City Insurance | Societate de Asigurare-Reasigurare

Web Name: City Insurance | Societate de Asigurare-Reasigurare

WebSite: http://www.cityinsurance.ro

ID:265544

Keywords:

Societate,Insurance,City,Reasigurare

Description:


Anunțuri importante


În atenția asiguraților / beneficiarilor polițelor de asigurare
For the attention of the insurants / beneficiaries of the insurance policies

Societatea de asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE SA
(societate de asigurare/reasigurare în faliment, in bankruptcy, en faillite)

Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă / Bucharest Tribunal, 7 th Civil Division
București, Splaiul Independenței nr. 319L, clădirea B-Sema Parc, Sector 6, Fax: 021.313.28.02 E: trb-falimentcity@just.ro

Click aici pentru mai detalii

Click here for more details


Anunt retragere autorizatie

Va informam ca la data de 17.09.2021 , Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarat retragerea autorizatiei de functionare a Societatii SAR CITY INSURANCE SA si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, in temeiul art. 249 din Legea nr 85/2014privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii utile celor care detin polite la CITY INSURANCE SA sau celor care au suferit daune provocate de un asigurat al societatii :

Optiune denuntare contract de asigurare

Conform Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, va informam ca aveti posibilitateade a denunta contractele de asigurare incheiate cu asiguratorul CITY INSURANCE SA cat si dreptul de a recupera primele de asigurare, achitate in cadrul contractelor, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei de valabilitate a contractelor.

Contractele de asigurare incheiate cu Societatea CITY INSURANCE S.A. raman valabile pana la data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:

- data denuntarii contractului deAsigurare; - pana cel tarziu la 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment conform prevederilor legale (art.262 alineat 3^2 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa :” (3^2) În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept; în aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.

*În conformitate cu art.2209 din Codul civil Denunţarea contractului de asigurare de către una dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Pentru denuntareapolitelor va rugam sa completatimodelul de cerere .

Pentru vizualizarea cererii de renuntare este necesare ADOBE PDF READER. Puteti descarca acest program in mod gratuit aici: https://get.adobe.com/ro/reader/

Cererile de denuntare se transmit la adresa de e-maildenuntare@cityinsurance.ro

* In vederea denuntarii politelor de asigurare de garantie este necesara o adresa din partea Beneficiarului in care se mentioneaza urmatoarele: “Avand in vedere decizia nr.1148/2021 prin care a fost retrasa autorizatia de functionare, ………….…. (denumire Beneficiar) este de acord cu eliberarea din risc a Societatii de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. si cu denuntarea unilaterala a politei de asigurare seria M nr. xxxxx”.

In conformitate cu art.2205 Cod civil - partea generala :” ( 1) Contractul de asigurare se desființează de drept în cazul în care, înainte ca obligația asigurătorului să înceapă a produce efecte, riscul asigurat s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibilă, precum și dacă, după ce obligația menționată a început să producă efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibilă. Atunci când asiguratul sau contractantul asigurării a plătit, fie și parțial, prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirată a contractului de asigurare.(2) Diferența dintre prima plătită și cea calculată conform alin. (1) se restituie asiguratului sau contractantului asigurării numai în cazurile în care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

Politele de asigurare PAD, asigurator fiind Societatea PAID, nu pot fi denuntate si raman in vigoare pana la terminarea valabilitatii lor.

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva CITY INSURANCE S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre dataintre data retragerii autorizatiei de functionare si cea a denuntarii contractelor de asiguraresau a expirarii perioadei de valabilitate, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor.

Documentele necesare pot fi consultate pe site-ulwww.fgaromania.ro.

Solutionare daune

Avand in vedere decizia ASF nr.1148 /17.09.2021,privind retragerea a de functionare a Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia,pentru deschiderea dosarelor de dauna, constatarea si reconstatarea pagubelor, va recomandam sa va adresati Fondului de Garantare a Asiguratilor (indrumari pe site:www.fgaromania.ro).

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva Societatii de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data retragerii autorizatiei de functionare si cea a denuntarii contractelor de asigurare, va putea solicita deschiderea dosarului de dauna la Fondul de garuntare a asiguratilor, in acord cu prevederile art. 12 din Legea nr.2I3/20I5 privind Fondul de garantare a asiguralilor.

Potrivit legii,doarde la data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial al României creditorii de asigurări ai Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A pot depunecereri de plată la FGAsaucereri de restituire primă. Cererile de plată se pot depune începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizatiei asiguratorului și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată poate fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

Documentele necesare pot fi consultate pe site-ulwww.fgaromania.ro.

© Copyrights 2022 City Insurance

TAGS:Societate Insurance City Reasigurare

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
WHERE ARTISTS GET PROMOTED - Mob

  Join The Mob
We&#8217;re looking for motivated, outgoing content creators, writers and photographers to join the mob! Click here to find out how!Com

Anker Insurance - A niche insura

  Report illness/accident HomeAbout AnkerCooperationOur peopleHistoryPartnersOur brandsMission and visionDownloadsGood GovernanceSustainable inves

Electricity Coordinating Center

   ENSR AboutVision, Mission a

Velo-city 2021 Lisboa

  en PortuguêsEnglishEspañol About Velo-city 2021General informationOrganizationPressProgrammeMain ProgrammePlaza ProgrammeSpeakersMain themesLisboaLi

VMCity - Professional Hosting Se

   Toggle navigation HOME FEATURES CONTACT Login Sign Up

Tere tulemast Northern1 Insuranc

  Est | Eng | RusTere tulemast Cavitas hambaravikindlustuse veebilehele!Cavitas toob sügisel turule uue hambaravikindlustuse &#8211; NUTIKAM HAMBARAVI

Partena Expats, your health insu

  Welcome to Belgium Menu Home About Us Health insurance in Belg

HealthCBA: National Center for H

  Skip to contentFacebookTwitterLinkedinYoutubeAbout HealthHIVCapacitiesEducation &#038; TrainingCapacity Building AssistanceResearch &#038; EvaluationA

Music City

  

BetterCity | město - urbanismus

  BetterCitycz město – urbanismus – krajina – umění Krajina spotřební 1

ads

Hot Websites