Online půjčka na podnikání do 10 minut | Open Factor

Web Name: Online půjčka na podnikání do 10 minut | Open Factor

WebSite: http://www.openfactor.cz

ID:278499

Keywords:

na,podnik,Online,ka

Description:


O nás Kontakty Jak to funguje? Podnikatelská půjčka Faktoring Časté dotazy Klientská sekce Úvod O nás Kontakty Jak to funguje? Podnikatelská půjčka Faktoring Časté dotazy

První půjčka až do 8000 Kč na 14 dnů se 100% slevou na poplatek

Snadná cesta jak vyřešit dlouhou splatnost Vašich faktur a nečekané výdaje

Částka Kč Splatnost dnů

Částka: - Poplatek: -
Úrok: - Kč Splatnost: - Zaplatíte: - Kč Úroková sazba: 50% p.a. Pokud splatíte vše včas Sleva: -- Zaplatíte: - Kč Úroková sazba: 50% p.a.

Okamžité proplacení faktur s Open Factor

Od 10 000 Kč do 100 000 Kč Konec čekání na splatnost Vašich faktur Proplatíme až 80% z Vaší faktury do druhého dne Veškeré náklady znáte předem Výše faktury Kč Délka splatnosti dnů Stále připravujeme

Jak funguje proplacení faktury?

Vyplníte jednoduchý formulář

Počkáte na schválení
Peníze obdržíte do 10 minut

Číst více o faktoringu

Co nabízíme

Podnikatelské půjčky a proplacení faktur

Jednoduchý proces žádosti Transparentní poplatky Vše z pohodí Vašeho počítače Peníze na účtu do 10 minut Proplatit fakturu
Faktoring Podnikatelská půjčka Ochrana osobních údajů Korunní 2569/108g
Praha-Vinohrady, PSČ 101 00
IČ: 07520310 Telefon: +420 228 226 759 E-mail: info@openfactor.cz 2020 - Open Factor s.r.o., všechna práva vyhrazena. Půjčka na podnikání Půjčka pro OSVČ Půjčka pro začínající podnikatele
Souhlas se zpracováním rodného čísla">

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM RODNÉHO ČÍSLA

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním rodného čísla.“ dávám společnosti svůj souhlas, aby mé rodné číslo použila za účelem vyhledávání a sdílení informací zregistrů a dalších činností uvedených níže. Svůj souhlas dávám poté, co jsem si přečetl všechny níže uvedené informace o tom, co se bude sosobními údaji dít a rozumím jim.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Rodné číslo

Kjakému účelu budou zpracovávány?

Vaše rodné číslo zpracováváme na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů ztrestné činnosti, to však pouze za účelem Vaší identifikace. Vrámci naší činnosti však potřebujeme užít rodné číslo i kjiným účelům. Základně pro vyhledávání ve veřejných registrech (ISIR, CEE, obchodní a živnostenský rejstřík), poté vregistrech, kde ověřujeme Vaši úvěruschopnost (NRKI, BRKI, REPI, Creditinfo) a dále pro další identifikaci vrámci naší společnosti a vůči našim dodavatelům, pro archivační účely, a vpřípadě, kdy nás Vy sami kontaktujete a máte zájem, aby Vám byly sděleny informace o plnění smlouvy.

Zjakého právního důvodu budeme osobní údaje takto zpracovávat?

Na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a poté již Vaše rodné číslo za tímto účelem nebudeme nadále zpracovávat za účely, pro které je nutný Váš souhlas. Pokud budete chtít odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás na emailové adrese info@openfactor.cz ,. Odvolání Vašeho souhlas nemá vliv na zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

Ským budou osobní údaje sdíleny?

Vaše rodné číslo sdělíme výše uvedeným registrům. Vsoučasné době používáme Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI). Pokud jste udělili souhlas i dalším subjektům, které participují vregistrech, budou předány i jim. Dále bude předáno našim zpracovatelům zejména pak společnostem specializujícím se na vymáhání pohledávek za účelem Vaší jednoduší identifikace a archivace. Bližší informace, včetně seznamu známých zpracovatelů jsou uvedeny vZásadách zpracování osobních údajů.

Naleznete tam i odkazy na informace o zpracování osobních údajů poskytované jednotlivými registry.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Na dobu neurčitou. Uchovávat je přestaneme vpřípadě odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká můžete uplatnit práva?

Máte právo, abychom Vám sdělili informace o zpracování Vašich údajů. Vzor žádosti naleznete vdokumentech na našich webových stránkách, dále máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování a na přenositelnost údajů. Vpřípadě, že budete mít dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vrozporu správními předpisy, můžete se obrátit též na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz , aby zajistil zřízení nápravy.

Co se stane, když tento souhlas neposkytnete?

Bude ztížena možnost Vaší identifikace, stejně jako naše schopnost ověřit rychle a efektivně Vaši schopnost splácet závazky. Může se tak stát, že vdůsledku toho, že Vás nebudeme moci identifikovat, nebudeme Vám moci poskytnout informace o Vašem závazku. Na základě rodného čísla též vyhledáváme vregistrech, které nám pomáhají ověřit vaši schopnost splácet. Pokud ji nebudeme moci ověřit vregistru, je možné, že budeme požadovat více informací o Vaší situaci po Vás, a to včetně dokladů, které informace prokáží. Může to tedy vést vdůsledku ktomu, že Vám úvěr nebudeme moci poskytnout nebo Vaše žádost bude schválena výrazně pomaleji.

Najdu někde více informací o zpracování osobních údajů?

Ano, veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete vnašich Zásadách zpracování osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu">

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a dalším kontaktováním snabídkami společnosti“ dávám společnosti svůj souhlas, aby mé osobní údaje použila za účelem přímého marketingu. Svůj souhlas dávám poté, co jsem si přečetl všechny níže uvedené informace o tom, co se bude sosobními údaji dít, a rozumím jim.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a korespondenční adresa, případně údaje o plnění smlouvy o úvěru

Kjakému účelu budou zpracovávány?

Za účelem přímého marketingu – to znamená zasílání nabídek společnosti a třetích osob, zasílání newsletterů a telemarketingem. Na základě údajů o plnění smlouvy o úvěru pak budeme nabídky personalizovat tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.

Zjakého právního důvodu budeme osobní údaje takto zpracovávat?

Na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a potom už Vás nadále nebudeme sžádnými marketingovými sděleními kontaktovat. Svůj souhlas můžete odvolat vkaždém emailovém sdělení, ve Vašem uživatelském účtu anebo nás můžete kontaktovat na emailové adrese info@openfactor.cz. Odvolání Vašeho souhlas nemá vliv na zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

Ským budou osobní údaje sdíleny?

Osobní údaje budou přístupné oprávněným zaměstnancům společnosti, jejím dodavatelům a případně dalším osobám. Bližší informace jsou uvedeny vZásadách zpracování osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Na dobu neurčitou. Uchovávat je přestaneme vpřípadě odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká práva ohledně zpracování osobních údajů můžete uplatnit?

Máte právo, abychom Vám sdělili informace o zpracování Vašich údajů. Vzor žádosti naleznete vdokumentech na našich webových stránkách, dále máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování a na přenositelnost údajů. Vpřípadě, že budete mít dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vrozporu správními předpisy, můžete se obrátit též na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz aby zajistil zřízení nápravy.

Co se stane, když tento souhlas neposkytnete?

Nestane se nic. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro registraci ani pro podání žádosti o poskytnutí úvěru. Žádost ani poskytnutí tohoto souhlasu nemůže ovlivnit.,

Najdu někde více informací o zpracování osobních údajů?

Ano, veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete vZásadách zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v pozitivních registrech">

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VPOZITIVNÍCH REGISTRECH

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů vpozitivních registrech.“ dávám společnosti svůj souhlas, aby mé osobní údaje použila za účelem vyhledávání a sdílení informací zregistrů. Svůj souhlas dávám poté, co jsem si přečetl všechny níže uvedené informace o tom, co se bude sosobními údaji dít a rozumím jim.

Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Identifikační údaje včetně rodného čísla, pokud udělíte zvláštní souhlas kjeho zpracování, kontaktní údaje, údaje o příjmech a výdajích, údaje o plnění smlouvy

Kjakému účelu budou zpracovávány?

Základním účelem je vyhledávání záznamů o Vašich závazcích u jiných společností a bank, které jsou zapojeny do systému registru za účelem předcházení podvodného jednání a posouzení Vaší schopnosti závazek splnit. Účelem je stejně tak zadávání těchto údajů do registrů, aby byly viditelné i pro ostatní participující vregistru. Více o způsobu zpracování jednotlivými registry se dozvíte zmemorand, které jednotlivé registry připravily. Memoranda naleznete vnašich Zásadách zpracování osobních údajů.

Zjakého právního důvodu budeme osobní údaje takto zpracovávat?

Na základě Vámi uděleného souhlasu. Vpřípadě, že nesouhlasíte stím, aby jakýkoliv zregistrů sděloval informace o Vašich závazcích, snimiž nejste vprodlení a řádně je plníte (tyto jsou právě předmětem pozitivního registru), je třeba, abyste oslovili příslušný registr a svůj souhlas u něj odvolali. Kontakty na jednotlivé registry naleznete vZásadách o zpracování osobních údajů

Ským budou osobní údaje sdíleny?

Vaše osobní údaje sdělíme přímo příslušnému registru. Vsoučasné době používáme Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI). Pokud jste udělili souhlas i dalším subjektům, které participují vregistrech, budou předány i jim. Bližší informace jsou uvedeny vZásadách zpracování osobních údajů.Naleznete tam i odkazy na informace poskytované jednotlivými registry.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Na dobu neurčitou. Uchovávat je přestaneme vpřípadě odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká můžete uplatnit práva?

Máte právo, abychom Vám sdělili informace o zpracování Vašich údajů. Vzor žádosti naleznete vdokumentech na našich webových stránkách, dále máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování a na přenositelnost údajů Vpřípadě, že budete mít dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vrozporu správními předpisy, můžete se obrátit též na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz , aby zajistil zřízení nápravy.

Co se stane, když tento souhlas neposkytnete?

Nebudeme moci ověřit, zda máte nebo jste měl závazky, které jste řádně splatil nebo je stále řádně splácíte. Tato informace může pozitivně ovlivnit Vaši žádost o poskytnutí úvěru, jelikož zní může plynout, že své závazky dodržujete. Slouží nám též ktomu, abychom identifikovali, zda Vám nehrozí předlužení.

Najdu někde více informací o zpracování osobních údajů?

Ano, veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete vZásadách zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů">

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatelem všech produktů je společnost společnost Open Factor s.r.o., IČ 07520310
se sídlem Korunní 2569/108G, 10100 Praha.
Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: info@openfactor.cz , případně písemně na adrese našeho sídla.
Stejné kontakty lze využít vždy i pokud byste chtěli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, ODKUD JE MÁME A PROČ JE ZPRACOVÁVÁME?

V souvislosti s naší činností zpracováváme následující osobní údaje:
Identifikace: jméno a příjmení, rodné číslo, IČ, kopie občanského průkazu, kopie dalšího dokladu totožnosti
Kontakt: adresa sídla, korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa
Finanční prostředky: údaje o identifikaci bankovního účtu a pohybech na bankovním účtu
Finanční historie: finanční historie u naší společnosti, údaje z registrů obsahujících informace o závazcích fyzických osob
Komunikace: záznamy emailové, písemné, případně telefonické komunikace
Údaje o podnikání: druh podnikatelské činnosti, účel využití prostředků

Původ osobních údajů:
Většina osobních údajů pochází přímo od Vás, klientů, údaje o úvěrové historii, včetně veškeré komunikace vytváří společnost sama, údaje o finanční historii u jiných subjektů společnost přebírá od třetích osob, a to znásledujících registrů Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI)

Právní důvod zpracování:
Veškeré osobní údaje zpracováváme z titulu plnění smlouvy o podnikatelském úvěru, případně za účelem plnění zákonné povinnosti v souvislosti s plněním opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ke zpracování těchto osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje (zejména kontaktní) pouze v případě přímého marketingu, pokud jste již naším zákazníkem, případně jste vyjádřil svůj souhlas. Tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.Stejně tak na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem lustrace vtzv. pozitivních registrech Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI)

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

a. Automatizované rozhodnutí o žádosti

Vzhledem tomu, že se snažíme se každou žádost zpracovat co nejrychleji, dochází při zpracování Vašich osobních údajů kprofilování. Profilováním je myšleno automatizované zpracování, kdy na základě osobních aspektů týkajících se Vaší ekonomické nebo životní situace vymodelujeme Váš profil.
Kautomatizovanému zpracování dochází při přijetí žádosti o poskytnutí úvěru, kdy se snažíme vyfiltrovat žádosti, kterým znějakého důvodu není možné vyhovět. Kritéria, která při tom využíváme se týkají zejména věku žadatele, existence živnostenského oprávnění, záznamů vISIR, CEE a úvěrové historie u naší společnosti.
Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku. Ačkoliv Obecné nařízení o ochraně osobních údajů dává každému právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, vtomto případě se uplatní výjimka, kdy takovéto automatizované zpracování je nezbytné kuzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností. Bez něho bychom nebyli schopni efektivně pracovat sjednotlivými žádostmi a schvalovat žádosti včase, který garantujeme.
Vpřípadě, že se cítíte dotčeni automatizovaným zpracováním nebo máte za to, že nebylo o Vaší žádosti o úvěr na základě tohoto profilování rozhodnuto správně, můžete rozhodnutí reklamovat. Svou reklamaci můžete uplatnit na jakémkoliv našem kontaktu uvedeném na začátku těchto zásad.

b. Vytváření profilu pro zasílání reklamních akcí

Vzhledem ktomu, že se každému snažíme nabídnout produkty, které jsou pro něj vhodné, vytváříme zdat o plnění Vašich závazků modely, na základě kterých jste oslovováni. Toto zpracování osobních údajů činíme na základě souhlasu, který jste nám udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – ať už telefonicky, emailem, písemně nebo ve Vašem uživatelském účtu. Taktéž každý email obsahuje možnost tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předešlého zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nadále Vám však žádné nabídky ani newslettery zasílány nebudou.

Ským osobní údaje sdílíme?

Ačkoliv je naší prioritou, aby Vaše osobní údaje byly dostupné co nejmenšímu počtu osob, někdy musíme využít služeb tzv. zpracovatelů, kteří pro nás Vaše údaje zpracovávají. Základním takovým zpracovatelem je poskytovatel našeho IT systému, ve kterém spravujeme veškeré úvěry, a to společnost CloudCredit.
Abychom mohli posoudit Vaši schopnost závazky splácat, sdílíme Vaše osobní údaje též sregistry a databázemi, které se zaměřují na zjišťování bonity klientů. Vpřípadě, že se dostanete do problémů se splácením a my tuto informaci registru poskytneme, dostane se i kdalším společnostem, které registr využívají.
Vaše osobní údaje též předáváme bance, případně bankám, aby Vám mohl být úvěr vyplacen.
Pokud se dostanete do problémů se splácením a situaci se nepodaří vyřešit vrámci naší společnosti, Vaše osobní údaje pak předáme inkasním agenturám, které se specializují na komunikaci sosobami, které jsou vprodlení se splacením závazku. Vtuto chvíli využíváme konkrétně tyto inkasní agentury: B4B INKASSO s.r.o. , M.B.A. Finance s.r.o..
Pokud jsme o to požádáni a příslušné úřady na informace mají právo, sdílíme též Vaše osobní údaje sorgány činnými vtrestním řízení.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

U většiny osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nám jasně některý ze zákonů říká, jak dlouho osobní údaje uschované mít musíme. Obvyklou dobou uchování je poté doba, po kterou je možné nároky ze smluv uplatnit před soudem nebo obdobným orgánem.
Vpřípadě, že tu není zákonný důvod pro uchování osobních údajů, ale Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na dobu neurčitou. Ovšem je Vaším právem tento souhlas kdykoliv odvolat a my veškeré osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vymažeme.

Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

Jakmile jsou Vaše údaje zpracovávány, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám přiznává řadu práv.Jejich uplatnění bychom měli vždy vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena, pokud získání informací vyžaduje značné úsilí, budete o tom však před jejím skončení vždy informováni. Jednotlivá práva jsou uvedena vtomto článku. Jaké práva to tedy jsou?

a. Právo na přístup kosobním údajům

Máte právo zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem. Ve své žádosti můžete uvést, o které informace máte zájem. Vpřípadě, že tuto informaci vžádosti neuvedete, obdržíte veškeré informace kosobním údajům, které spravujeme.
Vaši žádost se vždy budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Lze očekávat, že konkretizované žádosti pouze o konkrétní informace budou zpracovány rychleji než žádosti o veškeré informace týkající se zpracování všech osobních údajů.

b. Právo na opravu

Máte právo abychom vždy zpracovávali pouze aktuální a přesné údaje.Pokud se jedná o osobní údaje, které je možné změnit vuživatelském účtu, můžete aktualizaci osobních údajů provést sami. Pokud uživatelský účet změnu neumožňuje, kontaktujte nás abychom osobní údaje opravili.

c. Právo na výmaz

Jedním zVašich práv je právo tzv. být zapomenut. Na základě tohoto práva nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje nadále nezpracovávali a ze všech svých databází je vymazali. Pokusíme se Vám vyhovět, pokud to bude možné. Nemůžeme však vymazat žádné údaje, jejichž uchovávání nám stanoví zákon nebo jsou nutné kplnění uzavřených smluv.

d. Právo na omezení zpracování

Pokud máte pocit, že Vaše údaje nejsou přesné nebo nejsou zpracovávány vsouladu správními předpisy, můžete nás požádat, abychom omezili jejich zpracování. Vtakovém případě osobní údaje u nás zůstanou uloženy, nebude však snimi pracováno.

e. Právo na přenositelnost údajů

Vpřípadě, že byste měli zájem přenést část nebo veškeré osobní údaje, které jsou u nás zpracovávány kjinému správci, můžete o to požádat, a my údaje příslušnému správci předáme.

f. Právo vznést námitku proti zpracování

Vpřípadech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu správce, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vtakovém případě musíme posoudit, zda opravdu máme závažné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Vpřípadě, že tuto námitku vznesete kvůli zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, bez dalšího Vaše osobní údaje za tímto účelem přestaneme zpracovávat. O tom, že nemusíte dostávat naše nabídky nebo newslettery jste vždy upozorněni vkaždém takovém emailu a máte právo ihned tento odběr zastavit. Stejně tak to můžete učinit i ve Vašem uživatelském účtu.

g. Právo obrátit se se svou stížností kdozorovému orgánu

Vkaždém případě máte vždy možnost se sjakýmkoliv problémem či stížností obrátit přímo na dozorový orgán, tímto orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad můžete kontaktovat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,emailem na adrese: posta@uoou.cz anebo telefonicky na tel. č. 234665125.

TAGS:na podnik Online ka

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
MAI Stockholm | Fashionable desi

  "); } else { win._boomrl = function() { bootstrap(); }; if (win.addEventListener) { win.addEventListener("load", win._

Heeb Interior Design - Innenarch

   Innenarchitektur

Kommer snart - Letspixel

  Vi bygger om og er snart tilbake.

Send oss en e-post, så kontakter vi deg.
post@letspixel.no

Välkommen till Bjurkell Bil i B

  Bilar i lagerSe bilar i lagerPrivatleasing OnlineErbjudandeSuzukiLeasingModellerBilar i lagerKampanjerOm SuzukiMazdaLeasingModellerBilar i lagerKampan

Nya & Begagnade Bilar - Bilkompa

  

Trusted Marketing Services Saska

  SERVICES Request a Quote HomeAboutAbout TrustedTrusted TeamOur Client ReviewsServicesServicesWebsite DesignWeb DevelopmentSocial Media MarketingMarke

Kramer Auctions - North Battlefo

  AuctionsReal EstateTrailer SalesAuctionsUpcoming AuctionsUpcoming Equipment SearchInternet BiddingAbsentee BiddingPast Auction ResultsPast Livestock A

All Cars Connected - Das ultimat

   Our site uses cookies. By browsing you are agreeing to our use of cookies.
Read our Privacy Policy

Početna - Orbico Bosna i Herceg

  &#57387;&#58209;&#58158;&#58165;Open/Close MenuOrbico Bosna i Hercegovina je jedini generalni i ovlašćeni uvoznik Shell motornih ulja i maziva na BH

Staropolanka

   O firmieO firmieCertyfikatyHistoriaWydarzeniaProdukty / SklepPoradnikKalkulator minerałówKontaktGdzie kupićDystrybutorzy Galon 18,9lsieci han

ads

Hot Websites