Home - Engler Mediation

Web Name: Home - Engler Mediation

WebSite: http://www.englermediation.nl

ID:364577

Keywords:

Home,Engler,Mediation

Description:


Ga naar inhoud
HomeOver Engler Mediation PersoonlijkWerkwijzeContactArbeidsmediationExitmediationJuridisch adviesVertrouwenspersoonMenu

paper writers

‘Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen’

Engler Mediation, arbeidsmediation & juridisch advies

Eveline Engler, MfN-registermediator & jurist

Eveline Engler, MfN-registermediator & (arbeids-)jurist (tevens rechtbankmediator voor rechtbank Noord-Holland).

Gespecialiseerd in arbeidsmediation, exitmediation en samenwerkingsproblematiek.

Arbeidsconflicten

Overal waar mensen samenwerken, kunnen zich samenwerkingsproblemen voordoen. En dergelijke problemen hebben impact, het doet wat met uzelf en met de ander. Arbeidsconflicten kunnen ontstaan naar aanleiding van problemen in de samenwerking tussen collega’s, disfunctioneren, ontslagzaken, re-integratieproblemen, ongewenste omgangsvormen en onenigheid tussen verschillende afdelingen over de verdeling van een budget of de aanpak van werkzaamheden.

Arbeidsconflicten kunnen plaatsvinden tussen twee collega’s, tussen medewerker en leidinggevende, binnen teams, tussen teams en tussen werknemer en werkgever. De conflicten zijn te onderscheiden in taakconflicten (bijv. het oneens zijn over hoe het werk moet gebeuren of over de doelen die men wil bereiken) en relatieconflicten (bijv. verschillende kijk op gedragsnormen of botsende persoonlijkheden). Met name de relatieconflicten hebben grote invloed op werkprestaties en welzijn.

‘Wilt u als werkgever(of namens een werkgever) kosteneffectief en met snel maatwerk arbeidsconflicten of reïntegratieproblemen oplossen? Is er sprake van ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict, stelt de arbo- of bedrijfsarts mediation voor en bent u als werknemer of (namens de) werkgever op zoek naar een mediator die gespecialiseerd is in arbeids- en exitmediation?’ 

Gevolgen van langdurende conflicten

Het laten voortbestaan van conflicten heeft gevolgen voor alle betrokkenen, zowel voor de werknemer(s) als voor de werkgever. Bij een langdurend conflict heb je te maken met bepaalde gedragspatronen die het conflict in fasen doen escaleren en verhoudingen doen verharden.

Vaak is er sprake van verzuim dat gerelateerd is aan het arbeidsconflict. Bij langdurig verzuim kan de werknemer zich letterlijk en figuurlijk verwijderd voelen van het werk en minder vertrouwen krijgen in het herstel van de arbeidsrelatie. Het verzuimtraject is een kostbaar gegeven voor de werkgever en hij moet voldoen aan allerlei inspanningsverplichtingen om de werknemer te laten re-integreren. In de tussentijd neemt de werkdruk toe, moet er vervanging worden geregeld, is er sprake van vermindering van de productiviteit, kortom: arbeidsconflicten kosten geld, tijd en energie.

‘Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de verzuimgevallen direct samenhangt met een arbeidsconflict. De kosten die gepaard gaan met arbeidsconflicten en ziekteverzuim zijn aanzienlijk. In deze situatie kan mediation een middel zijn, zeker als het preventief wordt ingezet, om kosten te drukken, leed te voorkomen en op korte termijn positieve en duurzame resultaten te boeken’

Naar een kostenbesparende en duurzame oplossing

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale derde (de mediator) de betrokkenen begeleidt bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Tijdens mediation worden belemmeringen in de communicatie weggenomen waardoor partijen een constructief gesprek met elkaar kunnen voeren. Mediation is naast oplossingsgericht, ook een sociaal proces waarbij de mediator de deelnemers helpt bij hun inspanningen om de kwaliteit van hun interactie te verbeteren. Het is toekomstgericht; er worden afspraken gemaakt over hoe partijen voortaan met elkaar willen samenwerken. Wanneer de gesprekken niet leiden tot het oplossen van het probleem, komen beide partijen soms tijdens de mediation tot de conclusie dat het beter is om de arbeidsrelatie te beëindigen. De mediator begeleidt de werknemer en werkgever in zo’n geval bij het maken van afspraken over de wijze waarop ze het afscheid wensen vorm te geven (tijdens een exitmediation).

Het in een vroegtijdig stadium inzetten van arbeidsmediation is een effectief middel om conflicten te voorkomen of te laten de-escaleren. Bij een vroeg stadium kunt u bijvoorbeeld denken aan strubbelingen op de werkvloer, onrust en (proces-) veranderingen binnen de organisatie. Door het tijdig voeren van mediationgesprekken voorkom je leed!

‘Door alert te zijn op risico’s die arbeidsconflicten kunnen veroorzaken(denk aan wijzigingen in de organisatie, aanpassing van werkprocessen en terugkeer van een medewerker na ziekte) en met een preventieve aanpak(door mediation tijdig in te zetten) kunnen conflicten, of escalatie van conflicten, worden voorkomen.’

 


Contact?

T: 06 50 55 66 52 info@englermediation.nl

Samenwerkingspartner:

Geregistreerd bij:

De klant vertelt:

ArnoldCed op Ziekmelding als gevolg van een arbeidsconflict

Directeur in het basisonderwijs; “in eerste instantie zag ik op tegen een traject mediation, ik had al genoeg moeite met het gegeven dat ik geen vertrouwen had van mijn managementteam. Maar na de intake en twee intensieve gesprekken met de betrokken collega’s was er inzicht in de verstoorde arbeidsrelatie en wederzijds begrip voor elkaars persoonlijke situatie. De ondersteuning door Eveline Engler als mediator, heeft het proces verhelderd en de uitkomst acceptabel gemaakt.”
Brandmanager in de FMCG-branche; “Eveline Engler heeft me begeleid bij een arbeidsrechtelijke kwestie. Ze voorzag mij van juridisch advies en coachte me stap voor stap door het proces. Daardoor had ik het gevoel regie te hebben over mijn werksituatie. Op haar advies heb ik de rust behouden en ging ik goed geïnformeerd het gesprek met de betrokkenen aan. Ik heb geen overhaaste beslissingen genomen waardoor ik achter het eindresultaat kon staan.”
Leidinggevende bij een groot commercieel bedrijf; “Wij hebben de samenwerking met Eveline in een mediationtraject ervaren als een prettige schakel in een voor beide partijen onprettige periode. Ze handelde doortastend en was reëel in haar voorstellen met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden voortvloeiend uit de situatie.”

· © 2022 Engler Mediation · Aangeboden door · Ontworpen met de Customizr thema ·

TAGS:Home Engler Mediation

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Mediation Tribunal Association

   (313) 224-5606 MTA Login

Home Page for R F Engine "Your E

  JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. suppor

Home | NorthAmericanPlants

   :root{--color_0:149,167,18;--color_1:255,255,255;--color_2:0,0,0;--color_3:255,203,5;--color_4:0,136,203;--color_5:237,28,36;--color_6

Home - Able United Productions

  [class*="the7-spinner-animate-"]{animation:spinner-animation 1s cubic-bezier(1,1,1,1) infinite;x:46.5px;y:40px;width:7px;height:20px;fill:var(--the7-b

Northern Virginia Builder - Atki

  Skip to contentHOMEFLOOR PLANS &#038; LOTSEXCAVATIONTEAM PORTFOLIOVIDEO TOURSREVIEWSCONTACT US #fusion-slider-20 .flex-direction-nav a{width:6

DENIZEN Theatre | Black Box Thea

   :root{--color_0:255,255,255;--color_1:253,253,254;--color_2:0,0,0;--color_3:237,28,36;--color_4:0,136,203;--color_5:255,20

Home - Whole In The Wall

  Great Homemade Natural FoodsOpen Fri 11-8 and Sat 4-8 (Takeout & In-House by Reservation) (607) 722-5138 
Other Days (Pesto, Soup Quarts, etc.) by Ap

Home | fulcrum

  Skip to main navigation fulcrum BOOK

Pacific Cooperative Studies Unit

   PACIFIC COOPERATIVE STUDIES UNIT &times; Home About UsOur MissionOur HistoryNews Human ResourcesRecrui

Africabv - Home Page - Africa Bu

   &ensp; Login&ensp; Sign UpPrimary MenuHomeAbout Us: Africa Business VentureServicesAfrica Business Venture Insights and TendersRequest a consult

ads

Hot Websites