Proces gospodarczy w Niemczech

Web Name: Proces gospodarczy w Niemczech

WebSite: http://www.procesgospodarczywniemczech.pl

ID:312164

Keywords:

Proces,gospodarczy,Niemczech

Description:


email: marta.fandrey@fandrey-legal.demob. +49 178 67 37 000

Proces gospodarczy w Niemczech

dla polskich przedsiębiorców

Strona głównaO mnieO bloguKontaktZgłoś roszczenie Strona głównaO mnieO bloguKontakt

Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

Prowadzę sprawy cywilne dla moich klientów w Niemczech – wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. W Niemczech również prowadzę swoją kancelarię. Specjalizuję się w szczególności w sprawach o zapłatę z elementem transgranicznym.
[Więcej >>>]

Zgłoś roszczenie

Przesłuchanie świadka w Niemczech w drodze pomocy prawnej

Marta Fandrey26 marca 2022Komentarze (0)

Co to jest pomoc prawna?

Czasami tak się zdarza, że prowadząc proces w jednym kraju, chcemy przesłuchać świadków, którzy są w innym kraju. Przepisy, w szczególności europejskie, dają taką możliwość.

I nie mam na myśli przesłuchiwania online świadków znajdujących się za granicą – takie rozwiązanie, chociaż podobno spotykane w praktyce, narusza przepisy jurysdykcyjne.

Sądy danego państwa mogą wykonywać swoje czynności tylko na terenie tego państwa, dlatego też w razie konieczności przesłuchania świadków za granicą, powinny skorzystać z odpowiednich przepisów, które regulują tę problematykę.

W Unii Europejskiej też są takie przepisy. Dokładnie jest to Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Określa ono, w jaki sposób ma nastąpić przesłuchanie świadka za granicą.

Jak wezwać świadka, który mieszka za granicą?

Wyobraź sobie, że prowadzisz proces w Polsce, np. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Jest to skomplikowany, wielowątkowy proces o charakterze gospodarczym. Kluczowy świadek mieszka w Niemczech i mówi tylko po niemiecku.

Jakie są możliwości, żeby ten świadek złożył zeznania w Twoim procesie?

Możesz oczywiście skontaktować się sam ze świadkiem i poprosić, żeby przyjechał zeznawać do Warszawy. Ale nie zawsze jest taka możliwość.

[kliknij aby kontynuować…]

Sposób na ugodę przed niemieckim sądem

Marta Fandrey03 lutego 2022Komentarze (1)

Statystyki

Kiedyś sprawdzałam, jak długo przeciętnie trwają w Niemczech sprawy sądowe – przeczytasz o tym tutaj.

Zarówno ze statystyk, jak i z mojego doświadczenia wynika, że całkiem sporo spraw o zapłatę kończy się ugodą.

Co to jest ugoda?

Ugoda to porozumienie stron, rodzaj umowy, która kończy istniejący spór.

Ugodę można zawrzeć na każdym etapie sporu – zarówno zanim sprawa trafi do sądu, jak i przed sądem. Można ją zawrzeć w postępowaniu przed sądem I instancji, w II instancji, a także na etapie postępowania egzekucyjnego. Nie ma tu żadnych ograniczeń.

Przyjmuje się, że ugoda zawiera w sobie wzajemne ustępstwa stron.

W praktyce wygląda to tak, że nawet jeśli jesteśmy przekonani o naszej wygranej, to czasami lepiej zrezygnować z części należności po to, żeby sprawa szybciej się zakończyła.

Czasami dla wierzyciela główny argument za zawarciem ugody da się zamknąć w przysłowiu: „lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu”.

Dla dłużnika ugoda z kolei pozwala uniknąć dalszych kosztów.

Dla obu stron – chociażby ze względu na efekt psychologiczny związany z zawarciem ugody jako dobrowolnego porozumienia – pozwala uniknąć niepewności związanej z treścią wyroku oraz z ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym.

[kliknij aby kontynuować…]

Najlepszy argument w negocjacjach

Marta Fandrey22 kwietnia 2021Komentarze (0)

Wnętrze Sądu Rejonowego w Meschede z późnej epoki wilhelmińskiej

Dziś opowiem Ci historię pewnej sprawy.

Zgłosił się do mnie klient z Polski, który od lat sprzedaje swoje towary do Niemiec. Niestety trafiło mu się w ostatnich latach* również kilku niesolidnych kontrahentów. Nie reagowali na wysyłane z Polski wezwania do zapłaty, więc możliwości poradzenia sobie z tymi sprawami poprzez działania z Polski wyczerpały się.

Przejrzałam dokumenty i ustaliliśmy, że wystąpię o nakazy zapłaty.

Jeden z dłużników zapłacił od razu po uzyskaniu przeze mnie nakazu zapłaty – całą kwotę, razem z odsetkami i kosztami (również moim honorarium).

Drugi dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, więc skierowałam sprawę na drogę postępowania spornego. Jako pełnomocnik drugiej strony zgłosiła się renomowana kancelaria, więc spodziewałam się spektakularnego fechtunku na wyszukane argumenty, tymczasem… przeciwnik szybciutko, jeszcze przed upływem terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, zapłacił kwotę główną roszczenia i sprawa zakończyła się bez rozprawy. W tej chwili czekam już tylko na postanowienie o przyznaniu nam kosztów.

Trzecia sprawa – o największą kwotę z tych trzech – na początku przebiegała gładko, bo nakaz zapłaty się uprawomocnił, dłużnik nie wniósł sprzeciwu, ale też nie zapłacił i nie skontaktował się z nami w żaden sposób. Rozpoczęłam zatem postępowanie egzekucyjne – właściwy sąd szybko wydał postanowienie o zajęciu rachunku bankowego dłużnika. Niestety, konto było puste… Bank odpisał nam, że nie ma na rachunku żadnych środków.

[kliknij aby kontynuować…]

Upadłość dłużnika – i co dalej?

Marta Fandrey16 kwietnia 2021Komentarze (0)

Czasami zdarza się, że kontrahent ogłasza upadłość. W tej chwili w Niemczech ze względu na pandemię zawieszony jest częściowo obowiązek otwierania postępowania upadłościowego w razie niewypłacalności, co oznacza, że fala upadłości może nadejść wraz końcem pandemii.

Czy możesz się na to jakoś przygotować?

Najlepiej – sprzedając swoje towary lub usługi za zaliczki. Wtedy w ogóle nie powstaje problem niezapłaconych należności. To oczywiście trochę żart, nie zawsze jest to możliwe, ale warto monitorować zaległości kontrahentów i reagować na bieżąco.

Sensownym zabezpieczeniem mogą być przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej lub prawo zastawu. Niestety ogłoszenie upadłości niweczy wiele zabezpieczeń ze względu na przepisy prawa upadłościowego.

Czy to oznacza, że upadłość dłużnika oznacza utratę wierzytelności?

Nie, po ogłoszeniu upadłości można zgłosić wierzytelności do masy upadłości, przesyłając zgłoszenie syndykowi (niem. Insolvenzverwalter). Najczęściej syndyk sam po sprawdzeniu ksiąg upadłego wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Możesz też sprawdzić na oficjalnym portalu www.insolvenzbekanntmachungen.de czy i kiedy upadłość została ogłoszona i do kiedy należy zgłaszać wierzytelności do masy upadłości.

Samo zgłoszenie wierzytelności nie wymaga specjalnej formy, ale syndyk będzie chciał, żeby zostało sporządzone po niemiecku. Należy opisać w nim należności i dołączyć kopie faktur, ewentualnie także kopie zamówień czy dowodów wykonania umowy (np. dostarczenia towaru). Jeśli wierzytelności są sporne, syndyk może je kwestionować i wtedy możliwe, że trzeba będzie wejść w spór z syndykiem.

Odsetki od zgłaszanych wierzytelności możemy naliczyć tylko do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości.

[kliknij aby kontynuować…]

Przesyłki sądowe i dotrzymywanie terminów w niemieckim procesie cywilnym

Marta Fandrey15 marca 2021Komentarze (0)

Podczas niedawnego szkolenia (dla zainteresowanych – prezentacja ze szkolenia jest do pobrania tutaj) uświadomiłam sobie, że czasami niezwykle istotne są bardzo proste, żeby nie powiedzieć prozaiczne kwestie. Taką kwestią jest na pewno komunikacja z sądem.

Niemieckie sądy co do zasady nie wysyłają do pełnomocników listów poleconych. Do stron, które nie są reprezentowane przez pełnomocnika – czasami tak, jeśli od dnia doręczenia pisma biegnie dla strony termin.

Jednak i tak nie zawsze są to listy polecone ze zwrotką – najczęściej są to listy w żółtej kopercie, które listonosz wrzuca do skrzynki, notując jednocześnie na liście i w systemie pocztowym datę i godzinę doręczenia.

Wniosek z tego jest jeden – trzeba regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową.

Niewiedza o tym, co w niej jest, może nas narazić na spore kłopoty, jeśli upłynie nam istotny termin.

Ale skoro sąd nie wysyła do mnie pism listem poleconym, to skąd wie, kiedy je dostałam?

Sąd doręcza pisma pełnomocnikom za tzw. potwierdzeniem otrzymania (Empfangsbekenntnis). Oznacza to, że pierwszą stronę przesyłki sądowej stanowi formularz, na którym oznaczona jest sprawa i pismo które sąd mi przesyła.

Ja (albo sekretariat) wypełniam ten formularz, czyli wpisuję miejsce i datę otrzymania przesyłki, podpisuję i odsyłam do sądu – zwykłą pocztą, faksem lub kwalifikowaną pocztą elektroniczną. To w zupełności wystarcza. Ale oznacza to też, że nie ma tak jak w Polsce awizowania i nie za bardzo mogę mieć wpływ na to, kiedy jaka przesyłka do mnie trafi (a tak można sterować w Polsce awizowanymi przesyłkami poleconymi).

[kliknij aby kontynuować…]

← Poprzednie wpisy

Marta Fandrey

radca prawny

Prowadzę sprawy cywilne dla moich klientów w Niemczech – wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. W Niemczech również prowadzę swoją kancelarię. Specjalizuję się
w szczególności w sprawach o zapłatę
z elementem transgranicznym. [Więcej...]

Szukaj na blogu

Dochodzenie i egzekucja roszczeń w Niemczech

[Pobrano: 377 razy]

Tematy główne

Bez kategoriiDoręczenieEgzekucja w Niemczechjak odnaleźć dłużnikaKoszty procesu w NiemczechNakaz zapłatypodatekPomoc prawnaProces w NiemczechPrzedawnieniePrzesłuchanie świadkaTłumaczenieUgoda

Najnowsze komentarze

Dariusz - Sposób na ugodę przed niemieckim sądemMarta Fandrey - Skuteczna egzekucja w Niemczech – czy jest możliwy areszt za długi?Jarek - Skuteczna egzekucja w Niemczech – czy jest możliwy areszt za długi?Marta Fandrey - Skuteczna egzekucja w Niemczech – czy jest możliwy areszt za długi?Justyna - Skuteczna egzekucja w Niemczech – czy jest możliwy areszt za długi?

Najpopularniejsze artykuły

Skuteczna egzekucja w Niemczech - czy jest możliwy areszt za długi?Jak znaleźć dłużnika w Niemczech?Przesyłki sądowe i dotrzymywanie terminów w niemieckim procesie cywilnymJak długo trwa proces w Niemczech?Tłumacz przed sądem w NiemczechPrzesłuchanie świadka w Niemczech w drodze pomocy prawnejPrzedawnienie w Niemczech - uwaga na koniec roku!Upadłość dłużnika - i co dalej?

Partnerzy bloga

Marta Fandrey, LL.M.
radca prawny

tel. +49 0211 975 378 07
mob. +49 178 67 37 000

email: marta.fandrey@fandrey-legal.de
Adres:
Kronprinzenstraße 49
40217 Düsseldorf
Niemcy
Polityka prywatności
Ograniczenie odpowiedzialnościImpressum Strategy, design, marketing & support by web.lexNapisz do mnieZadzwońMój blog korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia ciasteczekRozumiemPrivacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.Necessary Always Enabled Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.Non-necessary Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. SAVE & ACCEPT

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach?

Zachęcam Cię gorąco do zostawienia swojego adresu e-mail poniżej, wówczas będziesz zawsze na bieżąco ze wszystkimi artykułami, które niebawem napiszę. Pamiętaj, że zawsze będziesz mógł się swobodnie i w prosty sposób wypisać z subskrypcji bloga.

Subscribe to Blog via Email

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marta Fandrey, LL.M. w celu obsługi newslettera. Szczegóły: polityka prywatności.

×

TAGS:Proces gospodarczy Niemczech

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Potteiger Meats &#8211; Pennsylv

  Skip to content
717.766.5959
Address: 43 W Main St, New
Kingstown, PA 17072, USA

Najczęściej sprzedawane matera

   Varnish Off Kup teraz

Pipetech - Industrial Process Sy

  TwitterLinkedInSearchEmployee Log-inHomeAbout UsOffshore ServicesIndustrial ServicesSolutionsRentalsCase StudiesNewsContactFLOW REMEDIATION SPECIALIST

PackPlus South - The Total Packa

  

Symmetry Process Software Platfo

   SLB Sof

Pavel Minář - IT poradenství,

  (+420) 773 259 041  / pavel@minar.czFacebookInstagramLinkedInYouTube IT poradenství a Google WorkspaceKdo jsemCo se povedloCo se povedloDoporučen

Perseo Bioethanol® &#8211; proc

  InicioProceso PERSEO BioethanolPERSEO BiorefineryProyectosNoticiasContacto PERSEO Bioethanol® PERSEO
BIOREFINERY Nueva generación de biocombusti

Ražošanas automatizācija, ra

   ENG/ RUS/LV/LTFIASRažošanas procesu optimizācijaKokapstrādes autom

Locus GIS - application for geod

  Locus GIS - mobile application for collecting and updating of geodataendeczHomeFunctionsNewsSubscriptionsContactGeodata in your pocketCollect data dir

Software voor Financieel Managem

   Servicecenter Contact

ads

Hot Websites