Všetky nemecké a európske ekologické plakety, ekologické zóny

Web Name: Všetky nemecké a európske ekologické plakety, ekologické zóny

WebSite: http://www.ekologicka-plaketa.sk

ID:280253

Keywords:

eur,nemeck,etky,pske

Description:


Choose your language Menu Ekologická plaketa Shop Domov Ekologická plaketa Ekologické zóny Zákazy vjazdu Aplikácia Green-Zones Emisné triedy EURO Shop

Nemecká plaketa jemného prachu / ekologická plaketa je povinná pri vjazde do zelených zón

Nemecká plaketa jemného prachu / ekologická plaketa

Ekologická plaketa jemného prachu vo farbách žltá, červená a zelená bola v Nemecku zavedená dňa 01.03.2007. Do približne 60 nemeckých ekologických zón je vjazd povolený len vodičom so zelenou plaketou.
Ekologická plaketa je v Nemecku povinná pre všetky osobné autá, autobusy i nákladné autá, pokiaľ premávajú ekologickými zónami. Ľahké vozidlá sú od tejto povinnosti oslobodené.

Nemecká ekologická plaketa (v textoch zákonov nazývaná plaketa jemného prachu) rozlišuje 3 rôzne emisné triedy. Na plakete je uvedená štátna poznávacia značka vozidla a pečiatka pracoviska, ktoré plaketu vydalo.
Farba plakety sa pre jednotlivé vozidlá s určitými emisnými údajmi, ktoré boli prihlásené na úradoch mimo Nemecka, určuje za základe emisnej normy EURO a prípadne podľa dátumu prihlásenia vozidla v tabuľke emisnej normy EURO.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

Zelené zóny v Nemecku

Green-Zones-App: Interaktívna mapa všetkých nemeckých ekologických zón

V Nemecku už bolo zriadených približne 60 ekologických zón, v ktorých je povinné označenie plaketou pre všetky vozidlá tried N1-N3 a M1-M3 (osobné motorové vozidlá, autobusy a nákladné motorové vozidlá).

Zriadenie ekologickej zóny v Nemecku závisí od rozhodnutí miest a komún, ktoré vytyčujú hranice ich ekologických zón a stanovujú ich v plánoch čistého ovzdušia.
Kadiaľ presne prebiehajú hranice jednotlivých lokálnych ekologických zón a aké miestne výnimky existujú, sa dočítate na stránke Umwelt-Plakette.de vo viacerých jazykoch.
Ak bude od roku 2018 v rámci pevne vytýčených zelených zón dodatočne platiť zákaz prevádzky dieselových vozidiel alebo tzv. modrá zóna, dočítate sa o tom na stránke o modrej plakete Blaue Plakette.

Zníženie produkcie škodlivých látok zavedením ekologickej plakety

Keďže je aj v Nemeckú neustále potrebné znižovať produkciu emisií, ako napríklad jemný prášok, oxid siričitý či kysličník dusnatý, smú vo všetkých ekologických zónach Nemecka (okrem jednej výnimky) premávať iba vozidlá označené zelenou ekologickou plaketou.
Okrem toho bude už od roku 2018 povolený vjazd do niektorých nemeckých miest iba vozidlám, ktorých produkcia emisií NOx neprekročí zákonom stanovené hodnoty. Urobí sa tak prostredníctvom zákazu vedenia dieselových vozidiel (všeobecný zákaz vedenia dieselových vozidiel) alebo povinnosťou označenia modrou plaketou, ktoré bude zodpovedať emisnej triede 5 a ktorá bude udelená benzínovým vozidlám ako aj nízkoemisným dieselovým vozidlám.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

V Nemecku hrozí zavedenie zákazu vedenia dieselových vozidiel a zriadenie modrých ekologických zón NOx

Modrá plaketa dovoľuje vjazd do tzv. “modrých ekologických zón“, ktoré mestá zriadia dodatočne k prevažne už existujúcim zeleným ekologickým zónam.
Modré ekologické zóny budú zriadené tam, kde sú pravidelne merané obzvlášť vysoké hodnoty emisií NOx prekračujúce zákonom stanovené hraničné hodnoty.

Modré ekologické zóny alebo tiež zákazy vedenia dieselových vozidiel môžu byť zriadené pevne a natrvalo. Pevne stanovené, trvalé zóny sú porovnateľné so zelenými ekologickými zónami. Dočasne platné zóny platia v závislosti od poveternostnej situácie len v určitých premenlivých obdobiach. Neustále sa aktualizujúce informácie o stave prechodne platných zón (kto, kedy a s akou plaketou smie do zóny vojsť) a povolenie k vjazdu poskytne aplikácia Green-Zones.

Všetky ekologické zóny v Európe – Ktoré zákazy platia v ktoré dni pre ktoré druhy vozidiel a s ktorou plaketou/nálepkou?

Samotná kúpa plakety/nálepky pre francúzske, nemecké, rakúske, dánske alebo iné európske ekologické zóny častokrát nestačí.

V európskej hospodárskej cestnej preprave a turistickej individuálnej či autobusovej doprave rozhodujú predovšetkým vedomosti o tom, ktorá farba alebo trieda nálepky/plakety smie vojsť do ktorej národnej emisnej zóny alebo ekologickej zóny NOx (zákaz vjazdu dieselových vozidiel). Rozhodujúce je taktiež, ktorým zo 17 rôznych európskych druhov motorových vozidiel v ktorú dennú hodinu a v ktorý deň v týždni je povolený alebo zakázaný vjazd do ktorej stálej alebo prechodnej ekologickej zóny.

Za účelom zodpovedania všetkých týchto otázok je potrebná doplnková informačná služba, ktorú spoločnosť Green Zones ponúka prostredníctvom bezplatnej aplikácie Green-Zones.

Ako funguje aplikácia Green-Zones

Aplikácia Green-Zones využíva informácie z vlastnej Green-Zones databázy o regionálnych a lokálnych predpisoch daného európskeho štátu a jemu podriadených miest a komún. Súčasne zohľadňuje aktualizácie zákazov vjazdu a trvalého vylúčenia v minulosti oprávnených plakiet a nálepiek vo všetkých trvalých a prechodných ekologických zónach pre rôzne typy motorových vozidiel rôznych emisných tried EURO.
Ostatné informácie o aplikácii Green-Zones nájdete tu v 9 jazykoch.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

Hore znázornený prehľad uvádza, ktorým druhom motorových vozidiel s ktorým dátumom registrácie alebo ktorej emisnej triedy EURO môže byť udelená nemecká ekologická plaketa.
Nemecká ekologická plaketa (nazývaná tiež plaketa jemného prachu) je povinná pre nákladné motorové vozidlá, autobusy a osobné motorové vozidlá, ktoré chcú vojsť do nemeckých ekologických zón.
Upozornenie: Autorské práva na zobrazenej tabuľke sú majetkom spoločnosti EES European Eco Service GmbH.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

Oficiálne plakety pre vjazd do európskych ekologických zón

Francúzsko - Crit'Air

www.LEZ-France.fr Francúzska ekologická plaketa Crit'Air je povinná vo všetkých ekologických zónach vo Francúzsku pre všetky druhy motorových vozidiel.

Informácie
o francúzskej ekologickej plakete Crit'Air nájdete v 9 jazykoch tu. Francúzsku ekologickú plaketu Crit'Air si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Rakúsko - Umwelt-Pickerl

www.Umwelt-Pickerl.at

Rakúska ekologická plaketa Umwelt-Pickerl (alebo Abgas-Pickerl) je povinná vo všetkých ekologických zónach v Rakúsku pre určité druhy motorových vozidiel.

Informácie o rakúskej ekologickej plakete Umwelt-Pickerl nájdete v 9 jazykoch tu. Rakúsku ekologickú plaketu Umwelt-Pickerl si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Nemecko - Umwelt-Plakette

www.Umwelt-Plakette.de

Nemecká ekologická plaketa jemného prachu Umwelt-Plakette je povinná vo všetkých ekologických zónach v Nemecku pre takmer všetky druhy motorových vozidiel.

Informácie
o nemeckej ekologickej plakete jemného prachu Umwelt-Plakette nájdete v 9 jazykoch tu. Nemeckú ekologickú plaketu jemného prachu Umwelt-Plakette si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Belgicko - REG-Certificate

www.LEZ-Belgium.be

REG-Certificate Green-Zones (oranžová farba) je vizualizovaný dôkaz o registrácii motorového vozidla pred vjazdom do jednej z belgických ekologických zón.

Informácie o REG-Certificate nájdete v 9 jazykoch tu. REG-Certificate si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Dánsko - EcoSticker

www.EcoSticker.dk

Dánska ekologická plaketa „EcoSticker“ je povinná vo všetkých ekologických zónach v Dánsku pre určité druhy motorových vozidiel.

Informácie o dánskej ekologickej plakete „EcoSticker“ nájdete v 9 jazykoch tu. Dánsku ekologickú plaketu „EcoSticker“ si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Nemecko - E-Plakette

www.E-Plakette.eu

Nemecká elektroplaketa „E-Plakette“ ponúka elektroautám prihláseným mimo Nemecka mnoho výhod pri vjazde do nemeckých miest.

Informácie
o nemeckej elektroplakete „E-Plakette“ nájdete v 2 jazykoch tu. Nemeckú elektroplaketu „E-Plakette“ si môžete objednať v 9 jazykoch tu.

Španielsko - Distintivo Ambiental

www.Distintivo-Ambiental.es

Španielska ekologická plaketa Distintivo Ambiental bola v Španielsku zavedená v roku 2017 a od 2018/2019 bude povinná aj pre vozidlá prihlásené mimo Španielska.

Informácie o španielskej ekologickej plakete Distintivo Ambiental budú čoskoro dostupné na stránkach Green-Zones. Toho času ešte nie je možné objednať si španielsku ekologickú plaketu Distintivo Ambiental.

Nemecko - Blaue Plakette

www.Blaue-Plakette.de

Nemecká ekologická plaketa NOx Blaue Plakette bude zavedená pravdepodobne v roku 2018/2019 pre nemecké zóny zákazu vjazdu dieselových vozidiel alebo modré zóny (chránené zóny NOx).

Informácie o nemeckej ekologickej plakete NOx Blaue Plakette nájdete v 6 jazykoch tu. Toho času ešte nie je možné objednať si nemeckú ekologickú plaketu NOx Blaue Plakette.

Česko - Emisní plaketa

www.Emisni-Plaketa.cz

Česká ekologická plaketa „Emisní plaketa“ bude v českých ekologických zónach zavedená pravdepodobne v 2018/2019.

Informácie o českej ekologickej plakete „Emisní plaketa“ nájdete v 4 jazykoch tu. Toho času ešte nie je možné objednať si českú ekologickú plaketu „Emisní plaketa“.

Green-Zones.euUmwelt-Pickerl.atEcoSticker.dkUmwelt-Plakette.deLEZ-France.frLEZ-Belgium.beBlaue-Plakette.deDieselfahrverbote.deFeinstaubVignette.dePlaketteneinkauf.deE-Plakette.euEmisni-Plaketa.czFeinstaub-Plakette.chFeinstaubPlakette.atEnvironmental-Badge.co.ukMiljø-Mærker.dkZelena-Plaketa.czDistintivo-Ambiental.esEco-Pastille.frEko-Vinjeta.com hrEko-Vinjeta.rsEkostiker.bgPlacchetta-Ambientale.itDistintivo-Ecologico.esMilieuvignet-Duitsland.nlPlakietka-Ekologiczna.plMiljøMerke.com noEkologicka-Plaketa.skEko-Vinjeta.siYmpäristö-Tarra.com fiMiljoePlakett.seVignette-Ecologique.beVinieta-Ecologica.roKörnyezetvédelmi-Matrica.huFeinstaub-Vignette.de ruBlue-Toons.de © 2020 Ekologická plaketa Impressum

TAGS:eur nemeck etky pske

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
The Escapers | Avis et meilleurs

   Escape games Carte des escape games Escape games en visio Statistiques Concepteurs d'escape game Chasse aux Clés Bou

BGE Sud-Ouest - Conseils et form

   Entreprendre | Couveuses BGE | BGE Coop | Formations | Bilans de compétences | BGE Sud-OuestTrouver la bonne idéeCréer ou reprendreFinancer un pr

Patrula de Reciclare - educatie

  

EUDIRECT | Află tot ce vrei des

  Sambata, 13/8/2022 | : : UTC+3 UNIUNEA EUROPEANĂCOMISIA EUROPEANĂREPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENEPARLAMENTUL EUROPEA

SSM Euro Consult | Protectia Mun

   Securitate si Sanatate in munca +40 745 60 35 50 office@ro-protectiamuncii.roAcasaServiciiClient

Service non actif - Serveur Humb

  Service non actif.Aucune suite ne peut &ecirc;tre donn&eacute;e &agrave; votre requ&egrave;te pour le moment.Revenez &agrave; la page pr&eacute;c&eacu

Western Balkans Enterprise Devel

  

MOTEA.COM ⫸ Europas Nr.1 für

  The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. JavaScript scheint

Bastinck & van Doesum adviseurs

   Toggle navigation

Amateur Fotomodelle

  Impressum + BetreiberMonika KubickovaVeronika Vysinska-Sonia RedJana H.Lucie S.Tereza Malikova- Angel StarMartina SladkovaKatarina Strougalova Ashley

ads

Hot Websites