Muzeum

Web Name: Muzeum

WebSite: http://www.mmct.cz

ID:261670

Keywords:

Muzeum

Description:


Úvod | Muzeum | Otevřeno | Expozice | Výstavy | Programy | Přístupné památky | Sbírky | Publikační činnost | Studovna | Knihovna | Kontakt | IC

PODCASTY MUZEA

Pro stažení/přehrání epizody našeho podcastu klikněte na její název.

Epizoda 6. - Ten, který padl za vlast. Příběh Františka Maška z Parníka (1921-1945)
Epizoda 5. - Transport smrti z Osvětimi a jeho stopy v České Třebové
Epizoda 4. - Kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové
Epizoda 3. - Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
Epizoda 2. - Tradice a zvyky doby adventu a Vánoc
Epizoda 1. - Jiří Josefík /1920 – 2006/


Oficiální podcastový profil na Spotify

Oficiální podcastový profil na Google Podcasts

Oficiální podcastový profil na Pocket Casts

Oficiální podcastový profil na Anchor.fm

STÁLÉ EXPOZICE

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ VLAKEM, VELOREXEM, LETADLEM I LODÍ

Téma stálých expozic vyjadřuje už jejich zastřešující název Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název v sobě spojuje – s jistou mírou nadsázky – čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i leteckou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. více muzeum

EXPOZICE /01

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ VLAKEM

Jevem pro Českou Třebovou z nejtypičtějších je bezesporu železnice. Expozice muzea věnovaná právě tomuto typu dopravy chce návštěvníkovi představit fenomén cestování železnicí od poloviny devatenáctého století s důrazem na období první československé republiky.

více expozice

EXPOZICE /03

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ LETADLEM

Expozice představuje akademického sochaře Františka Formánka (1888–1964) především jako vynálezce létacích strojů. K vidění je zde přibližná rekonstrukce Formánkova pražského ateliéru, ve kterém pobýval po studiích na UMPRUM.

více expozice

EXPOZICE /02

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ VELOREXEM

Expozice popisuje zrod a vývoj populárního vozítka OS-KAR (později Velorex). Sleduje též životní osudy obou konstruktérů, bratrů Stránských – Františka a Mojmíra. V expozici najde návštěvník téměř celou vývojovou řadu vozítek, od prototypu, přes Velorex 16/250, 16/175, 16/350 až po 435-O.

více expozice

EXPOZICE /04

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ LODÍ

Souvislost mezi lodní dopravou a městem Česká Třebová je málo známá. Tato vazba by se stala realitou za podmínky, že by došlo k uskutečnění projektu Dunaj-Odra-Labe, tedy ke vzniku vodních děl propojujících tyto tři velké evropské řeky.

více expozice

ADRESA VÝSTAVNÍ BUDOVY

Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová Recepce výstavní budovy tel.: 465 322 634 E-mail info@mmct.cz

ADRESA SÍDLA

Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová Telefon 465 534 516 E-mail muzeum@mmct.cz

OTVÍRACÍ DOBA MUZEA

Denně mimo pondělí 8 - 18 hodin

DÉLKA PROHLÍDKY EXPOZIC MUZEA

Celkově 1:30 hodin

VSTUP DO EXPOZIC MUZEA

Plné vstupné 40 Kč Snížené vstupné (děti a mládež do 18 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) 30 Kč Rodinné vstupné (Rodina = 2 dospělí + min. 1 dítě do 18 let nebo 1 dospělý + 2 děti do 18 let.Každé další dítě je zdarma.) 90 Kč Skupinové vstupné sleva 10 %

VSTUP NA AKTUÁLNÍ VÝSTAVU MUZEA

Plné vstupné 20 Kč Snížené vstupné (děti a mládež do 18 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) 10 Kč Rodinné vstupné (Rodina = 2 dospělí + min. 1 dítě do 18 let nebo 1 dospělý + 2 děti do 18 let.Každé další dítě je zdarma.) 30 Kč

Volné vstupné je poskytováno

- dětem do 6 let - členům AMG - zaměstnancům NPÚ - členům ICOMOS - průvodům osoby, která je držitelem průkazu ZTP/P Na novinářský průkaz je vstup zdarma poté, co se příslušný držitel průkazu na tomto předem dohodne s vedením muzea. více mapa

 


PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY

Od roku 2007 muzeum zajišťuje provoz expozice v památkově chráněném objektu Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově, od léta roku 2008 také nabízí kvalifikovaný výklad v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. V roce 2012 se podílelo na přípravě expozice s názvem Semanínská renesance v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně a od léta 2013 nově zpřístupňuje poutní kapli Panny Marie Pomocné na Horách u České Třebové.

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY /05

ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Jediná dochovaná románská rotunda Pardubického kraje, jejímuž oltáři dominuje pozdně gotická soška sv. Kateřiny Alexandrijské.

Otevřeno: červenec - srpen: denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hodin

více přístupné památky

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY /07

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH

Místo opředené mnoha pověstmi o zázračně uzdravených nemocných. Na místě původní dřevěné kapličky stojí od roku 1819 kaple zděná. V blízkosti se nachází bývalé lázně, v nichž v roce 1851 pobývala Božena Němcová.

Otevřeno: červenec - srpen: soboty, neděle a svátky 9 - 12 a 13 - 17 hodin

více přístupné památky

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY /06

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

Expozice připomíná pobyty Maxe Švabinského v Kozlově a životní osudy členů rodiny Vejrychovy.

více přístupné památky

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY /08

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V SEMANÍNĚ

Areál hřbitova se zvonicí z počátku 17. století a kostelem z konce 17. století, v němž je přístupná expozice s názvem Semanínská renesance (provozuje občanské sdružení Pro Semanín).

Otevřeno: červenec - srpen: pátky 13 - 17 hodin, soboty, neděle a svátky 9 - 17 hodin

více přístupné památky

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY /09

FARNÍ KOSTEL SV. JAKUJBA VĚTŠÍHO

Návštěvník farního kostela sv. Jakuba Většího je v rámci prohlídky seznámen se stavebně historickým vývojem objektu. Dozví se mnoho o minulosti města a místa, které bylo tolikrát zničeno požáry. Vyslechne informace o architektovi českotřebovského kostela a vynálezci Josefu Hardtmuthovi i o návštěvě knížete Aloise z Lichtenštejna v České Třebové.

V interiéru si návštěvník prohlédne prvky mobiliáře, které pocházejí z různých časových vrstev (z kostela zničeného požárem roku 1793, vybavení pořízené současně se stavbou kostela i novější, které bylo pořízeno při obnově chrámu po požáru roku 1884).

Otevřeno: červenec - srpen: úterý – sobota 9 - 12 a 13 - 17 hodin
neděle 13 – 17 hodin

více přístupné památky

UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE

Ve dnech 25. 7. – 5. 8. 2022 bude badatelna Městského muzea Česká Třebová z důvodu čerpání dovolené zavřena.

Dotazy je možno posílat na adresu pekova@mmct.cz

Děkujeme za pochopení!

PROGRAM

Městské muzeum vás zve

v MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2022INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

INFORMACE

Městské muzeum Česká Třebová vydalo katalog k aktuální výstavě:

Max Švabinský, Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky.

Publikaci si můžete zakoupit na recepci za 240,- Kč.

INFORMACE

V roce 2020 vydalo muzeum publikaci:

Filmová Česká Třebová, svazek druhý.Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.Ve své práci se autor soustředil na významné filmové, divadelní a další osobnostise vztahem k České Třebové. Čtenář tak v publikaci nalezne téměř čtyři desítkyjmen z oblasti profesionální kinematografie, divadla a dalších médií.Publikaci je možné zakoupit na recepci muzea (TIC) za 279,– Kč.Městské muzeum Česká Třebová představuje v roce 2017 následující publikaci

Tak nutno přitahovat srdce… Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí

Publikaci lze zakoupit ve výstavní budově Městského muzea Česká Třebová za 245,- Kč.Městské muzeum Česká Třebová představuje v roce 2016 následující publikaci


Filmová Česká Třebová, svazek první.
Českotřebovská kina v letech 1911 – 2015.

První svazek publikace Filmová Česká Třebová. Českotřebovská kina v letech 1911 – 2015 mapuje více než stoletou historii kin v České Třebové.Autor publikace Jaroslav Lopour čtenářům předkládá výsledek své několikaleté badatelské práce na dosud nezpracované téma. Čtenář se tak dozví řadu podrobností o historii a provozu biografů, které od roku 1911 v České Třebové působily.Publikaci lze zakoupit ve výstavní budově Městského muzea Česká Třebová za 160,- Kč.Městské muzeum Česká Třebová představuje v roce 2015 následující publikaciIII. ročenka Městského muzea Česká Třebová 2008–2013

více informacíMěstské muzeum Česká Třebová
vydalo v roce 2014 následující publikace
Osídlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová

Sborník přináší původní příspěvky historiků profesora Petra Charváta, profesora Františka Musila a archeoložky doktorky Martiny Bekové. Pojednávají o podobě a historických souvislostech usazování raně středověkého obyvatelstva na území dnešní České Třebové.

Publikace Osídlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová je určená nejen veřejnosti odborné, ale také zájemcům o historii regionu z řad široké veřejnosti i studentů.

Lze ji zakoupit ve výstavní budově Městského muzea Česká Třebová za 75 Kč.Bohuslav Martinů a Stanislav Novák
ve vzpomínkách Ely Švabinské


Text knihy vychází z dochovaného rukopisu Ely Švabinské a ze strojopisu,který pořídil neznámý autor ve spolupráci s Elou. Jedná se o vzpomínkyna oba slavné hudebníky,s nimiž se Ela několikrát setkala. Dále jev publikaci obsažen i dopis Bohuslava Martinů adresovaný Eliněsestřenici BoženěDapeciové, kde skladatel vzpomínána svou návštěvu v Kozlově.

Publikace je za 80,- Kč k zakoupeníve výstavní budověMěstského muzea Česká Třebová

SBÍRKY ONLINE

PROJEKT
"DIGITALIZACE A WEBOVÁ PREZENTACE SBÍRKY OBRAZŮ A GRAFIK MM ČESKÁ TŘEBOVÁ"
vznikl za podpory Pardubického kraje z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pk na rok 2014.

Sbírky online zde


Adresa výstavní budovy:
Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 11
560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634
E-mail: info@mmct.cz
Adresa sídla:
Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 80
560 02 Česká Třebová 2
Tel.: 465 534 516, 465 539 170
E-mail: muzeum@mmct.cz

Najdete nás také na facebooku

TAGS:Muzeum

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Úvod - Muzeum východních Čec

  A-AA+CS EN DE PL UKDomůNavštivte násOtevírací doba a vstupnéKde nás najdeteKlub přátel muzeaProgramový bulletin VITRÍNABezpečně v muzeuPr

Liptovskemuzeum.sk | Liptovské

  ExpozíciePribylinaHavránokHrad LikavaRužomberokLiptovský MikulášLiptovský HrádokMašaVyšná BocaGotický kostol LudrováVlkolínecŽelezničk

Start - Muzeum Literatury

  keywords:
description:
Skocz do treści AktualnościWystawyOddziałyEdukacjaBibl

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fr

  Warmińska Kapituła KatedralnaIstnieje od 1260 r.Mecenas Muzeum Mikołaja Kopernikawe Fromborku

Šechtl aVoseček: Historické f

  Podpořte běh našeho projektu. Šechtl aVosečekVítejte na stránce věnované fotografům zrodu Šechtlů, kteří se tomuto řemeslu věnovali p

Flippermúzeum Európa vezető

  FLIPPERMÚZEUM NYITVATARTÁS: SZ-P: 16-23, SZOMBAT: 14-23, VASÁRNAP: 10-22, H-K: ZÁRVA A ma (11.10.) éjféltől életbe lepő, a szabadidős inté

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hau

  wt., 15/12/2020 - 14:34| muzeum-dghZdążyliśmy przed świętami. Zapowiadany nieznany dotychczas Dziennik 1946 Margarety Hauptmann jest już w sprze

Muzeum Literatury

  Transmisja z oprowadzania po wystawie „Magnificat”! Ze względu na pandemię i zamknięcie muzeum, zapraszamy Państwa na oprowadzanie online po wys

VETERÁNKERÉKPÁR.HU virtuáli

  Programajánló 2020. December HKSCPSV3001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203 Ez az oldal azért jött létre, hogyeml

Moravské zemské muzeum Brno -

  Všechny objekty MZMod 12. 10. 2020 uzavřenyZveme Vás k prohlídce našeho Virtuálního muzeaa novévirtuální výstavy Račte vstoupit do divadla

ads

Hot Websites