De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918

Web Name: De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918

WebSite: http://www.wereldoorlog1418.nl

ID:170062

Keywords:

Eerste,De,Wereldoorlog,

Description:

Wielinga de geschiedenis van 1.500 Engelse militairen en hun internering in Groningen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek telt ong. 300 pagina’s en is gedocumenteerd met 270 illustraties, voor het overgrote deel uniek historisch beeldmateriaal. Het voorwoord is van cabaretier Diederik van Vleuten die ook meewerkte aan de filmdocumentaire. Bekijken of bestellen? foto's in diapresentaties o.a. het begin van de oorlog, de slag bij Verdun, loopgraven en slagvelden... Ansichtkaarten Eerste Wereldoorlog Great War Postcards Great War Postcards website toont een collectie ansichtkaarten die een goed beeld biedt van diverse manier waarop de vele aspecten van de oorlog door de oorlogvoerende landen werden verbeeld Verhalen, reisverslagen en fotoreportages over de Eerste Wereldoorlog Artikelen over Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog Speelfilms en documentaires over de Eerste Wereldoorlog Overzicht van online leverbare titels van speelfilms en documentaires over de Eerste Wereldoorlog gerangschikt naar waardering van reviewers. Paths of Glory uit 1957 is eigenlijk een film die verplicht moet worden getoond op middelbare scholen als onderdeel van de lessen over de Eerste Wereldoorlog. Het Engelse Kamp 1914-1918 De geschiedenis van het interneringskamp in Groningen waar tijdens de Eerste Wereldoorlog 1.500 Engelse militairen waren gehuistvest. The English Camp 1914 - 1918 Internment of 1,500 British sailor/soldiers of the Royal Naval Division in Groningen during the First World War Vluchtelingen in Nederland 1914 - 1918 De opvang van Belgische militaire - en burgervluchtelingen en hun verblijf in vluchtoorden (voor een deel van de Belgische burgers) en interneringskampen (voor Engelse, Duitse en Belgische militairen) Tastbare herinneringen aan Belgische vluchtelingen 1914-1918 Midden in ons land, op de Veluwe en aan de rand daarvan in Amersfoort, bevinden zich de tastbare herinneringen aan de tienduizenden Belgische ‘oorlogsgasten’ - zowel militairen als burgers – die in de Eerste Wereldoorlog in Nederland in kampen verbleven. In dit artikel wordt een autoroute langs de locaties gepresenteerd met een beschrijving van de monumenten en begraafplaatsen Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan In september 1915 verschijnt het dienstweigeringsmanifest. De ondertekenaars beloven dienst te weigeren en zijn solidair met dienstweigeraars. Dit document wordt toegeschreven aan Louis Bähler en Bart de Ligt maar de Friese predikant Leendert de Baan blijkt de geestelijke vader te zijn van dit manifest Vechten in de bergen: de strijd in de Vogezen in 1914 - 1915Vanaf begin van de Eerste Wereldoorlog richtte het Franse leger zich op de herovering van Alsace-Lorraine, de in 1871 verloren noordoostelijke provincies Elzas en Lotharingen. Dit resulteerde in een felle strijd op bergtoppen als de Lingekopf en Hartmannswillerkopf, bekend onder de Franse namen Le Linge en Le Vieil Armand. De sporen van die bloedige gevechten zijn nog altijd zichtbaar in het landschap Muiterij Chemin des Dames: poilus weigeren nog oorlog te voeren De Chemin des Dames staat bekend als de ‘Chemin de Souffrance’, de weg van het lijden. De gebeurtenissen hier in voorjaar en zomer van 1917 worden als dieptepunt van de Franse oorlog beschouwd en zijn als ‘muiterijen’ de geschiedenis ingegaan. Maar wat hadden die muiters feitelijk gedaan? Van enkele van de muiters die in juni 1917 werden gefusilleerd, wordt het persoonlijk optreden nagegaan in deze geschiedenis die nog altijd niet is afgesloten La bataille du Matz - de veldslag in juni 1918 bij Compiègne De grote Duitse voorjaarsoffensieven in 1918 reikten tot dorp Courcelles-Epayelles. Op de Rue d’Enfer werden op 11 juni 1918 drie alom bekende foto’s genomen die gruwelijke iconen zijn geworden van de strijd in dit gebied door de Fransen ‘La bataille du Matz’ genoemd, naar een zijrivier van de rivier de Oise De Slag aan de Leie in april 1918 In 1916 en 1917 was het front in Frans Vlaanderen relatief rustig, maar op 9 april 1918 vond hier de Slag aan de Leie plaats. Een deel van de Britse frontlijn werd verdedigd door twee Portugese divisies. Zij ondergingen de Duitse furie die toen losbarstte - degenen die het niet overleefden, liggen begraven in Neuve-Chapelle De grote vlammenwerper van kapitein Livens In de zomer van 1915 zetten de Duitsers de door hen ontwikkelde Flammenwerfer in bij Ieper. Er volgde vanzelfsprekend een reactie op aan Britse kant. De uitvinder Livens ging aan de slag met als resultaat de Large Gallery Fixed Flame Projector, kort daarop gevolgd door een nieuwe vinding: de Livens Projector. Nieuw-Zeelanders veroveren Le Quesnoy in 1918 Le Quesnoy is een kleine middeleeuwse vestingstad in Noord-Frankrijk. De stad bleef de gehele oorlog in Duitse handen. Op 4 november 1918 kreeg de Nieuw-Zeelandse divisie de opdracht Le Quesnoy in te nemen. Maar hoe verover je een vestingstad? Met een ladder natuurlijk zoals ze dat in de Middeleeuwen deden Oorlog op Schiermonnikoog In de nacht van 18 op 19 januari 1916 strandt de Britse onderzeeboot H6 op een zandbank vlak boven Schiermonnikoog. Als gevolg daarvan bereiken de toch al gespannen verhoudingen tussen de burgemeester van Schiermonnikoog en de plaatselijke militaire commandant een hoogtepunt met ambtelijke gevolgen Hoe de nagedachtenis van de Duitse soldaten, die sneuvelden in de strijd bij Langemarck op 11 november 1914, na de Eerste Wereldoorlog langzamerhand mythische proporties aannam en tenslotte uitgroeide tot een dodencultus waarmee de nazi’s hun ideologische greep op de Duitse jeugd versterkten Vergeten veteranen Eerste Wereldoorlog Vandaag de dag is respect, waardering en zorg als vanzelfsprekend voor onze oud-militairen. Hoe anders verging het de honderdduizenden Nederlanderse mannen die waren gemobiliseerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. In dit artikel gaat het over de wijze waarop zij zijn genegeerd en vergeten Verslag van een dienstplichtig soldaat 1914-1917 Aantekeningen over de driejarige diensttijd van een gemobiliseerde militair uit de Eerste Wereldoorlog Frans Bosmans - voor altijd in Dokkum Hoe komt het dat een Belgisch soldaat uit de Eerste Wereldoorlog zijn laatste rustplaats vindt in Dokkum? Het verhaal over het oorlogsgraf van M.F. Bosmans, Belgisch soldaat, dat gelegen is op de oude begraafplaats aan het Damwaldsterreedje bij Dokkum Het mobilisatiedagboek van milicien Rienk Prins De Nederlandse soldaat Rienk Prins wordt ingeloot voor de militie en treedt in december 1914 vervroegd in militaire dienst. Dit document geeft goed zicht op de wijze waarop een deel van de gemobiliseerde Nederlanders plichtsgetrouw en godvrezend de periode van de mobilisatie heeft ervaren Trui Thöne - Aantekeningen dagboek 1914 -1918 De dagboekenschriften van Trui Thöne (1893-1980) hebben jarenlang in een koffer op zolder gelegen totdat haar kleindochter ze weer in handen kreeg. Ze bleken zeer interessante waarnemingen te bevatten over de Eerste Wereldoorlog De allereerste slag aan de Somme in augustus 1914 Op 28 augustus 1914 vond de allereerste slag aan de Somme plaats die bedoeld was om de Duitse opmars in het begin van de Eerste Wereloorlog tot staan te brengen. het verhaal over een veldslag die de geschiedenisboeken niet haalde Theodore Roosevelt Jr. in de Grote Oorlog Theodore Roosevelt Jr. maakte in 1917 deel uit van de beroemde Amerikaanse 1e divisie, The Big Red One. Wat deed Roosevelt junior in de Grote Oorlog, waarvan zijn vader (de oud-president) een groot voorstander van Amerikaanse deelname was en alle vier zijn zonen de oorlog instuurde Division, die hier in 1918 zijn gesneuveld. Wat heeft dit regiment daar voor bijzonders gedaan om dit eerbetoon te verklaren? In juni-juli 1918 werden de Amerikanen voor het eerst grootscheeps ingezet bij gevechten die een keerpunt vormden in de Eerste Wereldoorlog: de Tweede Slag van de Marne. Andriessen is historisch publicist met als specialisatie de ‘schuldvraag’ van de Eerste Wereldoorlog. Hij was oprichter, eerste voorzitter en is thans lid van de Raad van Advies van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Hij schreef een tiental boeken waaronder De Eerste Wereldoorlog dat in 13 talen werd vertaald; het spraakmakende boek De Andere Waarheid; Keizer Wilhelm II en De mythe van 1918. Naast het schrijven van artikelen, geeft Andriessen lezingen in binnen- en buitenland en begeleidt hij studiereizen naar slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste Marokko-crisis 1905-1906 In de literatuur over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog wordt Duitsland nogal eens een agressieve buitenlandse politiek verweten. Dat begon al tijdens de eerste Marokko-crisis waarvan Duitsland de ‘zwarte Piet’ kreeg toegeschoven. Ook hier is echter sprake van regelrechte geschiedvervalsing, verdraaiing der feiten en een onjuiste voorstelling van zaken zoals blijkt uit dit artikel. De buitenlandse politiek van Frankrijk 1870-1914 Uitgebreid overzicht van buitenlandse politiek van Frankrijk in de periode 1870-1914; aangetoond wordt dat Frankrijk medeschuldig is aan deze oorlog. De mythe van de Amerikaanse neutraliteit 1914-1917 President Wilson afficheerde zich als tegenstander van deelneming aan de oorlog. In werkelijkheid stuurde hij doelbewust aan op intrede in de oorlog in 1917. De terechtstelling van kapitein Charles Fryatt in 1916 Charles Fryaytt was de kapitein van een koopvaardijschip dat een Duitse onderzeeboot ramde. Bij de visitatie later van zijn schip werd hij gevangen genomen, veroordeeld als franc-tireur en geëxecuteerd door de Duitsers. Het Verdrag van Versailles en de Duitse herstelbetalingen Artikel over de Vrede van Versailles en de gevolgen daarvan voor Duitsland dat gedwongen werd tot herstelbetalingen die het land niet kon opbrengen. Dit leidde tot politieke instabiliteit wat mede aanleiding gaf tot de Tweede Wereldoorlog. Het beruchte Krüger-telegram (1895) In de reeks beschuldigingen aan het adres van keizer Wilhelm II wordt het veelbesproken Krüger-telegram uit 1895 onderdeel van de Britse en geallieerde propagandacampagne bij het uitbreken van WOI, als bewijs van de agressiviteit van de Keizer. De feiten zijn echter verdraaid en onjuist weergegeven. De strijd in de Vogezen Dit ogenschijnlijk rustige gebied van de Vogezen heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog veel geweld moeten verduren en is het toneel geweest van veel verandering en strijd zoals blijkt uit dit artikel. Propaganda in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog Hoe de oorlogvoerende landen tijdens de Eerste Wereldoorlog propaganda hebben bedreven om in de neutrale wereld (waaronder Nederland) begrip te wekken voor hun zaak - een verschijnsel dat tegenwoordig public relations wordt genoemd. Parijs onder vuur van Duitse monsterkanonnen in 1918 Artikel over de geschiedenis van Duits een monsterkanon, in Frankrijk bekend als La Grosse Bertha. Het bombardement dat hiermee werd uitgevoerd tegen een civiele bevolking zou de manier van oorlogvoeren in de toekomst wezenlijk veranderen. Oorzaken van de Oorlog: Oostenrijk in juli 1914 Na de rol van de Donaumonarchie lange tijd genegeerd te hebben, komen historici van binnen en buiten Oostenrijk de laatste decennia tot een nagenoeg uniforme conclusie: de regering in Wenen nam zelfstandig het besluit tot een lokale oorlog en aanvaardde bewust het risico van een Europese oorlog. Oorzaken van de Oorlog: de Britse Documenten 1898-1914 Na de Eerste Wereldoorlog ontbrandde er in de loop van de jaren '20 een ware propagandaslag over de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de oorlog. Het zou daardoor nog bijna 10 jaar duren voordat de Engelse regering besloot tot publicatie van 'British Documents on the Origins of the War, 1898-1914'. Muiterij op de Duitse oorlogsvloot in de zomer van 1917 Een revolte op de Duitse oorlogsvloot in november 1918 leidde binnen enkele dagen tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat de Duitse matrozen in 1917 ook al aan het muiten waren geslagen, is echter minder bekend. Tijdens WOI is Zwitserland net als Nederland neutraal gebleven. Beide landen bevonden zich dus in eenzelfde situatie maar er waren ook belangrijke verschillen Griekenland tijdens de Eerste Wereldoorlog Griekenland sloot zich aan bij de geallieerden om alle Grieken in een natie te verenigen; de daarbij beoogde territoriale uitbreiding mislukte echter Japan tijdens en na de Eerste Wereldoorlog Engeland had de oorlog verklaard aan Duitsland. Hierdoor hoefde Japan vanwege een nietaanvals-verdrag uit 1902 niet mee te doen. Toch verklaarde Japan op 23augustus 1914 de oorlog aan Duitsland. Wat waren redenen hiervoor? Duitse activiteiten in Perzië en Afghanistan tegen het Britse Rijk In de zomer van 1914 werden in Berlijn plannen ontwikkeld om het de Britse vijand in zijn Indiase bezittingen lastig te maken. Wat waren de uitwerkingen van deze plannen? Herbert Hoover en het Committee for Relief in Belgium Na de bezetting door Duitsland in 1914 bleek voedselhulp noodzakelijk. Deze hulp werd georganiseerd door het Committee for Relief in Belgium (CRB) onder leiding van Herbert Hoover, die later president van de Verenigde Staten zou worden Economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog In dit artikel wordt een aantal economische aspecten behandeld die overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste oorlogvoerende landen aangeven. Vooral de veranderingen in de economie van de oorlogvoerende landen worden hierbij belicht. Spijkeren voor het Duitse vaderland - patriottisme en liefdadigheid ‘Kriegsnagelungen’ - merkwaardige vorm van Duits patriottisme voor de verkrijging van liefdadigheidsfondsen voor de verzorging van achtergebleven gezinnen van gesneuvelde soldaten en van oorlogsinvaliden tijdens de Eerste Wereldoorlog Dagtocht WOI Berlijn: van meikevers, landweer en ulanen Een dagtocht met reisinformatie door centraal en noordwestelijk Berlijn langs een aantal interessante militaire herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog zoals: kazernes van de Alexander-Grenadiere en de Elisabeth-Grenadiere, het Ulanenmonument, het Elisabeth-Grenadier-monument en de Invalidenfriedhof Dagtocht WOI Berlijn: van bloedhonden, schutters en cadetten Een tweede dagtocht door zuidelijk Berlijn langs o.a. de Garde-Schützen-Kaserne, de Königin Augusta Garde-Grenadier-Kaserne en de befaamde Preussische Hauptkadettenanstalt. En ook langs de Garnisonfriedhof Columbiadamm, waar ruim 7.000 Duitse soldaten uit de Grote Oorlog hun laatste rustplaats vonden Interessante Eerste Wereldoorlog-monumenten in Berlijn Grote monumenten van herdenking en herinnering aan de Eerste Wereldoorlog zoeken men in Berlijn tevergeefs. Toch zijn er wel WOI-monumenten. Op dikwijls onopvallende plaatsen zijn de vaak bescheiden herdenkings- monumenten te vinden. In dit artikel wordt een aantal hiervan bezocht. Piëta's (treurende vrouwen) op Franse WOI monumenten Deze aangrijpende fotoserie laat Franse oorlogsmonumenten zien met treurende weduwen en moeders met in hun armen hun man of zoon die is gestorven 'pour la Patrie' in la Grande Guerre'. In Hamont-Achel is een reconstructie te zien van deze afschrikwekkende elektrische grensafscheiding tussen België en Nederlandtijdens de Eerste Wereldoorlog waarop een spanning stond van 2000 volt Leo van Bergen - Medische aspecten Eerste Wereldoorlog Leo van Bergen is als medisch-historicus gespecialiseerd in de relatie tussen oorlog en geneeskunde. Voor zijn uitmuntend wetenschappelijk werk op dit vakgebied kreeg hij in juni 2009 de Dr. J.A. Verdoornprijs uitgereikt. Zijn bekende boek over de Eerste Wereldoorlog, Zacht en Eervol is in de Engelse vertaling verschenen onder de titel Before my Helpless Sight. Suffering, Dying and Military Medicine on the Western Front 2014-2018: Vieren van de overwinning? Eren van 'onze' doden? Kritisch artikel van Leo van Bergen over hoe de Britse Western Front Association en The Sunday Times de Eerste Wereldoorlog willen gedenken. Lezing gezichtsmismaakten bij tentoonstelling WAR/RAW van kunstenares Tonie van Marle die bestaat uit een serie van 24 zwart-wit linodrukken van verminkte soldaten en beschadigde klassieke beelden. Dit artikel van Rob Kammelar biedt een volledig overzicht van de turbulente geschiedenis van een bekend gebouw in Berlijn dat bijna twee eeuwen lang een herdenkingsplaats zou zijn van oorlog en oorlogsslachtoffers Reisgids dagtocht of weekend naar slagvelden rond Verdun Een reisgidsprogramma voor één dag of een weekend over de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog rond Verdun met daarin beschreven de belangrijkste bezienswaardigheden, routebeschrijvingen en uitleg over wat daar is gebeurd tijdens de oorlog en in de jaren daarna. Schaarste aan zeep in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Nederland, door een groot gebrek aan grondstoffen, te kampen met een enorm tekort aan zeep. Dit artikel gaat over de oorzaken van die zeepschaarste, de regeringsmaatregelen die werden getroffen, hoe mensen leefden met zeepgebrek en hoe schurkachtige types op allerlei manieren probeerden te profiteren van de zeepmalaise Over de invloed van wetenschappers en technologen op het verloop van de Eerste Wereldoorlog is relatief weinig bekend. Toch waren zij degenen die de manier van oorlogvoeren blijvend van karakter hebben veranderd Aspecten van de krijgsmacht in oorlog Artikelen van journalist Gielt Algra die schrijft over tal van vaak onverwachte aspecten van de krijgsmacht: dieren, literatuur, films, drank, drugs en seks, sport, militairen en veteranen en natuurlijk voetbal Sergeant Alvin C. York neemt 132 Duitsers krijgsgevangen Het ongelooflijke verhaal van de Amerikaanse sergeant Alvin York die in zijn eentje 132 Duitsers krijgsgevangen nam bij Châtel-Chéhéry. York ontving daarvoor de Medal of Honor, de hoogste Amerikaanse onderscheiding De Royal Naval Division - matrozen in de loopgraven Oorspronkelijk was deze divisie een onderdeel van de Britse marine die bemand werd door matrozen en mariniers. Kort na het uitbreken van de oorlog kregen ze te horen dat ze infanteristen moesten worden. Een zoektocht naar sporen van deze divisie voert naar Antwerpen, Gallipoli, de Somme, Arras en Passendale en eindigt in Londen The Royal Naval Division - Sailors in the WWI trenches Originally, this division was part of the Royal Navy, manned by sailors and marines. Shortly after the outbreak of war, they were told they had to become infantry-men. A search for traces of this division leads to Antwerp, Gallipoli, the Somme, Arras, Passchendaele, to end in London. De bloedige strijd om de Dardanellen en Gallipoli in 1915 De strijd om de Dardanellen en de daarop volgende gevechten om het bezit van het schiereiland Gallipoli in 1915 werden een grote mislukking en even berucht als de grote veldslagen die later nog zouden volgen De strijd om de Dardanellen (Gallipoli - deel I) Hoe is men in Duitsland sinds 1918 omgegaan met het thema 'Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog'? Duitsland werd in het Verdrag van Versailles schuldig bevonden aan het veroorzaken van de oorlog. Een overzicht van de debatten die sinds 1918 gevoerd zijn door Duitse auteurs over de ‘Kriegsschuldfrage’ Nederlandse ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog Reportages, brieven en mobilisatieherinneringen van Nederlanders die de Eerste Wereldoorlog zelf van zeer nabij hebben meegemaakt De Nederlandse film in de Eerste Wereldoorlog De invloed van de Eerste Wereldoorlog op filmpropaganda en op de distributie en de vertoning van films in Nederland Het Duitse thuisfront 1914 - 1918 Dit artikel toont de zwakke kanten van Duitsland die al in in 1914 bestonden. Daar kwam nog een geallieerde blokkade bij met rampzalig gevolgen voor de Duitse burgerbevolking die in 1918 volkomen uitgeput was. De blokkade zou nog duren tot eind maart 1919 met alle kwalijke gevolgen van dien Spaanse griep en Eerste Wereldoorlog - Het drama van 1918 In 1918 eiste de Spaanse griep binnen vier maanden meer mensen-levens dan de oorlog in vier jaar. Meer militairen stierven door griep dan door oorlogsgeweld in de loopgraven. Maar wat was de wisselwerking tussen de griep en de oorlog? Chaim Weizmann en paardenkastanjes Over het verband tussen Chaim Weizmann, de latere president van de staat Israël, paardenkastanjes en chemische problemen bij de Britse munitieproductie tijdens de Eerste Wereldoorlog Wetenschap en technologie in de Eerste Wereldoorlog Wetenschappers en technologen hielden zich in deze periode bezig met tal van belangrijke technologische ontwikkelingen. Wat waren deze ontwikkelingen en wat waren de gevolgen daarvan op de manier van oorlogvoeren na deze oorlog? Erwin Blumenfeld - Duits soldaat in de Eerste Wereldoorlog Erwin Blumenfeld – de later wereldberoemd geworden modefotograaf – beschrijft zijn leven als dienstplichtig rekruut, als chauffeur van een ambulance en als militair boekhouder van een Duits veldbordeel Eerherstel voor Harry Farr - 'shot at dawn' wegens lafheid De geschiedenis van Harry Farr en het eerherstel voor 306 Britten die in WO I werden geëxecuteerd wegens lafheid en desertie. Met bijbehorende archiefstukken van de krijgsraad in de zaak Harry Farr Het IJzerpanorama De geschiedenis van het beroemde Belgische oorlogspanorama. Dit enorme doek van 14 meter hoog en 115 meter lang werd in 1921 geschilderd door de Belgische kunstschilder Alfred Bastien en is sinds 1980 niet meer te zien Paul von Lettow-Vorbeck - De onverslaanbare Duitse generaal Over de onbekende oorlog in Duits Oost-Afrika, het zinken van de kruiser Königsberg, de poging om Von Lettow te bevoorraden per luchtschip, hoe hij zijn oppermachtige Britse tegenstander meer dan vier jaar lang wist te ontlopen en uiteindelijk een pensioen kreeg van zijn overwinnaars Muiterijen in het Franse leger in 1917 In 1917 vonden in het Franse leger ongekend omvangrijke muiterijen plaats. Oorzaken, aanleidingen, oplossingen en bestraffingen worden in dit artikel uitgebreid ter sprake gebracht Oorlogvoerende landen in de Eerste Wereldoorlog Een overzicht van oorlogsverklaringen, verbroken diplomatieke betrekkingen, wapenstilstanden, vredesverdragen met een overzichtvan het aantal inwoners van de oorlogvoerende landen Het leven van Keizer Wilhelm II (1859-1941) Artikelenserie over het leven van Wilhelm II als keizer van het Duitse Rijk met een uitgebreid verslag van zijn vlucht naar Nederland. Een serie met foto's, dagboeknotities en aanvullende artikelen Oorlogsbrieven van Duitse studenten De hier gepubliceerde brieven van Duitse studenten uit 1914 en 1915 geven de verschrikkingen van het slagveld en de waanzin van de oorlog glashelder weer, juist door hun zo naïeve karakter... Koningin Wilhelmina - vorstin in oorlog (1914 - 1918) Een uitgebreid artikel over het publieke optreden en het privé-leven van koningin Wilhelmina tijdens deze oorlog met vele vaak weinig bekende foto’s Verzameling gedichten, liedteksten, cabaretliedjes, soldatenverzen en jeugdboeken uit het Nederlandse taalgebied over de Eerste Wereldoorlog. Voor vindplaatsen van teksten uit Het monster van de oorlog Veldslagen en slagvelden 1914 - 1918 De eerste Franse tanks, het Nivelle-offensief, de strijd in NO-Frankrijk,de Vogezen, bij Verdun, de Somme, de Slag bij Passendale, de mijnenoorlog bij Vauquois, de Slag aan de grenzen en een foto-expositie De Slag bij Passendale 1917 Waarom wordt de Slag bij Passendale (de Battle of Passchendaele) tot een van de meest beruchte uit de Eerste Wereldoorlog gerekend? De Slag aan de Somme 1916 Beschrijving van de optimistisch ingezette ‘Big Push’ die voor geallieerden en Duitsers een afgrijselijke uitputtingsslag zou worden De Slag bij Verdun - de grootste veldslag ooit Deze bloedige veldslag in 1916 tussen het Franse en het Duitse leger, is de bloedigste uit de geschiedenis en telde meer dan 700.000 slachtoffers The Battle of Verdun - the greatest battle ever This battle, fought between France and Germany in 1916, is the greatest in world history and caused over 700,000 casualties Brieven van het Westelijk Front 1916 Schokkende beschrijvingen van de oorlog in de loopgraven door een Nederlandse vrijwilliger die meevocht in de Eerste Wereldoorlog De Eerste Wereldoorlog in een notendop Korte geschiedenis van de Grote Oorlog 14-18 Winston Churchill in de loopgraven Winston Churchill als militair aan het Belgische front na zijn ontslag als Minister van Marine Arthur Roux (1898-1918) Het korte leven van een jonge Fransman beschreven aan de hand van nagelaten brieven en documenten Oorlogskookboek 1918 In Nederland ontstond na 1916 grote voedselschaarste. Kookboekjes moesten hulp bieden om een behoorlijk maal op tafel te zetten Antimilitarisme en de Eerste Wereldoorlog Militaire ervaringen van de antimilitaristische Nederlandse schrijvers Jan W. Jacobs, Henk Eikeboom, A.M. de Jong en Willem van Iependaal The Great War - Reflections on WW I Book review of The Great War and the Twentieth Century edited by Jay Winter, Geoffrey Parker Mary R. Habeck

TAGS:Eerste De Wereldoorlog 

<<< Thank you for your visit >>>

Loopgravenoorlog - Veldslagen en slagvelden - Vluchtelingen en internering - Boeken WOI - Medische zorg - Oorzaken - Chronologie - Koningin Wilhelmina - Oorlogskookboek - etc.

Websites to related :
おちゃのこネットlネットショップ開

  おちゃのこネットが選ばれるには理由があります ショップさまを訪問し開業から運営方法、おちゃのこネットを選んだ理由までお聞きしました。 おちゃのこネットは

Hunter Bible Church Unichurch

  Join Us for Church This WeekendWe’re a Christian church in Newcastle who love Jesus. We are one church family meeting in four gatherings around Newca

HUNGUEST HOTELS - A szabadság

  Amennyiben Ön már regisztrált felhasználónk, kérem kattintson a belépés gombra. Kérem, adja meg a regisztrációnál használt e-mail címét

Friends of Animals | animal righ

  MenuDonateProgramsAnimal Rights – — The right of animals to be free from exploitation, domination and abuse by humans.Domesticated and Feral Animals

RC Vision Systems, FPV Headsets

  Breakway from the pack with best-in-class FPV headsets.Browse Headsets Get in the race with our premium drone racing accessories.Browse Accessories

wonky-eye.com Health, Medical,

  wonky-eye.com Health, Medical, Brain Tumor, Schwannoma, Resection, CyberKnife, a U.S.MarineI know I promised an article back in 2018. My apologies for

UL LED Strip Lights, LED Modules

  Ecolocity® LED Lighting Solutions is your committed provider of high quality LED Lighting Products, LED Strip Lights, LED Backlight Modules, RGB LED

Links-To-Learning

  The Links to Learning Community Grants Program The Links to Learning Community Grants Program is administered by the NSW Department of Education. The

The Confidant Group - Business A

  TRANSFORMING PEOPLE AND COMPANIES FOR SUCCESS The CONFIDANT Group offers a superior, professional service, class-leading products and relevant solutio

The New City Catechism

  The New City Catechism is a modern-day resource aimed at helping children and adults alike learn the core doctrines of the Christian faith via 52 ques

ads

Hot Websites