| Základní a mateřská škola Vřesovice

Web Name: | Základní a mateřská škola Vřesovice

WebSite: http://www.zsamsvresovice.cz

ID:262934

Keywords:

mate,kladn,sk,esovice

Description:


ZŠ a MŠ VřesoviceMENU

"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky znaší školy

Novinky znaší školy

Máte zájem dostávat informace onovinkách znaší školy nae-mail? Zaregistrujte se:

PÁTEK, 25. 3. 2022 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
9.00 - 10.30 hod a 14.00 - 18.00 hod.

ÚTERÝ, 12. 4. 2022 - ZÁPIS DO1.TŘÍDY pro školní rok 2022/2023, 12.30 - 17.00 hod. 
Pro děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Podrobnější informace k oběma akcím budou zveřejněny na začátku března 2022.

Aktuální informace

Oznámení okonání zvláštního zápisu dopředškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка / Základní škola amateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace, Vřesovice 107, 798 09 Vřesovice,

oznamuje místo adobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. dopředškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

·        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana vsouvislosti sválkou naUkrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem oudělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

·        kterým bylo uděleno vízum kpobytu nad 90 dnů zaúčelem strpění pobytu naúzemí ČR, který se automaticky ze zákona považuje zavízum pro cizince sdočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem vcestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті

Nevztahuje se naostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:

14. 6. 2022 od 13. 00 hodin do15. 00 hodin.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. Opřijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen kpředškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce naúzemí ČR adovršilo k31. 8. 2022 věku 5 let.

навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost opřijetí kpředškolnímu vzdělávání je dostupná nanašich webových stránkách nebo lze vyzvednout osobně v naší mateřské škole
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře zČR oočkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   Opřijetí kpředškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Ve Vřesovicích 10. 6. 2022                                                         

Ředitel ZŠ aMŠ  / Директор дитячого садка

Mgr. Dagmar Halašová

zadost-o-prijeti-ditete-ukrajinskych-deti

Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace

Oznámení ředitelky školy k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023,

který se uskuteční v úterý, 12. 4. 2022, od 12.30 do17.00 hod. vprostorách budovy základní školy, Vřesovice 107.

Vážení rodiče,

na webových stránkách školy naleznete v tuto chvíli pět dokumentů:

1. Přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

2. Dotazník pro rodiče

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4. Žádost oodklad povinné školní docházky

5. Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

K žádosti oodklad je NUTNÉ DOLOŽIT:

Posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) aodborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa!

První tři (případně čtyři – pokud usvého dítěte žádáte oodklad povinné školní docházky) dokumenty vytiskněte prosím, vyplňte apřineste s sebou vden zápisu společně s rodným listem dítěte adokladem totožnosti

Vyplnit budete moci ipřímo v den zápisu vmístě konání.

Kromě osobního doručení dokumentů v den konání zápisu, máte navýběr z těchto dalších možností:

1.     do datové schránky školy (ID datové schránky školy - 2mxk4ar), datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3.     poštou (stačí dát doobálky, nakterou napíšete ZÁPIS avložit dopoštovní schránky školy)

Ve středu 13. 4. 2022 obdržíte nae-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení opřidělení registračního čísla vašeho dítěte

Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, aproto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví nazveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, nawebových stránkách školy ana úřední desce školy, ato nejpozději dopondělí  18. 4. 2022.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat otom, že máte právo amožnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout dopodkladů pro rozhodnutí ataké nahlížet dospisu svého dítěte ačinit si z něj výpisy. Dokument bude pouze informativní, nemusíte naněho reagovat, ani podepisovat avracet zpět doškoly. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!

Těšíme se nasetkání                          Mgr. Dagmar Halašová, ZŠ aMŠ Vřesovice, p. o.                                                                                                 ředitelka školy

Prihlaska kzapisu kpovinne skolni dochazce 2022/2023 Dotazník pro rodiče Souhlas se zpracováním osobních údajů Žádost o odklad povinné školní docházky Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Aktuální informace

Aktuální informace

Základní škola ve Vřesovicích získala hlavní trofej architektonické ceny, kterou spolek Zakrásnou Olomouc uděluje už od roku 2008. Skvěle obsazená nezávislá porota letos rozhodla, že právě Vřesovice získají Eitelbergerovu „přilbici“ pro absolutního vítěze.

Cena byla porotou udělena zarekonstrukci základní školy ve Vřesovicích od Jiřího Markeviče (public atelier) aJaroslava Sedláka (studio fuuze) zaspolupráce Zdenka Opletala, Dany Opletalové, Venduly Markevičové aRadima Lisy (2016–2019)/ Cena Rudolfa Eitelbergera 2021 ačestné uznání pro obec Vřesovice zastoupenou starostou Josefem Ficou

Názor poroty shrnul architekt Tomáš Machovský:

Rekonstrukce ZŠ Vřesovice je zdařilým příkladem symbiózy starého anového. Nová adice přirozeně doplňuje historickou vrstvu, plně respektuje původní budovu adále rozvíjí prostorový koncept „minikampusu“.

Kultivované prostorové řešení přístavby, barvy amateriály jsou vpříjemném kontrastu kpůvodní budově, avšak nešokují, nesnaží se přebít historický objekt farní budovy. Dispoziční řešení je jasné apřehledné; zvolené materiály abarevnost vycházejí z provozu školy; velkoformátová okna adveře poskytují prostoru potřebné světlo azajišťují propojení s exteriérem. Zajímavé jsou detaily jako například kruhové okno ve dveřích ve výšce dětského horizontu, které nabízí capartům prostor pro hru afantazii. Spojovací krčky mezi starým anovým ajejich transparentní barevnost, jakkoliv působí provokativně, má izcela prozaický auživatelsky příjemný aspekt – barevnost koridorů se lehce promítá dobílé chodby stávající budovy aláká tak uživatele nejdříve k objevení nových prostor, poté se stává nenuceným orientačním systémem. Průchod barevným krčkem je současně jakýmsi filtrem dojiného světa. Osvědčený trik, který zde funguje, aniž bychom ho považovali zaprvoplánový. Také propojení tříd ve druhém nadzemním podlaží s venkovní terasou nabízí příjemné prostorové osvěžení, zejména pokud si uvědomíme orientaci k jihovýchodu avizuální kontakt s dominantou obce, kostelem sv. Petra aPavla. Av neposlední řadě pojetí počítačové učebny jako bílého prostoru upomínajícího nasterilní počítačové sály dob minulých, kde se procházeli inženýři v bílých pláštích, zase poskytuje ideální prostředí pro ponoření se dobarevného virtuálního světa.

Rekonstrukce ZŠ Vřesovice je příkladem hodným následování, ato nejen jako zdařilá architektonická intervence, ale také jako snaha ovytvoření společného komunitního prostoru, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře apříjemně. Strategii obce se starostou v dobrovolné roli řidiče školního autobusu považujeme pro zdravý rozvoj venkova zastěžejní. Základní škola se tak díky chytrému konceptu rozrůstání apovedené rekonstrukci stává jakousi společenskou oázou aVřesovice pak silným lokálním centrem. Přesně takové tahouny moravský venkov potřebuje!

Instruktážní video k testování

Dotazník k distančnímu vzdělávání - vyhodnocení

Vážení rodiče,
v odkazu naleznete vyhodnocení dotazníku kdistanční výuce nanaší škole. Díky vašim odpovědím apřipomínkám můžeme distanční výuku nyní iv budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám vašich dětí. 

Moc děkujeme všem, kteří si našli čas aodpověděli! Pevně věřím, že se v dohledné době všichni vrátíme doškolních lavic aon-line vzdělávání pro nás zůstane jen vzpomínkou načasy, kdy svět ovládl strach ana chvíli se zastavil běžný život nás všech.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cca 62 % rodičů.


Z vyhodnocení odpovědí vyplynulo následující:

Rodiče průměrně tráví spoluprací nadistanční výuce svých dětí dvě hodiny denně. Většina rodičů neměla problém se zajištěním technického vybavení pro on-line výuku. Škola nabídla astále nabízí rodičům, kteří by případně problém měli, možnost zapůjčení výpočetní techniky domů. Vstřícnost učitelů naší školy vůči dětem i  rodičům byla ohodnocena velice pozitivně, což nás moc potěšilo azahřálo usrdce.

Děti ve většině případů zvládaly v rámci domácí přípravy (množství anáročnost úkolů) plnit požadavky učitelů astejně tak způsob aforma, jakou byla práce dětem zadávána, byla, dle odpovědí rodičů, povětšinou vyhovující. Rodiče také ve většině případů uváděli spokojenost se smysluplností zadávaných úkolů ze strany učitelů. Největší obavy, které rodiče uvádějí v souvislosti s delším uzavřením školy, jsou nedostatečné probrání důležitého učiva atím pádem jeho nepochopení, ztráta motivace dětí avyčerpanost rodiny.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

Základní škola

Aktuální informace anovinky ze základní školy.

Novinky ze základní školy >>>

Mateřská škola

Aktuální informace anovinky zmateřské školy.

Novinky zmateřské školy >

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

Novinky ze školní družiny >>>

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných navítěze České ceny zaarchitekturu.

Celý článek >>>

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení zmatematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení zčeského jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní apočítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci vakci

Kompletní fotogalerie >>>
© 2022 Základní a mateřská škola VřesoviceVytvořeno na platformě MioWeb

TAGS:mate kladn sk esovice

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
TJ Velešovice

  TJ VelešoviceMenuO násOddílyCvičení TJ VelešoviceNapište námFotogalerieKontaktVyhledáváníKontaktPavel RedekVelešovice
68301&#114;&#101;&#1

Základní škola J.Vohradského

  ÚvodO násZákladní údajeInformace o školeKontaktní údajeDokumenty školyVýroční zprávyInspekční zprávy Pro rodičeInformace vedení ško

Lesní školka Brno – Lesinka ,

  HomeLesní školkaPrincipyZázemíCENÍKPro rodičeKlubíkTáboryNovinkyNáš týmKontakt.mainwrap.rand-628 #headerwrap{background:#565656 !important;

Asociácia školskej psychológi

  Štvrtok, 28 Júl 2022AktualityO násVýkonný výbor AŠPPlánované podujatiaArchív podujatíCiele AŠP a stanovyČasopisSpolupracujeme s...Kontakt

www.Smejo.info Vše pro děti,d

   Úvod Autoři Nabídka reklamy PřihlásitZaregistrovat Kontakt REKLAMA:České modelky s.r.o.FototestyCV Radek AhneE-magaz

30 ROKOV &#8211; Slovenský zvä

  Preskočiť na obsah30 ROKOV &#8211; Slovenský zväz telesne postihnutých športovcom

Přihláška do autoškoly ke st

   Přihláška-do-autoškoly.cz Přihláška ke staženíPřihláška on-

Podpora jihočeských MAS

   Podpora jihočeských MAS Co je MAS? Krajské sdružení MA

Domovská stránka | HLA - Homeo

   P

ebmco.sk

  

ads

Hot Websites