Bart Debie

Web Name: Bart Debie

WebSite: http://bartdebie.typepad.com

ID:111440

Keywords:

Bart,Debie,

Description:

Verschillende bezoekers van deze weblog kennen ons project EHBO4KIDS al. Met deze zeer laagdrempelige workshops willen we alle ouders een professionele EHBO opleiding aanbieden om de juiste eerste zorgen te kunnen toepassen op hun kinderen bij een ongeval of ziekte. We zien nog te vaak dat mensen de situatie foutief inschatten, in paniek raken of onnodige risico s gaan nemen door hals over kop met de wagen naar een spoedgevallendienst te rijden.Die spoedgevallendiensten worden vaak overstelpt met zaken die helemaal geen acute zorgen vereisen. Nog erger is het natuurlijk wanneer volwassenen EHBO-situaties onderschatten en de hulpdiensten niet verwittigen wanneer ze dat beter wel doen.Met onze EHBO4KIDS workshops willen we aan iedereen aanleren dat EHBO (ook bij kinderen) niet moeilijk is. We leren u de juiste eerste handelingen bij de meest voorkomende huis-tuin-keuken-speelplek ongevallen, laten u oefenen op professionele reanimatiepoppen en leren u de hulpdiensten op de juiste manier verwittigen én opvangen.Voor iedereenDeze opleidingen worden door ons aan mensen gegeven die beroepshalve met kinderen werken, maar evengoed organiseren we onze thuisworkshops voor ouders, grootouders en toekomstige ouders. Kortom, voor iedereen !Onze workshop werd al door heel veel mensen gevolgd en deze getuigen dan ook op onze website en facebookpagina over de kwaliteit er van. Niet alleen zijn onze trainers allemaal ervaren in de dringende geneeskundige hulpverlening maar wordt alles in heel verstaanbare taal uitgelegd en gedemonstreerd. Laagdrempelig Wij zijn van mening dat iedereen de kans moet krijgen om een dergelijke opleiding te volgen. We zijn ons zeer bewust van het maatschappelijk belang daarvan. Daarom houden we de deelnameprijs ook bijzonder laag.Wie thuis of in een vereniging (of bedrijfsruimte) gastvrouw of gastheer is betaalt helemaal niets. Sterker, wij brengen zelfs nog een aperitief mee voor uw gasten omdat we alles vooral in een informele sfeer willen houden. U leest het goed : het is voor u als organisator GRATIS.De overige deelnemers betalen slechts 15 euro p.p. deelnamebijdrage. En indien de deelnemers nadien zelf een workshop willen organiseren voor hun kennissenkring is het voor hen dan ook gratis én betalen we de initiële 15 euro terug. Zo wordt het werkelijk voor iedereen gratis.Op deze manier willen we ook mensen die het niet breed hebben de kans geven om een echte professionele EHBO opleiding te volgen in een aangename sfeer.Sponsors gezochtKoken kost geld en ook dit project vraagt investeringen. Gezien het enorme succes van deze formule zijn we dringend aan uitbreiding toe. Er moet o.a. geïnvesteerd worden in :vergoedingen voor bijkomende trainers en hun verplaatsingenaankoop van bijkomende professionele reanimatiepoppenaankoop van medisch demomateriaal en ontsmettingsmiddelenaankoop van multimediamateriaal (laptops, beamers)marketingmateriaalU zal begrijpen dat we met 15 euro per deelnemer deze lading niet kunnen dekken. Maar toch willen de prijs niet optrekken omdat wij iedereen de kans willen geven om hieraan deel te nemen. Wij geloven er in dat heel veel mensen dit een nuttig project vinden en dat mensen en/of bedrijven ons hiertoe willen helpen door middel van sponsoring.Zelfs onze sponsoring is laagdrempelig. Niettegenstaande elke vrijwillige gift welkom is kunnen mensen die dit project een warm hart toedragen al sponsoren vanaf 5,- euro. Voor bedrijven/verenigingen hebben we een afzonderlijk sponsordossier dan u hier kan opvragen.Elke sponsorgift vanaf 30 euro wordt voorzien van een wettelijk attest.Hoe kan u sponsor worden ?Eenvoudig : u stort uw bijdrage op bankrekening nr BE 55 3630 8242 1344 t.a.v. B2B Services. U vermeldt uw naam, adres en sponsoring ehbo4kids .Op het einde van het jaar voorzien wij een leuk evenement om onze sponsors te danken !Word sponsor van EHBO4KIDS want het gaat om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze kinderen. (U kan ons ook helpen door dit bericht te delen.)Vandaag stemt het parlement over de gewijzigde bepalingen in verband met de Gemeentelijke Adrministratieve Sancties, in de volksmond de GAS-boetes genoemd. De tarieven gaan omhoog en de minimum leeftijd gaat naar beneden. Koele minnaarIk ben altijd een koele minnaar van die GAS-sancties geweest. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dat systeem niet werkt. En zoals u weet ben ik niet gehinderd door gebrek aan ervaring. De bedoeling van de GAS-sancties is om vormen van overlast te sanctioneren. Tot daar ben ik nog mee. Maar de bedoeling van elke sanctie is om een afschrikeffect te creeëren waardoor mensen dat soort gedrag niet meer gaan vertonen. En dat werkt nu meestal niet met de GAS-sancties. Laat ons even eerlijk zijn, wie zijn de meeste overlastplegers ? Doorgaans mensen van eigen en andere origines maar wel meestal uit lagere sociale middens. Om de woorden kansarmen en mensen zonder wettige verblijfplaats (ook Belgen) niet te gebruiken. Denk je nu echt dat ze die boetes betalen? En mensen zonder een adres ? Naar waar gaat de gemeentelijke ambtenaar die boetes sturen ?Een tip voor de meelezende journalisten : misschien kan er eens iemand navraag doen naar het aantal onbetaalde GAS-boetes ? En je kan er meteen bijvragen of de gedefinieerde overlast gedrag nu ook effectief verminderd is dankzij die GAS-boetes ?Juridische onzekerheidVermoedelijk fronsen ook vele juristen de wenkbrauwen. Immers, de GAS-sancties verschillen van gemeente tot gemeente. Er is dus totale rechtsonzekerheid want hoe kan een gewone mens nu al die overtredingen kennen ?Er zitten ook de meest belachelijk sancties tussen : in Leuven mogen straatmuzikanten niet vals spelen. Wie gaat dat controleren en vooral beoordelen ? In Dendermonde mogen wielertoeristen niet in groep rijden. In Deinze mag je geen opgeraapte confetti gooien tijdens carnavalsoptochten. En op andere dagen dan wel ? In Brussel kan je een GAS-sanctie krijgen als je als ambulancier tijdens een niet prioritaire opdracht op de pechstrook rijdt. Te gek voor woorden, want het verkeersreglement is hier perfect van toepassing. Een GAS-sanctie is dus overbodig en houdt juridisch geen steek want je kan niet twee keer geverbaliseerd worden voor eenzelfde feit.Falen van sociale controle - vullen van de gemeentekassaAls je de lange lijst van GAS-boetes bekijkt dat gaat het meestal over overlastvormen : spuwen op straat, lawaaihinder, sluikstort, met de voeten op een bankje zitten, broodje eten op de trappen van de kerk, mensen beledigen, .... Met andere woorden : is het niet eerder door een totaal gebrek aan sociale controle, normen en waarden dat dit gedrag zich vertoont ? En dan nog is dit het beste bewijs van de verzuurde, onverdraagzame maatschappij die we nu hebben. Mensen kunnen niks meer van elkaar verdragen. Een broodje eten op de trappen van de kerk.....stel u voor. Wat een misdaad zeg !Het enige resultaat dat die GAS-sancties zullen hebben is het spijzen van de kassa van stad of gemeente. Als de boetes al betaald worden natuurlijk.Zou het niet beter voor iedereen zijn als iedereen opnieuw eens wat sociale controle zou uitvoeren ? Als jongeren met hun voeten op de bank zitten, kan je ze er best op aanspreken. En als iedereen dat zou doen, dan gaat dat gedrag zich niet meer stellen.Om te eindigen : heb je er al eens over nagedacht hoeveel GAS-boetes de Witte van Zichem zou moeten betalen ?Vandaag publiceert de krant Het Laatste Nieuws een artikel waaruit blijkt dat de Privacycommissie bezwaren heeft tegen het inzetten van mobiele camera s op politiewagens die nummerplaten kunnen herkennen. Het is de zoveelste keer dat de Privacycommissie door middel van mierenneukerij modern en fatsoenlijk politiewerk probeert te verhinderen.Volgens de Privacycommissie mag de politie enkel die camera s gebruiken in stilstaande fases bij grote massa-evenementen en in het kader van de Wet op de Bijzondere Opsporingsmethodes. Strikt genomen en volgens de letter van de wet zou de Privacycommissie wel eens gelijk kunnen hebben. Maar er is ook het doel en de geest van de wet. En dat schijnen de heren van die commissie weer eens te vergeten.Waakhond is noodzakelijkVersta me niet verkeerd, het is goed dat er een maatschappelijke waakhond bestaat die er op toeziet dat onze privacygegevens niet misbruikt worden. En daar draait het volgens mij ook om, het woordje misbruik . Niemand heeft graag dat zijn of haar adresgegevens in een of ander mailingbestand terechtkomen waardoor men u voor de rest van uw dagen kan stalken met reclame. Dat is slechts één voorbeeld van misbruik van uw gegevens. De heren van de Privacycommissie moeten mij echter eens komen uitleggen hoe de politiediensten misbruik zouden kunnen maken van die camerabeelden als ze daarmee gesignaleerde, gestolen en onverzekerde voertuigen opsporen ?Niet de eerste keerHet is de zoveelste keer dat de Privacycommissie modern en fatsoenlijk politiewerk probeert te verhinderen. Ik herinner me alsof het gisteren was dat reeds midden jaren 90 deze commissie opmerkingen had over een fotobestand waarover mijn cel Prostitutie bij de Antwerpse politie beschikte. Wij hadden zowat heel de Antwerpse prostitutiewereld in kaart gebracht en beschikten zowat over foto s van ALLE prostituees én over honderden foto s van o.a. verdachten in het criminele Albanese milieu. Dat bestand had allerminst de bedoeling om een stempel prostituee of pooier op iemands hoofd te plakken. Neen, het was op dat moment een broodnoodzakelijk recherchemiddel om een zicht te krijgen en te houden op die criminele wereld van vaak Afrikaanse en Albanese prostitutiemaffia.Het schizofrene aan de hele situatie was dat ik als leidinggevende commissaris mijn eenheid zowat wekelijks moest verdedigen tegen die Privacycommissie, terwijl we langs de andere kant niets dan felicitatiebrieven kregen van o.a. de sectie Moordzaken omdat ze dankzij onze bestanden een moordzaak in no time konden oplossen. Informatiegestuurde politiewerking noemen ze dat bij onze buurlanden, onwettig fotobestand noemden ze dat in België. Te gek voor woorden.Twee maten en gewichten ?Vandaag zien we ongeveer hetzelfde gebeuren. Modern politiewerk en dure investeringen worden in de kiem gesmoord. Slachtoffers van autodiefstallen, ouders van verongelukte kinderen door ongevallen met vluchtmisdrijf zullen er allicht anders over denken. Misschien moet er maar eens een grondige evaluatie van die Privacycommissie en de Belgische Privacywetgeving gemaakt worden om na te gaan of er niet met twee maten en gewichten wordt gewerkt ? Langs de ene criminelen en overtreders die beschermd worden door de Privacywetgeving en langs de andere kant goed werkende politieambtenaren die gedemotiveerd geraken omdat elke moderne vorm van law enforcement in de kiem gesmoord wordt.Dat kan volgens mij weer.... only in Belgium .Donderdag vond voor de derde keer een grote politieactieplaats in de wijk Antwerpen-Noord in Antwerpen. Hiermee wil het stadsbestuurlaten zien dat het hen menens is met de zogenaamde “war on drugs”. Op zichkunnen we daar enkel tevreden om zijn en waren de lokale bewoners, handelaarsen ondernemers zeker vragende partij maar toch komen er proteststemmen naarboven.Met name de manier waarop de acties worden gevoerd schietbij vele lokale middenstanders in het verkeerde keelgat. Doordat straten urenworden afgesloten kunnen de klanten natuurlijk niet meer tot bij de lokalewinkels geraken. Dat kan inderdaad een aanzienlijk omzetverlies met zichmeebrengen. We spreken dan bewust nog niet van de mogelijke verkeerschaos diedergelijke acties in een wijk waar de mobiliteit sowieso al moeilijk is in dehand werkt. De handelaars protesteren dan ook niet tegen de intentie van depolitieoperatie, maar wel tegen de wijze waarop. Sommigen noemen het brutaalmachtsvertoon, anderen een kordate actie.Ik heb er echter een andere benaming voor : operatie “windowdressing”. Ik heb namelijk enkele serieuze bedenkingen bij de efficiënte vandergelijke acties. Als het de bedoeling is om drughandelaren te vatten, dan iseen actie zoals ze hier gevoerd wordt totaal niet efficiënt. Immers, bij hetafsluiten van de straten en het zien van de eerste uniformen gooien de dealersde drugs gewoon op de grond of slikken ze in. Bye bye bewijsmateriaal. Wat restis een stel illegalen en waarschijnlijk talrijke gestolen GSM-toestellen. Opzich ook al nuttig om een keer aan te pakken, maar veel drughandelaren gaat menop die manier niet vatten. Wil men écht de drughandelaren oppakken, dan zijnkleinschalige acties veel efficiënter waarbij agenten in burger dedrughandelaars gewoon op heterdaad betrappen. Midden jaren ’90 heb ik alspolitiecommissaris met mijn CONA-team zo wekelijks tientallen arrestatieskunnen verrichten en was de wijk in no-time clean. Tot vreugde van de toenaanwezige bewonersgroepen. Als dat toen kon, waarom vandaag niet ? Dergelijkeacties zijn natuurlijk minder zichtbaar en wat rest zijn de statistieken. Datis als PR-werking voor het stadsbestuur minder zichtbaar en dus denk ik dat menliever voor de meer zichtbare, maar minder efficiënte operaties “windowdressing” kiest. De vraag is waar de lokale bewoners en handelaars het meestmee gediend zijn ?Hoe dan ook zijn deze acties een druppel op een hete plaat.Men kan nog jaren acties voeren op deze manier. Telkens de greep even gelostwordt, staan er opnieuw tientallen in de rij aan te schuiven om destraatverkoop van drugs opnieuw te starten. Waar het op neer zou moeten komenis dat de ganse wijk gewoon onaantrekkelijk gemaakt wordt voor dergelijke individuen.En dat kan alleen door structurele en permanente ingrepen.Vandaag kunnen we van de overheid niet alles meerverwachten. Het wordt tijd dat de mensen opnieuw zelfredzaam worden. En ik denkdat al die lokale middenstanders – allochtoon en autochtoon – de sleutel inhanden kunnen hebben om hun eigen wijk opnieuw leefbaar te maken. Lokalemiddenstanders hebben er alle belang en voordeel bij om hun straat en bijuitbreiding de wijk leefbaarder en tegelijk onaantrekkelijk te maken voormensen met criminele intenties. Door als lokale middenstander tijd teinvesteren in het ondersteunen van lokale activiteiten voor jongeren, door delokale jongeren toekomstkansen te geven (bijvoorbeeld gerichte jobstudentprogramma’s), door buurtactiviteiten te organiseren en te steunen (waar is debekende braderij van de Diepestraat naartoe ?), etc.. gaan de mensen elkaaropnieuw beter leren kennen. Het sociaal weefsel voor jong en oud wordthersteld. Verdachte of maatschappelijk onaanvaardbare gedragingen gaan weergemakkelijker gerapporteerd worden zonder dat men als een “verklikker” wordtbeschouwd omdat alles wordt gezien in het belang van de leefbaarheid van dewijk. Het stadsbestuur heeft dan weer de maatschappelijke plicht om al dezeintenties te ondersteunen. Als pionier van wat later de wijkwerking zou moetengeworden zijn, heb ik destijds vaak gepleit voor een soort van “wijkmanager”.Een ambtenaar die alle actoren op het terrein verenigd (stad, bewoners, ocmw,onderwijs, middenstand, ….), die de nodige informatie verzamelt en doorgeeftaan de juiste diensten en als belangrijkste taak het herstel van het sociaalweefsel heeft.Dat lokale middenstanders de sleutel in handen hebben wordtbewezen als we even kijken naar de Kammenstraat in Antwerpen. Als het daar kan,waarom dan niet in Antwerpen-Noord ? Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. De laatste dagen wordt het Bijzonder Bijstandsteam (BBT) van de Antwerpse lokale politie hard aangevallen. Totaal onterecht.Ik heb eeuwig respect voor mijn ex-collega s en ex-personeelsleden met wie ik ontelbare keren huiszoekingen gedaan heb. Arrestaties van gewapende Albanezen, drughandelaars, mensensmokkelaars, ....maar evengoed bevrijden van slachtoffers van vrouwenhandel en prostitutie (ooit VTM nieuws samen met BBT gehaald in dit verband). Beste BBT ers, de meeste onder jullie ken persoonlijk goed. Verschillende onder jullie werden door mij opgeleid als jonge agenten. Wat men er ook van mag zeggen....hou vol, doe jullie werk goed en met de trots en de professionaliteit waarvoor jullie tot ver buiten Antwerpen bekend staan. Laat je niet kisten door negatieve beeldvorming in de media. Laat jullie ijzersterke moraal niet zinken door de publieke verontwaardiging omwille van een eenzijdige mediareportage. Er zijn héél veel mensen en collega s die jullie door dik en steunen. Ik ben er een van. Jullie waren meer dan eens de kroon op mijn werk ! Semper Fi ! Verschillende journalisten belden me vandaag over de zaak Jonathan Jacob en de toegepaste politietechnieken in Mortsel. Voor alle duidelijkheid, ik weet zeer goed wat teveel politiegeweld is. Ik heb er zelf een zeer zware prijs voor betaald. Het verleden is het verleden, ik heb fouten gemaakt en heb het boetekleed lang genoeg aangehad. Het gaat dan ook niet over mij, maar wel over een team dat ik zéér goed ken : het bijzonder bijstandsteam van de Antwerpse politie.De meeste leden van dat team zijn mij goed bekend. Verschillende onder hen zijn voormalige personeelsleden van mijn eenheid. Ik heb het dan ook moeilijk met de benamingen cowboys , Rambo s , gestoorden en nog van die fraaie titels die in de media en de commentaren worden gebruikt. Zelfs de advocaat van vader Jacob noemde de BBT-leden gestoorden . Qua deontologie voor een advocaat kan dat ook tellen. Zoals ik zei ken ik de meeste van de teamleden. Geloof mij, dat zijn alles behalve Rambo s en cowboys. Sterker, met de hand op het hart kan ik zeggen dat cowboys en Rambo s NOOIT door de selectieproeven van dat team zullen geraken. Daar worden ze te hard op gescreend. Die teamleden zijn geselecteerd en getraind omwille van hun professionaliteit en koelbloedigheid. Een kandidaat teamlid met een gezin, warm hart en rustig karakter gaat veel meer kans maken dan een Rambo. Het aantal feiten van geweld en het aantal klachten tegen dat team zijn verwaarloosbaar.Over de aard van de interventie ga ik niet oordelen. Dat is niet aan mij. Is er teveel geweld gebruikt ? Wie ben ik om daarover te oordelen. Maar ik heb zeer vaak met soortgelijke agressieve en gedrogeerde arrestanten te maken gehad. Het BBT voerde naar mijn mening een opdracht uit die hen gegeven werd door een parketmagistraat. De parketmagistraat wou de arrestant onder controle laten krijgen om hem te laten kalmeren door een inspuiting. Hier stopt mijn begrip. Ik verklaar me nader :Het is niet aan een parketmagistraat om inspuitingen of eender welke medische behandeling te bevelen. Dat is de exclusieve beslissing van een arts. Het is de arts die in eer en geweten beslist of een injectie en toediening van een sedatief middel aangewezen is of niet. En ik wil niet vooruit lopen op het onderzoek, maar als ik die beelden bekijk dan zie ik die arts géén onderzoek van de patiënt doen maar louter een injectie geven. Ik denk dan ook dat er een gigantische verantwoordelijkheid rust op de schouders van die arts. Maar ook de parketmagistraat mag niet vrijuit gaan. Met alle respect, Jonathan Jacob zat naakt in een gesloten politiecel. Voor wie was hij dan nog een gevaar ? M.a.w. was het echt nodig om nog die cel binnen te gaan en te doen wat er gebeurde ? Me dunkt kon men die man laten uitrazen en eens zijn anabolen uitgewerkt waren zou hij wel gekalmeerd en in slaap gevallen zijn. Ik heb in mijn loopbaan zo ontelbare onhandelbare agressievelingen laten uitrazen. Ik zie echt geen reden waarom men die cel moest binnen gaan. Het onderzoek zal hopelijk wel nodige duidelijkheid brengen, waarna er conclusies getrokken kunnen worden. Maar zoals gebruikelijk ontspringen magistraten de dans en is er geen controle op hun beslissingen. Hoe dom ze soms ook zijn.Ik begrijp de vader van Jonathan Jacob. Ik begrijp de frustratie en het verlies in vertrouwen in politie en justitie. Maar door de beelden aan de VRT te geven, waarna de hele reportage gemaakt werd heeft men een volksrechtbank opgericht die de hele zaak al publiekelijk beoordeeld en de betrokken agenten al publiekelijk veroordeeld heeft. De agenten werd nog net niet met pek en veren overgoten. Hoe zit dat dan met het recht op verdediging ? Of zijn agenten plots vogelvrij verklaard ? De afgelopen uren heb ik tal van zelfverklaarde specialisten aan het woord gehoord. De ene lulkoek was al erger dan de andere onzin. Deze experten waren vooral niet gehinderd door enige kennis van zaken, laat staan met de arrestie van dergelijke verdachten. Ik praat de interventie dus zeker niet goed. Maar moest dit alles op televisie verschijnen nog voor de rechtzaak begonnen is ? Er is toch zoiets als het geheim van het onderzoek, of is dit plots niet meer van tel ?Ik neem dus niet de verdediging van die agenten op mij voor wat de interventie betreft. Maar ik vind echt wel dat hier enkele mensen publiekelijk veroordeeld worden zonder enige rechtzaak. Hoe democratisch is dat ? En de minister van Binnenlandse Zaken gaat nadeloos mee met de massahisterie : de agenten moeten geschorst worden. Ik zie niet in welke meerwaarde dat twee jaar na de feiten nog heeft ? Als de minister zich laat leiden door emoties, is ze alles behalve een goede minister. Maar nogmaals, ik geef geen oordeel over de manier dat de interventie werd uitgevoerd. Het begint bij het begin : men had Jonathan Jacob gewoon in zijn cel moeten laten uitrazen. Punt.De enige tragedie is die voor de familie van Jonathan Jacob. Een kind moeten afgeven is verschrikkelijk. Eender in welke omstandigheden. Laat ons hopen dat er duidelijkheid kan komen in alle sereniteit. Maar ik vrees dat net die sereniteit nu volledig ondermijnd is. Het welles nietes spelletje is begonnen. Na een week verklaart chef Staatsveiligheid Winants Debie liegt . Nou moe. Het zou niet waar zijn dat ik van 2007 info zou doorgeven aan de staatsveiligheid. Laat ons beginnen met het begin : Winants, dat is toch de man die zei dat er geen dossier was, terwijl het gewoon op zijn bureau lag. Niet ? Nogal raar geplaatst om commentaar te geven, me dunkt. Dit valt met eenvoudige vraagjes op te lossen. Wil er eens iemand aan die meneer vragen :1. klopt het dat ik een dossier heb doorgegeven over verdachte contacten en geldstromen dat dateert van oktober 2007 ? Antwoord : JA. 2. Sprak ik al met de staatsveiligheid voor 2010 ? JA, daar ben ik formeel over. Als Winants nu beweert van niet, dan hebben ze daar vooral intern een communicatieprobleem denk ik.2. klopt dat het dat ik zelf naar de staatsveiligheid ben gestapt ? : JA.3. Werd er constant gespioneerd binnen het VB sinds 2007 ? : NEEN, hoegenaamd niet. Het ging over welbepaalde dossiers. Iets wat ik nu al sinds het begin zeg.4. klopt het dat ik tot bijna een jaar na mijn vertrek bij het VB nog info kreeg en die doorgaf ? JA.Duidelijk ? Men kan redetwisten over data en woordkeuze, maar dat is nu weer het typische afleidingsmaneuver. Dus een laatste vraagje :5. Hield het VB of minstens bepaalde mandatarissen, betaalde nationale medewerkers en delen van de Vlaams Belang Jongeren zich bezig met de feiten die ik aanhaalde ? JA. En daar gaat het om.Had meneer Winants daar nu een week voor nodig, of probeert hij gewoon zijn hachje te redden ? Eigenaardig. Dat is het minste wat ik er van kan zeggen. Vorige maandag, dus bijna een week geleden, kwam ik met mijn biecht naar buiten. Daarin heb ik gezegd dat ik informatie over het Vlaams Belang heb doorgegeven aan de staatsveiligheid. Daarbij heb ik ook in verschillende media gezegd dat Dewinter niet systematisch geschaduwd werd, maar dat ik enkele dossiers heb doorgegeven waarvan ik vind dat ze niet door de beugel kunnen. Informatie die ik heb doorgegeven die ook intern (en niet enkel door mezelf) bij de voorzitter werd aangekaart, maar waar men niets mee deed. Er werd dus niet constant gespioneerd. Dat is wat sommige media ervan maakten en dat is vooral wat Dewinter nu zelf graag zou hebben om het te misbruiken en het slachtoffer uit te hangen.De aandachtige lezer zal afgelopen maandag in krant ook gezien hebben dat Dewinter het toegeeft dat ik oorlogswapens moest gaan kopen. Hij noemde dat een provocatietje .Nu verneem ik dat hij morgen in enkele kranten gaat beweren dat het allemaal niet waar is. Ik zou een fantast zijn. Raar, want zelfs de baas van de staatsveiligheid geeft onrechtstreeks toe dat ze de informatie over de verdachte geldstromen en de oorlogswapens kreeg omdat ze - ik citeer de grote baas van de staatsveiligheid - vonden dat zulks niet tot het normale parlementaire werk behoort . Daarenboven hebben enkele journalisten inzage in bepaalde stukken gekregen en ga ik er nog altijd vanuit dat doorgaans gerespecteerde kranten geen hoofdnieuws gaan brengen van iets dat ze zelf niet dubbel gecheckt hebben.Dus bijna na 1 week gaat Dewinter zeggen dat het allemaal niet klopt en gaat hij wat over data struikelen. Nu kan men enkele zeer eenvoudige vragen aan dat Vlaams Belang stellen :1. klopt het dat een deel van de VB jongeren in gemeenten als Dilbeek systematisch vandalisme pleegden ja of neen ?2. moest ik oorlogswapens en als het even kon ook een granaat kopen om te stunten op een persconferentie ja of neen ?3. Organiseerde betaalde partijmedewerkers neonazi concerten ja of neen ?4. Werd Bruno Valkeniers hiervan op de hoogte gebracht ja of neen ?5. Vonden er vanaf oktober 2007 geheime meetings met louche Amerikanen plaats met de bedoeling anti-islam bewegingen te starten ja of neen ?Doet het ter zake of dat in 2008, 2009 of 2010 was ? Hey, ik meld zelfs neonazi s op feestjes in Dilbeek waar ook Jurgen Verstrepen getuige was en er zelfs over schrijft in zijn boek. Dat was zelfs voor mijn staatsveiligheid periode.Kijk, mijn laatste contact met de staatsveiligheid dateert van medio 2011. Dat wil zeggen dat ik nog info kreeg over ontoelaatbare praktijken terwijl ik daar al lang niet meer werkte. Lees : er zijn nog mensen die info aan mij doorgaven en die daar nu nog altijd werken. En neen, ik zeg niet wie. Dat ze het zelf maar uitzoeken.Het Vlaams Belang ontkent natuurlijk wel meer feiten uit de geschiedenis. Dat is op zich geen nieuws. Wel raar dat ze een week nodig hadden om na te denken terwijl ze ruim de tijd hadden om te reageren. Doorgaans zijn ze er als de kippen bij om te reageren.Ik heb van in den beginne gezegd dat ik geen modder wenste te gooien naar Dewinter. Dewinter is trouwens maar een detail in het verhaal. Het gaat over het brede (nou ja tegenwoordig is dat relatief) Vlaams Belang en het feit dat daar ontoelaatbare praktijken gebeurden die getolereerd werden door de partijleiding. Het gaat over het feit dat ik dat gemeld heb aan de staatsveiligheid omdat ik daar niet mee verantwoordelijk wou voor zijn.Nu goed, mocht ik modder willen gooien...ik heb hier een vrachtwagen vol modder staan. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat dus niet over filmpjes waar één stomdronken parlementslid en de fractieleider van de provincieraad zwalpend over straat gaan, ik kan een clip tonen waar minstens één bekend parlementslid een kramp in de rechterhand heeft tijdens een buitenlandse trip. Ik kan een foto tonen waar bekende parlementsleden en ook de grote zelfverklaarde leider zelf vrolijk voor het voormalige NSDAP hoofdkwartier in Munchen toerist aan het spelen zijn. Maar dat doe ik dus niet. Dat zijn details. Iedereen heeft het recht gekke ideeën te hebben en verwerpelijke plaatsen te bezoeken. Ik denk dat de mensen de ware aard en de echte sympathiën van het VB wel kennen intussen. Nogmaals en voor de allerlaatste keer : het gaat over dossiers waarvan men echt strafbare feiten pleegde en in de rand daarvan is men ook bepaalde verdachte geldstromen en contacten gaan onderzoeken. Niet meer en niet minder.Ik heb mijn rol toegelicht en hoop nu dat iedereen weet dat ik eigenlijk niet bij dat clubje hoorde. Ik steek nu mijn nek uit om aan te tonen dat dat VB hoegenaamd niet gemoderniseerd of gematigd geworden is. En ik ben dus niet iemand met wat opmerkingen in de rand. Ik zat er verdorie midden in ! De meest gestelde vraag van vandaag. Het antwoord is simpel : ja, ik vermoed het wel. Kijk, mijn laatste contact met de staatsveiligheid dateert van juni 2011. Op dat moment was ik al bijna een jaar weg bij het VB. Ik kreeg toen van betaalde partijmedewerkers - lees parlementaire medewerkers en/of mandatarissen die op het nationale secretariaat of in een van de parlementen werkten - geregeld informatie toegestopt. Ook zij waren niet akkoord met veel dingen binnen de partij. En sommige van die bronnen werken vandaag nog altijd op dezelfde plek. Er zijn - laat me daar duidelijk over zijn - dus medewerkers van het VB die perfect op de hoogte waren van mijn rol en me daar zelfs bij steunden. Zij gaven me informatie , foto s en andere zaken door. Het zijn er niet veel, maar er zitten zeer verrassende namen tussen. Maar u zal willen begrijpen dat ik die identiteiten NIET ga bekend maken.Geven deze mensen nu ook nog info door aan de inlichtingendiensten en/of de politiediensten ? Geen idee. Het zou heel onprofessioneel geweest zijn mocht ik die feedback van mijn informantenrunner gekregen hebben. Maar zoals ik zei : die man deed zijn job voorbeeldig. Het beloofde vervolg op dit artikel.Ik zal het nogmaals duidelijk zeggen : mijn burgerzin dreef me naar de inlichtingendienst. De verpletterende verantwoordelijkheid lag bij Bruno Valkeniers die had moeten ingrijpen en/of bijsturen. Hij deed niets en liet het allemaal zijn gang gaan. Hoe graag Filip Dewinter het ook heeft, het draait NIET om de persoon Dewinter. Hij is slechts een detail in het verhaal. Het systematisch vandaliseren van eigendommen in Dilbeek, het organiseren van neonazi concerten en de contacten met het BBET, daar heeft Dewinter NIETS mee te maken. Sterker, bij mijn weten heeft hij zelf enkele van die dingen aangekaart bij de voorzitter. Maar zoals gezegd deed die waar hij in gespecialiseerd is : niets.Ik wil echter de nadruk op een ander aspect leggen. Ik ben niet de gevoelloze racistische VB er voor wie men mij verleten heeft. Ik lach niet met de gezondheidstoestand van wie dan ook. Destijds heeft mijn advocaat ook het bewijs geleverd dat dat niet het geval was, maar toch blijft de media mij dat voor de voeten gooien. Ik wens uitdrukkelijk dat dit stopt.Het was een totaal verkeerde keuze om in 2004 tot het VB toe te treden. Niet alleen omwille van het feit dat die partij bewezen heeft niet te willen moderniseren en eigenlijk gewoon het clubje nazi-aanhangers is waarvoor ze bestempeld worden, maar ook omdat dit jarenlang een impact op mijn priveleven had. Daar kan je op zeggen : dat had je zelf moeten inschatten . Dat klopt. Maar ik wist niet dat men ook het leven van enkele goede vrienden ging zuur maken. Vriendschappen die kapot gemaakt zijn, onmogelijk gemaakt zijn enkel door bij het VB te werken. Enkele voorbeelden :Iedereen weet dat ik een goede vriendschapsband had met de Antwerpse korpschef Serge Muyters. Er zijn zelfs momenten geweest wanneer ze ons verdachten van een relatie te hebben. lachwekkend, want ik heb al voldoende aangetoond volstrekt hetero te zijn. Dat doet dus niet ter zake. Maar het Antwerpse parket, het federale parket, justitie en vooral de media hebben die mens het leven zuur gemaakt en vaak genoeg geprobeerd ook een karaktermoord op die man te plegen. Serge heeft huiszoekingen bij hem thuis moeten doorstaan, huiszoekingen op zijn kantoor, dagenlang werd hij gedemoniseerd op voorpagina s van kranten. Niets, maar dan ook niets was daarvan waar. Daar heb ik het dus vandaag nog altijd zeer moeilijk mee. Ik beschikte over dossiers waar zelfs Muyters niet eens toegang tot had.Tweede voorbeeld : toen ik nog in Antwerpen woonde, spoorde ik haast dagelijks tussen Antwerpen en Brussel om in het parlement te gaan werken. Op een bepaalde dag kom ik - bij toeval - enkele oude medewerkers tegen in het Centraal station in Antwerpen. Die mensen werkten bij de Antwerpse lokale recherche en waren op weg om een bijscholing te gaan volgen in Brussel. Wachtende op de trein hebben wij daar samen een koffie gedronken, de krant gelezen, over koetjes en kalfjes gepraat en dezelfde trein gedeeld. Enige tijd later kregen die mensen huiszoekingen te verwerken en ondervragingen door het comité P. Men verdacht ook hen van het beroepsgeheim te schenden. Wat bleek ? Met had op de beveiligingscamera s die in het station hangen gezien dat ik met hen koffie dronk en aan het praten was. Probeer u zich dat even voor te stellen ! Ik voelde mij the enemy of the state ! Ook hier zijn vriendschapbanden totaal onterecht teloor gegaan. Die goede politiemensen en goede vrienden hebben NOOIT over hun job mij gepraat.Ik ben het dus beu om als schurk aanzien te worden. Ik heb mijn werk voor de staatsveiligheid gedaan omdat het verdorie nodig was dat IEMAND die praktijken aan het licht bracht. Ik ben het beu om als notoire racist bestempeld te worden en ik ben het vooral beu om als de duivel in persoon behandeld te worden.Intussen zie ik dat de essentie van het verhaal in de media verloren gaat. Iedereen focust zich op zogenaamd verraad en het mol zijn. Maar moet ik daaruit concluderen dat ze die praktijken van het VB dan aanvaardbaar vinden ? Het gaat niet over wie de zaak aangekaard heeft, het gaat over WAT er aangekaard werd. Dag één na de zogenaamde onthulling. Vermoeiende dag en veel reacties. Haatdragende reacties vanuit VB-kringen, veel positieve reacties daarnaast. Dat was voorspelbaar en heel goed ingeschat. Vandaag wegens werk niet bereikbaar voor de pers. Oef ;)Ik heb mijn punt gemaakt op twee vlakken. Ten eerste heb ik nu voor eens en voor altijd eens tegen heel de wereld kunnen zeggen dat ik géén racistische notoire VB er ben. Ten tweede heb ik de ware aard van die partij getoond. En net daarover wil ik het kort hebben. Vanavond iets meer informatie.Het Vlaams Belang en vooral Filip Dewinter hullen zich weer eens in de slachtofferrol. Dat is een perfect maneuver om de aandacht af te leiden van de inhoud : Dewinter geeft toe dat ik oorlogswapens moest gaan kopen. Hij noemt dat een provocatietje . Je moet maar durven. Daarnaast is het stil vanuit het VB. Werden er met medeweten van de partijleiding neonazi concerten georganiseerd ? Ja. Waren er nauwe vriendschapsbanden tussen betaalde medewerkers, gemeenteraadsleden en minstens één Vlaams parlementslid met bedenkelijke organisaties zoals BBET ? Ja. Werd er systematisch vandalisme gepleegd door Vlaams Belangers in gemeenten zoals Dilbeek ? Ja. Waren er bedenkelijke figuren met bedenkelijke bedoelingen die het VB financierden ? Ja.Verder zie ik een fikse tel tussen de baas van de staatsveiligheid en haar minister. Niet alleen over mij, maar ook over het dossier waar o.a. Rik Torfs in genoemd is. Dat is iets wat ze zelf maar moeten uitvechten. Maar ik wil toch iets duidelijk stellen :Die staatsveiligheid deed haar werk naar behoren. Het is niet omdat sommige media doen uitschijnen alsof ik dagelijks lag te spioneren, dat dat ook het geval was. Integendeel zelfs, ik heb enkele dossiers gerapporteerd maar in geen enkel geval systematisch weet ik veel wat in de gaten gehouden. Dus heeft de leiding van de staatsveiligheid gelijk als ze stellen dat Dewinter niet systematisch geschaduwd of gescreend werd. Het is nu een spel van woorden geworden. Een taalkundige discussie als het ware. Of ze ook hun minister hebben ingelicht, is allerminst mijn probleem.Sommigen doen nu uitschijnen dat ik alles rapporteerde aan de staatsveiligheid. Niets is minder waar. Ik heb met die dienst contact opgenomen toen ik merkte dat er meer aan de hand was. Toen ik vaststelde dat de voorzitter bewust niets deed aan de opgesomde feiten stelde ik mij de vraag wat het volgende was ? Vandaag smijten ze uw ruiten in en morgen een molotovcoctail ? Sorry, maar dan haak ik af. U niet misschien ? En Filip ? Wel, in tegenstelling tot hoe de man nu reageert draait het niet om Filip Dewinter maar wel om het Vlaams Belang is zijn geheel. Hij zal het niet gewend zijn om dit te horen maar Dewinter was slechts een detail.

TAGS:Bart Debie 

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Terra Incognita

  De Terra Incognita redactie doet graag een oproep voor artikels voor volumes 9 en 10 van Terra Incognita (afgestudeerden academiejaren 2012-2013 en 20

Welcome to Mesotherapy Solutions

  Welcome to Mesotherapy Solutions - Online Mesotherapy Store, Mesotherapy Products Mesotherapy Supplies, Mesotherapy Cocktails, Mesotherapy Protocols,

Juggernarts Free Online Games |

  Juggernarts GamesYes, it's all about great online games! Come to our game sites and play games for free.Here you can find five cool online game sites.

Baby Jogger: Baby

  Trust in the city mini® GT2 for uncompromised agility on any terrain with the reassurance of our lifetime frame warranty.shop nowThe performance and

Homepage Windy City Organics

  Stay in the loop!Sales, product launches, health tips, and recipes delivered to your inboxThe content on this website is not medical advice and isinte

Growler Fills over 30 North Caro

  Juggheads Growlers Pints is a 32 tap Growler Filling Station where you may not only fill a growler with Great Local NC Beer, but you can also take a l

Ulster County | ulstercountyny.g

  Welcome to the official Ulster County website. This site is here to provide residents, businesses and visitors with important information about Ulster

Providing Access to College Scho

  Scholarship America is here to help you break down barriers, open doors and access scholarships that help you succeed in life. Find A Scholarship Meet

Appel n Ui

  All Gorgeous Hertex Rugs available on order, for the best prices in South Africa. Delivery across SA included. Just email us for a quote on the rugs o

Bob Basset

  If you have not got the response during 2 days please repeat your enquire. You may have entered the wrong email.We are a family of crazy masters who m

ads

Hot Websites