Het belang van bodemgezondheid

Web Name: Het belang van bodemgezondheid

WebSite: http://www.n-xt.com

ID:272568

Keywords:

belang,Het,bodemgezondheid,van

Description:


HomeOver N-xtOver N-xtVisieHistorieMedewerkersReferentiesBodemgezondheidPublicatiesAnders bemesten noodzaakBodem en de KoeGeen Plant, maar bodem voedenBemesten in dienst van het BodemlevenBodem als eerste maag van de koeOxfam NovibN-xt OnderwegNieuwsNieuwsbriefProducten & FormuleringenProducten & FormuleringenDownloadsN-xt - BodemmeststofN-xt - BladmeststofWelke Bladmeststof formuleringen zijn er?Silicium en stressN-xt NKSAdviesN-xt - SpecialtiesN-xt FertiPhosN-xt Calcium (foto's)N-xt Ferti-S Thiopaq®N-xt - Ferti-LineFerti-SoilFerti-LifeFerti-NFerti-ReleaseFerti-VitalDoseerapparatuurKies uw GewasKies uw GewasAardappelenAdviesVideoN-xt BladmeststofN-xt CalciumGraslandToedieningAdviesVideoProefveld WageningenOnderzoekN-xt zonder fosfaatMaïsToedieningAdviesVideoN-xt BladmeststofMaïs (onder folie)N-xt zonder fosfaatUien/ Bieten/ PeenAdvies SuikerbietenAdvies UienAdvies Peen/WitlofN-xt CalciumVollegrondsgroenteAdviesVideoGranen Video's Video'sDe bodem als motor van uw bedrijfIntegraal naar de bodem kijkenDe bodem als koeienstalUnieke Kinsey-Albrecht bodemanalysePlant-aardige en bodem-vriendelijke meststoffen Contact HomeOver N-xtVISIEHISTORIEMEDEWERKERSREFERENTIESBODEMGEZONDHEIDPUBLICATIESAnders bemesten noodzaakBodem en de KoeGeen Plant, maar bodem voedenBemesten in dienst van het BodemlevenBodem als eerste maag van de koeOXFAM NOVIBN-XT ONDERWEGNIEUWSNIEUWSBRIEFProducten & FormuleringenDOWNLOADSN-XT - BODEMMESTSTOFN-XT - BLADMESTSTOFWelke Bladmeststof formuleringen zijn er?Silicium en stressN-xt NKSAdviesN-XT - SPECIALTIESN-xt FertiPhosN-xt Calcium (foto's)N-xt Ferti-S Thiopaq®N-XT - FERTI-LINEFerti-SoilFerti-LifeFerti-NFerti-ReleaseFerti-VitalDOSEERAPPARATUURKies uw GewasAARDAPPELENAdviesVideoN-xt BladmeststofN-xt CalciumGRASLANDToedieningAdviesVideoProefveld WageningenOnderzoekN-xt zonder fosfaatMAïSToedieningAdviesVideoN-xt BladmeststofMaïs (onder folie)N-xt zonder fosfaatUIEN/ BIETEN/ PEENAdvies SuikerbietenAdvies UienAdvies Peen/WitlofN-xt CalciumVOLLEGRONDSGROENTEAdviesVideoGRANEN Video'sDE BODEM ALS MOTOR VAN UW BEDRIJFINTEGRAAL NAAR DE BODEM KIJKENDE BODEM ALS KOEIENSTALUNIEKE KINSEY-ALBRECHT BODEMANALYSEPLANT-AARDIGE EN BODEM-VRIENDELIJKE MESTSTOFFEN Contact | Nieuwsbrief | Advies | FAQ

Het belang van bodemgezondheid

Jarenlang eenzijdig en intensief bemesten zet de bodemgezondheid onder druk. Het gevolg: opbrengsten en kwaliteit van producten lopen terug. Met alle gevolgen van dien. Een gezonde bodem is dus van levensbelang. N-xt Fertilizers werkt met haar unieke technologie aan organische producten voor uw bodem en gewas. Deze website belicht onze unieke producten. Kijk voor onze uitgebreide bodemkennis op www.vruchtbarebodem.nlDoor onze kennis van bodemgezondheid te combineren met ons unieke pakket vloeibare meststoffen, verbeteren we de bodemvruchtbaarheid én groeien gewassen gezonder, zonder bodemprocessen te verstoren op de lange termijn.

Met N-xt Fertilziers werkt u systeemgericht i.p.v. probleemgericht

Meer leren over deze kennis? meldt u zich dan nu aan voor onze Boeren-BodemCursus! - KLIK HIER -

Animatie veehouderij - Bodem vs Koe

Meer 'dieper graven in de grond'-video's

Nieuws

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Jarenlange ervaring heeft laten zien dat het spuiten van de juiste stikstofbron op het juiste moment in aardappelen leidt tot een egale knolontwikkeling. Het moment dat een aardappel-plant stikstof gaat vragen is vrij specifiek.

Lees meer >

N-xt Bladmeststof veilig, efficiënt en betrouwbaar

De N-xt Fertilizers bladmeststoffen zijn gebruiksvriendelijke meststoffen die het sturen van een teelt met de juiste mineralen gedurende het seizoen mogelijk maken. Zo zijn ze toepasbaar met vele gewasbeschermingsmiddelen, dus in één werkgang te doseren. Naast de zeer effectieveamidestikstof die het gewas direct kan benutten voor groei, bevatten alle N-xt bladmeststoffen ook diverse belangrijke sporenelementen. Zo spuit u in één keer een optimale hoeveelheid noodzakelijke mineralen met daarin tot wel 10 kg netto stikstof mee.De complexe N-xt bladmeststoffen zijn al 20 jaar uniek in de markt omdat zij één van de weinige producten is die het organische molecuul ureum als natuurlijke chelaat weet te benutten. In onderstaande plaatjes wordt dit weergegeven. De vier types van bladmeststof-formulering staan hier op een rijtje:De (meest bekende maar) minder efficiënte sulfaat/nitraat verbindingenDe niet-bemestende (voedende) oxide verbindingenDe chemische chelaat verbindingenDe natuurlijke complexe verbindingenHet grote voordeel voor de plant is dat er veel minder energie en (vooral) water nodig om zichtzelf naar een optimale weerbaarheid (kwaltieit) en opbrengst te laten groeien:In vrijwel alle fases van het seizoen kunnen de N-xt bladmeststoffen ingezet worden. Zodra gewassen moeite hebben om lekker door te groeien is extra hulp van een beetje extra energie en juiste voedingstoffen cruciaal. In zowel net in de beginfase groeiende maïsplanten, die last hebben van temperatuursverschillen of fosfaatgebrek tot gewassen die in een eindstadium zitten en nog net even wat langer gezond moeten doorgroeien.Klik hier voor doseringen in diverse gewassen en tips.Klik hier voor Praktijkervaringen.

Lees meer >

N-xt Calcium in Aardappelen, Uien en Peen

De N-xt Calcium formulering is al jaren een bewezen meststof die gewassen voorziet in opneembare calcium en borium. Door de unieke N-xt technologie blijft namelijk het lastige en reactieve calcium element plantbeschikbaar. N-xt Calcium wordt het meest in aardappelen toegepast voor een betere schilkwaliteit en de weerbaarheid tegen schruftaantasting, maar ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van de plant en het te oogsten product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen en daarmee dus een cruciaal element voor vele processen.

Lees meer >

N-xt bodemmeststoffenFolium N-xt bladmeststoffenFerti N-xt specialties

Ik zie de kwaliteit van het gewas verbeteren

“De mineralen in de meststoffen van N-xt Fertilizers zijn beter en langer opneembaar. Daardoor zie ik de kwaliteit van het gewas verbeteren. En ik kan met flink minder stikstof en fosfaat toe.” In aardappelen bespaart Van Woerkom gemiddeld 43 kilogram stikstof en 35 kilogram fosfaat per hectare."

Arnold van Woerkom, akkerbouwer in Bant.
Lees meer

Ik wil met twee keer bemesten klaar zijn

“Ik kies al zes jaar voor N-xt Fertilizers, omdat ik met twee keer bemesten klaar wil zijn. En dat kan met N-xt Fertilizers. N-xt Fertilizers verbetert de structuur van het gras."

Ido van Wijk in Kockengen
Lees meer

Ik kan nu perfect bijsturen

“Ik kan nu per aardappelras naar behoefte mineralen toedienen. Ik heb het beter in de hand.” Voor Van Liere isdat grote voordeel van de vloeibare meststoffen van
N-xt Fertilizers: hij kan makkelijk bijsturen."

Aardappelteler Jacco van Liere in Dronten
Lees meer

"Onze stikstofbenutting verbetert duidelijk op ons bedrijf"

We gebruiken nu zo’n 5 jaar N24S van N-xt Fertilizers en zien de stikstof benutting op bedrijfsniveau verbeteren.

J & S Köhne uit Middenbeemster
Lees meer

Sneller droog na maaien

“Sinds ik N-xt Fertilizers gebruik, is mijn gras lichter van kleur. En de opbouw van de plant is anders: meer prikgras. Het is sneller droog na het maaien en gevoelsmatig heb ik geen conserveringsmiddelen meer nodig."

Johan van Casteren in Schaijk
Lees meer

We zien dat onze koeien het goed doen nu we de strategie van Healthy Soil volgen!

"De gebruikte stikstof hoeveelheid is fors minder dan we in het verleden met KAS gebruikten".

VOF Van Egmond uit Nieuwkoop
Lees meer

"Onze koeien benutten het eiwit veel beter"

"Sinds een aantal jaren werken wij met de bemestingsstrategie van N-xt Fertilizers en wij zien dat de eiwitbenutting van het gras door deze manier van bemesten veel beter is geworden. Daarnaast zijn mijn koeien gezonder.”

Fam Out uit de Purmer
Lees meer

Bodemverdichting en beworteling is beter

“Uit mestonderzoeken bleek dat de mest van mijn koeien schimmels bevatte. Daarom ben ik overgestapt op N-xt Fertilizers en met succes. De koeien doen het er goed op."

Pieter Koonstra in Vinkenbuurt
Lees meer

Het kuilgras is vezeliger

“Ik heb het idee dat sinds wij N-xt Fertilizers gebruiken de koeien minder gejaagd zijn. Ook ruikt de mest minder scherp. Het kuilgras is vezeliger."

Jan van Middelaar in Hoevelaken
Lees meer

Beter bodembeheer zorgt voor extra rendement

"Wat mij aansprak in de aanpak van N-xt Fertilizers is dat zij in de basis de focus hebben op het in orde brengen van de bodem in plaats van op het bemesten van het gewas. Wanneer fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem in orde zijn, dan is de nutriëntenvoorziening van de gewassen ook geborgd”.

Koen Bolscher in Bornebroek
Lees meer

Koeien verteren het gras rustiger

“Na drie jaar N-xt Fertilizers is duidelijk te zien dat het gras een beter wortelstelsel ontwikkelt. Daardoor kan het efficiënter stikstof opnemen."

Frans van de Sande in Nieuwerkerk
Lees meer

"Het lijkt alsof de koeien meer kunnen met het voer, alsof er meer inzit dan uit de analyse blijkt"

We hadden misschien niet de hoogste DS opbrengsten, maar we zien wél dat wij veel minder eiwit hoeven bij te voeren.

Een veehouder uit Oudega (Fr)
Lees meer

N-xt Fertilizers maakt het gras sterker

Gras met een goede structuur, gezond vee en kwaliteitsmelk. Volgens koekenner Bernard Simons in Lemelerveld is dat het resultaat dat melkveehouders boeken door meststoffen van N-xt Fertilizers toe te passen. “Het is de kunst de koe in balans te krijgen en te houden. ‘N-xt-gras’ helpt daarbij.”

Bernard Simons, koe-kenner van AgriVAK Adviesburo in Lemelerveld
Lees meer

Meer ruwe celstof met N-xt Fertilizers

“Ik voer veel ruwvoer, boer extensief. Sinds ik N-xt Fertilizers gebruik, is de kwaliteit van het voer beter: meer ruwe celstof."

Siebe Brandsma in It Heidenskip
Lees meer

@NxtFertilizers

Healthy Soil BV
Getec Park Emmen • 1e Bokslootweg 17 • NL-7821 AT Emmen
T +31 (0)88 342 5600 • Aa Plantsoen 1 • NL-5463 JW Veghel
Soil Services Int. • Postbus 104 • NL-8251 NT Dronten

BTW nr.: NL812750718B01•KVK nr.: 18113607

Privacyverklaring


´Gezonde bodem, vruchtbaar resultaat´

TAGS:belang Het bodemgezondheid van

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Ouderengids.be - de gids voor wi

  Maatschappelijke participatie

Inkomen

Premies en sociale voordelen

Mobiliteit en vervoer






Wonen

Sociale relaties

Welzijn, gezondheid en zor

Startzo.nl - Jouw startpagina op

  HomeBeleggenReizenRelatieGames GadgetsInternetHuis TuinShoppingVoedingBeautyContact Casino pokerPoker is een razend populair spel dat je in ee

Beleggen online | Kennis van en

   Toggle navigation Home Nieuws Koersen Brokers vergelijken Cursus beleggen Cryptocurrency Ler

Schilderwerken | Ontvang Gratis

   &times; Meest gelezen Trap schilderen Plafond schilderen Muur schilderenGevel schilderen Deur schilderen Buitenmuur schilderen

Spaar hier online - Totale infor

  HomeBesparenSparenSoorten sparenSparen en VerzamelenContactLees hier meerWanneer beginnen met sparen?Beginnen met sparen is volgens velen enorm belang

Voetbalflitsen.be - het leukste

  

eVenue - Het online event platfo

   Hét online platform voor jouw evenement of bijeenkomst We

De Beste Casino Spellen bij Let'

   HomeVideoslotsNetEntMicrogamingYggdrasilNextGenPlay &#8217;n GoQuickspinRed Tiger GamingGokkastenSpellenGratis BlackjackGratis Roulette oefenenGrati

KTS Hydraulics - Kiewiet Technie

   Wellkom op de site van
KTS Hydraulics! KTS Hydraulics, voluit Kiewiet Techniek & Service, is een onderneming die sinds 8

Aroma Club: koffie op het werk &

   .cls-1,.cls-2{fill:#2c2a29;}.cls-2{fill-rule:evenodd;}+31 (0) 85 004 3161Ma. - Vrij. 08:00 - 18:00 Ons verhaalOnze bonenKoffiemachinesKoffie op het w

ads

Hot Websites