Jaunumi

Izveidota jauna slēpņošanas sērija Latvijas dabas daudzveidības izzināšanai25.7.2022

Lai bagātinātu Latvijas dabas daudzveidības iepazīšanas pieredzi ar izglītojoši izklaidējošu spēles elementu, LIFE programmas 30 gadu jubilejas gadā Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) projekts LIFE-IP LatViaNature izveidojis jaunu “geocaching” jeb slēpņošanas sēriju “Geocaching for LIFE”. Slēpņi ir izvietoti LIFE programmas projektu norises vietās – Natura 2000 teritorijās Latvijas centrālajā daļā un Kurzemes piekrastē. 16 jaunizveidotie slēpņi atklās Latvijas dabas daudzveidību un ļaus ikvienam slēpņotājam iepazīt apkārtnes dabas vērtības – retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, dzīvotnes un nozīmīgas kultūrvēsturiskās ainavas.

Slēpņu aprakstos iekļautie stāsti palīdz veiksmīgi orientēties, meklējot slēpņus, paplašināt zināšanas un iepazīt apkārtnes dabas vērtības. Vienlaikus stāsti iepazīstina arī ar nozīmīgām dabas daudzveidības saglabāšanas iniciatīvām, ko pārvalde kopā ar partneriem īstenojusi vai turpina īstenot LIFE programmā 20 gadu laikā (no 2002. līdz 2022. gadam).

Pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs: “Pārvaldes īstenotie LIFE programmas projekti ir vērtīgs ieguldījums Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā un cilvēka un dabas harmoniskā līdzāspastāvēšanā. LIFE projektu ieviešana ir sekmējusi inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus, piemēram, hidroloģiskā režīma atjaunošanu agrāk nosusinātos purvos, upju dabiskās gultnes atjaunošanu un mežu struktūru dabiskošanu. Vēlos arī izcelt ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtēšanu, invazīvo sugu apkarošanas iniciatīvas, biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādi kā nozīmīgus pasākumus, kas palīdz atjaunot un saglabāt dabiskus biotopus un veicina apdraudēto sugu aizsardzību. LIFE projekti arī sniedz iespēju izmēģināt jaunas metodes un pārliecināties par to izmantojamību praksē.”

“Geocaching” jeb slēpņošana ir aizraujošs piedzīvojums brīvā dabā ar orientēšanos un atrašanas prieku, kur pēc dotajām norādēm jāmeklē slēpņi – nelieli konteineri ar dārgumiem. “Geocaching for LIFE” sērijas slēpņos atrodas blociņš jeb viesu grāmata, kur jāveic ieraksts par atradēju un atrašanas laiku. Atrodot visus 16 sērijas slēpņus un atminot ziņojumu, varēs uzzināt bonusa slēpņa atrašanās vietu, kur atradējus gaidīs projekta LIFE-IP LatViaNature pārsteiguma balvas.

Lai uzsāktu slēpņošanu, nepieciešams viedtālrunis ar GPS funkciju vai GPS iekārta, jāizveido profils vietnē Geocaching.com, kā arī jāuzstāda Geocaching mobilā lietotne. Ja profils izveidots, slēpņu sēriju var skatīt šeit.

Tā kā visi slēpņi atrodas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jeb Natura 2000, aicinām slēpņotājus izturēties ar izpratni un cieņu pret dabas vērtībām. 

 

Plašāka informācija:

Vita Krieviņa

Dabas aizsardzības pārvalde

LIFE-IP LatViaNature komunikācijas vadītāja

vita.krievina@daba.gov.lv

+371 29160721

Latvianature.lv

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

Mana unikālā Latvijas ainava17.7.2022

Turpinot ainavu aktivitātes Valsts pētījumu programmas projektā LandLat4Pol “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi”, aicinām piedalīties akcijā "Mana unikālā Latvijas ainava", uzņemot nozīmīgākās Latvijas ainavas vasaras fotogrāfijās!

Aktivitātes mērķis ir stiprināt ainavas vērtības apzināšanos sabiedrībā un dot iespēju piedalīties Latvijas digitālā ainavu atlanta veidošanā.

Jebkurš interesents laika periodā no 11.07. līdz 22.08. ir aicināts iesniegt šeit vasarā uzņemtas fotogrāfijas ar telefonu vai fotoaparātu.

Plašāka informācija atrodama ŠEIT!

 

Veiksmīgi noritējis VIDZEMES FORUMS30.6.2022

2022. gada 29. jūnijā veiksmīgi noritēja Vidzemes Forums VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā “INTERFRAME-LV – Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi”.

Foruma ietvaros Inženierzinātņu fakultātes dekāns Alvis Sokolovs klātesošos iepazīstināja ar Vidzemes Augstskolas viedokli par digitalizācijas ienākšanu akadēmiskajā vidē.

Par projekta INTERFRAME-LV gaitu un galvenajiem rezultātiem informēja akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes profesore Baiba Rivža.

Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece un Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, kopā ar Informācijas tehnoloģiju centra vadītāju Edgaru Martinsonu foruma dalībniekus iepazīstināja ar jaunākajiem uzlabojumiem pakalpojumu nodrošināšanā pašvaldības uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Savukārt, Valmieras Attīstības aģentūras locekle un Latvijas Digitālais akselerators valdes locekle Līga Vecā informēja par jaunākajiem piedāvājumiem uzņēmējiem, uzņēmumu tehnoloģiskajai pilnveidei un attīstībai.

Foruma noslēgumā dalībnieki pulcējās kopējam foto un noritēja zinātniski praktiskas diskusijas pie kafijas tases. Foruma apmeklētāji varēja  saņemt INTERFRAME-LV grāmatu “Latvijas spēks ilgi pastāvēt”.

 

 

Ielādēt vairāk

Pasākumi

11th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV11)

Vidzemes Augstskola HESPI 2022.gadā 19.-22. septembrī organizē un uzņem Latvijā, Jūrmalā starptautisku zinātnisku konferenci 11th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV11) ar šā gada tematu Behavioural changes of outdoor and landscape recreational consumption in Global Green Deal context.”

https://www.mmvconference.org/

Konferencē var piedalīties ar mutisku ziņojum vai plakāta ziņojumu, iesniedzot izvērstu kopsavilkumu līdz 1000 vārdiem. Kopsavilkumi tiks publicēti digitālā Konferences kopsavilkumu krājumā.  

Konferences plānotās sesijas:

Monitoring and management of visitors: lessons learned. Management practices of co-management in recreation areas: the empowerment of communities for pro-nature initiatives.Management of natural recreational resources within the framework of the climate, environmental and social crisis: the need for the economic transformation, reducing greenhouse gas emissions without sacrificing development.Behaviour of different visitor segments outdoors, current trends, the need for a change, discoveries of new consumption patterns.Outdoor sport and recreational activities versus the goals of biodiversity conservation: the regulations and policies of nature protection and management.Managing the quality of traditional and contemporary landscapes & the context of rural-urban mobility, tourism and recreation infrastructure development.Global Green Deal and climate neutral economy for tourism and recreational industries.Carrying capacity of the environment, ecosystem services, society demand for emotional well-being connected to nature.Landscape diversity and the services of specially protected natural areas. Urbanization and consumption of outdoors and rural landscapes: the accessibility and quality of natural capital.Landscape quality monitoring and key performance indicators for the measure of progress, sustainable development. Landscapes of national importance and sustainable management practices and policies.Introduction of eco-innovations and technological advances in managing visitor flow in nature areas.Zoos As Conservation Parks: Reframing Visitor Management.Outdoor recreation advocacy as a social movement for sustainable development and change.Managing wildlife tourism.Outdoor recreation planning & management in protected areas, using the Conservation Standards.

 

Sadarbības partneri