Právna pomoc potravinám - Frequently Asked Questions

Web Name: Právna pomoc potravinám - Frequently Asked Questions

WebSite: http://www.potravinyslovensko.sk

ID:263252

Keywords:

pomoc,vna,Pr,potravin

Description:


Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Otázky špecifické pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (9)

Vzťahuje sa zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkach i na predajne potravín? Akým spôsobom môžem ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku napomôcť pri prevencii prenášania epidémie? Aké postupy by mali byť zavedené vo vzťahu k pracovníkom, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami? Ako zaobchádzať v dobe nebezpečia koronavírusu s nebalenými potravinami? Aké postupy by mali byť zavedené vo vzťahu k zákazníkom v predajniach potravín? See more

Pracovné právo a zamestnanci (10)

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi z dôvodu prevencie pred COVID-19 dovolenku? Má zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti nárok na ošetrovné? Má zamestnanec nárok na náhradu za opotrebenie súkromného notebooku použitého k plneniu pracovných úloh pri práci z domu? Existujú nejaké platné výnimky v období mimoriadnej situácie, ktoré sa týkajú možnosti dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, pokiaľ tento zamestnanec je úplne zdravý? Pokiaľ zamestnávateľovi poklesne v súčasnej dobe dočasne odbyt výrobkov alebo záujem po jeho službách, ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce? See more

Zmluvné vzťahy a COVID-19 (5)

V dôsledku epidémie koronavírusu (COVID-19) a súvisiacich opatrení orgánov verejnej moci vznikol nepomer medzi právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom, a to v môj neprospech. Môžem s týmto nežiadúcim stavom niečo urobiť? Kvôli epidémii koronavírusu a súvisiacich obmedzení neviem svoje záväzky splniť alebo som sa dostal do omeškania s plnením svojich zmluvných záväzkov. Ako sa v tejto situácii zachovať? Obchodný partner odmietol splniť zmluvné povinnosti s odôvodnením, že sa pre neho za súčasnej situácie spojené s epidémiou koronavírusu stalo plnenie zmluvy obťažnejším. Je oprávnený v tejto situácii neplniť zmluvu? Obchodný partner je už od začiatku marca v omeškaní s úhradou faktúry? Ako mám v súčasnej situácii postupovať? Môžem sa odvolať na vyššiu moc aj v prípade obchodných zmlúv uzatvorených až potom, čo nastala epidémia koronavírusu a boli zavedené reštriktívne opatrenia orgánov verejnej moci?

Daňové opatrenia (3)

Aké opatrenia pre podnikateľov prijala vláda v daňovej oblasti? Aké opatrenia boli prijaté v oblasti dane z pridanej hodnoty? Dokedy má podnikateľ podať daňové priznanie za rok 2019?

Finančná podpora a zodpovednosť za škodu v dôsledku krízových opatrení (4)

Aké opatrenia prijala vláda na podporu podnikateľov? Môžem požiadať o odklad splácania podnikateľského úveru kvôli pandémii a aký je postup? Ako je to s odkladom platenia odvodov u SZČO? Na základe krízového opatrenia štátu k zamedzeniu šírenia koronovírusu sme museli obmedziť svoju podnikateľskú činnosť. Za akých podmienok a či vôbec môžem mať voči štátu nárok na náhradu škody?

Formy priamej finančnej pomoci (4)

Za akých podmienok majú zamestnávatelia nárok na priamu finančnú podporu od štátu? Majú SZČO nárok na priamu finančnú podporu od štátu? Mám ako zamestnávateľ nárok na pomoc, keď udržím pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie? Ako mám požiadať o finančný príspevok na zníženie dopadov koronavírusu?

Still need help?

Contact Us

Browse by Topic

Otázky špecifické pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov Pracovné právo a zamestnanci Zmluvné vzťahy a COVID-19 Daňové opatrenia Finančná podpora a zodpovednosť za škodu v dôsledku krízových opatrení Formy priamej finančnej pomoci
Powered by HelpSite

TAGS:pomoc vna Pr potravin

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Volley Scuola - Il Trofeo di pal

  MenuHomeVolley ScuolaStoriaAlbo d'OroHit ParadeEdizione 2022Squadre PartecipantiMaschileFemminileConcorsiRaccontaci Volley Scuola 2022Click&Volley 202

Crowdfunding investování do pr

   Nabídka investicO násČasté dotazyBlogPřihlásit seZačít investovat Nechte své
peníze vydělávat Online a jednoduše. Investuj

SIDE-Commerce: Enterprise E-Comm

  PlatformFeaturesCustomersServicesPartnersAboutNewsCareersContactRequest Demo Request DemoPlatformFeaturesCustomersServicesPartnersHome PageAn enterpri

Blovická pražírna

   Vrátit se
zpět do obchodu Přihlášení k vašemu účtuRegistrace

Úvod - MAGNET PRESS, SLOVAKIA s

   Úvod - MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.Kategórie Nákupný košíkKošíkje prázdnyInformácieAko nakupov

JakNaWeb.com - tvorba webových

  Jít na: navigaci stránek | obsahHlavní stránka Aktuální diskuse Odp. Téma 27 Přihlášení na email na seznamu 8 Insert 13 r

Outsourcing IT, helpdesk IT, spr

  Přejdi na obsah Přejdi na navigaciinfo@itprime.cz(+420) 775 718 095Klientská zónaHelpdeskČeskyPolskiEnglishHomeNabízímeAnalýza IT rizik ve fir

Informační systém pro správu

   Přihlášení Spravujte svou organizaci pohodlně!   32956 Členů   51 Organizací Evide

Kino Svět Hodonín – program

  &times;

NETIZ - analiza oprogramowania,

  Skip to contentStrona głównaArtykułyKontaktPrzekierowanie z http na https oraz dodanie www do adresu domeny w pliku .htaccess30 lipca, 2018by Adam

ads

Hot Websites