Forside

Velkommen til Pro4  – Der er også plads til dig

Pro4 er et alternativt beskæftigelses- og samværstilbud, der henvender sig til personer med nedsat funktionsevne eller lignende, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked uden støtte.Den daglige beskæftigelse omfatter flere forskellige selvstændige opgaver, og dette kan eventuelt anvendes som springbræt til en ny jobmulighed, med kontakt og netværk til Pro4.

Der vil på medarbejdermøderne, hvor alle ansatte deltager, lægges vægt på medbestemmelse af indholdet og udviklingen, og hvert halve år vil der afholdes samtaler med hver enkelt, for at sikre at Pro4 er det rigtige beskæftigelsessted.

Beliggenhed

Pro4 er beliggende i det nordlige Odense (Næsby) i et industrikvarter, og bygningen er i 1 plan med kælder.

Bybuslinie 61, 91 og 92 holder i umiddelbar nærhed.