Zaključkom se predviđa da se obaveštenja o preduzetim zdravstvenim......

Sloboda okupljanja u doba pandemije korona virusa

U posmatranom periodu nije bilo zabeleženih slučajeva kršenja ove slobode, a jedini razlog za to je zabrana javnih okupljanja zbog pandemije virusa Covid-19. Prvobitno su zabranjena sva okupljanja koja broje više od 100 ljudi, da bi nakon nekoliko dana ta mera proširena i na okupljanja......

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca......

Praksa

Napadi režimskih tablioda na nezavisne novinare

Pro vladini tabloidi i portali „Informer“ i „Kurir“, kao i televizija „Pink“ nastavili su svoju kampanju protiv medijskih kuća i novinara koji su izveštavali sa konferencija za medije Kriznog štaba ili obraćanja najviših državnih predstavnika. Okidač za ovakve napade bila su pitanja o uzrocima malog......

Konferencije za novinare Kriznog štaba ubuduće bez novinara

Pod izgovorom zaštite novinara od zaraze novim korona virusom Vlada Republike Srbije usvojila je meru koja onemogućava prisustvo novinara na konferencijama za medije Kriznog štaba. Ovo neobično, ali pre svega problematično rešenje predstavlja nastavak opstrukcije rada medija i očigledan je primer zloupotrebe vanrednog stanja za......

Neustavna Naredba za udruženja građana iz Bora

Gradski štab za vanredne situacije grada Bora doneo je neustavnu Naredbu kojom se svim udruženjima građana i dobrovoljnim društvima nalaže da sve svoje ljudske resurse stave na raspolaganje za pomoć najstarijim sugrađanima u cilju dostavljanja namirnica i lekova. Ovakva naredba je očigledno neustavna imajući u......

Održivost

Zakonodavni okvir

Ka efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju OCD

20.11.2018. Beograd Okrugli sto na temu „Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“ organizovali su 19. novembra 2018. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština u cilju predstavljanja......

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije

19.11.2018. Beograd Đorđević, koji je i član Saveta za filantropiju Vlade Srbije, istakao je tom prilikom da je u sklopu reformske politike i evrointegracijskih procesa veoma važno da se razvija i podstiče društveno odgovorna svest i filantropija kod što većeg broja fizičkih i pravnih lica.......

Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona......

Praksa

Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa za udruženja pružaoce usluga personalne asistencije i pomoć u kući

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je saopštenje kojim obaveštava sve zainteresovane da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontrolisati i vršiti izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa drugim organima lokalne samouprave i udruženjima......

Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava premijerka, a čiji je Koalicija član, sedam predloga mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu. Mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih......

OMOGUĆITI DOZVOLE ZA KRETANJE PREDSTAVNICIMA OCD

Mere ograničenja kretanja građana u velikoj meri su otežale normalno funcionisanje organizacija civilnog društva koje obavljaju delatnosti od opšteg interesa i koje građanima pružaju određene usluge koje su im od pomoći za prevazilaženje krize prouzrokovane pandemijom korona virusa. Naime, uvođenjem „policijskog časa“ zabranjeno je napuštanje......

Odnos države i udruženja

Zakonodavni okvir

Šansa za aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući odredbe Zakona o državnoj upravi (član 77.) donelo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Pravilnik predviđa da su nadležni organi državne uprave, koji pripremaju propise, u obavezi......

Šta donosi Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković navela je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti da je ključni cilj tog zakona da stvori jednake šanse za muškarce i žene u društvu. Sprečavanje diskriminacije žena prilikom zapošljavanja, pravo na jednaku zaradu,napredovanje i usavršavanje, zabrana medijima......

Upotpunjen pravni okvir za konsultacije sa javnošću u procesu donošenja propisa i utvrđivanja javnih politika

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 20. juna 2018. godine, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, set zakona čiji je cilj izgradnja efikasnije, profesionalnije, modernije javne uprave, kao i javne uprave koja je transparentnija i otvorenija prema građanima. Među tim zakonima su Zakon......

Praksa

Pošaljite komentare na Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo je Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine. Komentare na nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra......

Upućen predlog mera OCD u cilju efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Republike Srbije i Savetu za filantropiju predlog sedam mera čija primena bi omogućila efikasnije pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu. Na bazi potreba civilnog društva, dobre prakse iz drugih zemalja, kao i konsultacija sa relevantim akterima predloženo je formiranje radnog tela......

Prepoznati udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja

Nacionalni konvent o EU, mreža koja okuplja preko 700 udruženja iz Srbije, pozvala je državne  i organe lokalne samouprave da prepoznaju udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa. Situacija koja je posledica pandemije korona virusa zahteva......

Powered by

TAGS:Home Udruzenja info

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Home - BTMI IsleAway

  Skip to content Skip to main menu Mobile menu toggleIslerdeals#ISLERLIFEISLER EXPERIENCESEVENTSTHEperfectgetawayIS ANIsleaway Win the ultimate kadoo

Home - Bílasprautun.is

  Þjónustum öll tryggingafélöginSími 554-2510HeimÞjónustaTjónamat – Frítt!Bílaréttingar – Collision RepairBílasprautun – Automotive Pain

Home - Recycling Point

  

Home | City of Garden Grove

   Skip to main content City of Garden GroveMenuCoronavirusResidentsBusinessesVisitorsPublic SafetyNewsOpen Government

MEDIASCOPE EUROPE e.V. - Home

  HomeÜber MediascopeDas ProgrammDer VorstandDie SatzungProjekteKontaktImpressumDatenschutzČeská verzePolska wersjaPartnerNewsEuropa Aktuell:Tschechi

Home - Freiwillige Feuerwehr Tha

  Freitag, 22. Juli 2022 Notruf: 112 AktuellesAllgemeinOperative WehrJugendfeuerwehrAlters- und EhrenabteilungTermineDienstpläneEinsätzeEinsät

Home - Sherpa

   HomepageGognaBlogALT(R)ISPAZIIl progetto AltrispaziLe grandi storieTrue FacesLa Montag

Landeszahnärztekammer Rheinland

   Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz

Home | Abu Dhabi International A

  &#215; a[title="COVID-19 Latest updates"] { color: yellow!important; }Click here to explore our guide

Home - 013 Industries

  Skip to main content Close Search search Menu About UsBusiness areasBusiness areasBusiness areasDiscover the sectors in which

ads

Hot Websites