:: XAMAX :: Kontrola originality vozidiel

Web Name: :: XAMAX :: Kontrola originality vozidiel

WebSite: http://www.autoxamax.sk

ID:259107

Keywords:

Kontrola,XAMAX,vozidiel,originality

Description:


Úvod Technológie Služby Kontrola originality vozidiel Technická spôsobilosť vozidiel Evidencia motorových vozidiel Poisťovanie motorových vozidiel Faq Dokumenty Cenník Kontakt

Kontrola originality vozidiel

Technológie

Sme spoľahliví a profesionálni

Služby Dokumenty

Flexibilita

Kontakt

Naša firma Vám ponúka tieto služby

Spoločnosť XAMAX, spol. s r.o. na základe rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú premávku a pozemné komunikácie v Bratislave zo dňa 13. 8. 2008 zabezpečuje vykonávanie činnosti kontroly originality vozidiel na pracovisku typu: A, pre všetky ketgórie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Kontrola originality vozidiel

Čo sa rozumie pod Kontrolou originality?

služby

Technická spôsobilosť vozidiel

Technická a emisná kontrola osobných a nákladných vozidiel.

služby

Evidencia motorových vozidiel

Prihlásenie auta, prepis auta, odhlásenie vozidla.

služby

Poisťovanie motorových vozidiel

Vybavenie komplexného poistenia motorových vozidiel.

služby

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Kontrola originality vozidla:

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

viac o ko

Aké doklady treba predložiť na KO?

Vozidlo evidované v SR:
Osvedčenie o evidenciii vozidla "OEV", v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz "TP" treba predložit TP aj OEV Občiansky preukaz objednávateľa, majiteľa vozidla prípade firmy, údaje firmy
Individuálne dovezené vozidlo:
Osvedčenie o evidencii, prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením- spôsobilé

POZOR! Pokiaľ sú na vozidle zásahy do konštrukčných častí vozidla alebo boli na vozidle vykonávané opravy väčšieho rozsahu, je nutné, aby objednávateľ KO predložil doklady potvrdzujúce ich pôvod (faktúra, súpis opravovaných položiek alebo iné zdokumentovanie zásahov a opráv).

V akom stave treba pristaviť vozidlo na KO?

Výlučne v čistom stave!! Interiér, exteriér, priestor v oblasti VIN čísla, motor + podvozok.

Prečo si vybrať naše služby?

Spoľahlivosť

Rýchlosť a efektivita

Komplexnosť

Flexibilita

Spolupracujeme s firmami

XAMAX s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 BRATISLAVA
Slovenská republika
+421 2 5564 3761 +421 911 556 437 autoxamax@autoxamax.sk

Menu

Úvod Technológie Služby FAQ Dokumenty Cenník Kontakt

Dokumenty

Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese

XAMAX s.r.o. @ 2018. Všetky práva vyhradené.

Top

TAGS:Kontrola XAMAX vozidiel originality

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Doprava a mechanizácia, a.s. Pr

   Predaj vozidielNové vozidláJazdené vozidláSkladové vozidláEko vozidláPrenájom vozidielIVECO ONServisné službyAsistenčná služba 24/7Autor

ads

Hot Websites