KORUS

Web Name: KORUS

WebSite: http://www.korus.no

ID:359819

Keywords:

KORUS

Description:


Regioner

Om KORUS

KORUS er et nettverk av syv sentre innen rusfaglig kompetanse

Finn ditt KORUS

Våre sentre

Vi har kompetansesentre over hele landet som jobber med å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi bistår kommunene og spesialisthelsetjenestene, og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

Velg det kompetanse-senteret som er nærmest deg.

KORUS Bergen

Besøk nettsted

KORUS Midt

Besøk nettsted

KORUS Nord

Besøk nettsted

KORUS Oslo

Besøk nettsted

KORUS Stavanger

Besøk nettsted

KORUS Sør

Besøk nettsted

KORUS Øst

Besøk nettsted

Om KORUS

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi er sju regionale sentre, som alle finansieres av Helsedirektoratet. Sentrene har ulike eiere.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling. Dette skal skje i tett samarbeid med regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet.

Arbeidet ved kompetansesentrene er finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet.

Ansvarlig for nettsiden korus.no: KORUS Sør.

E-post: post@korus-sor.no

© KORUS 2021.

TAGS:KORUS

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Witamy na stronie MGBP w Siewier

   BibliotekaKonkursyGodziny otwarciaPracownicyDotacja ministerialnaKontaktNowości książkoweKATALOG ON-LINENagrody, wyróżnienia i podziękow

KORUS Consulting

   +7 (812) 677-56-90 Moscow +7 (495) 647-50-46

Frum Satire - One mans apikorus

  keywords:
description:One man's apikorus is another man's talmid chochom
Frum Satire Main menu Skip to contentHomeAboutContactAdvertiseGlossaryLink

ads

Hot Websites