V lese jako doma

Web Name: V lese jako doma

WebSite: http://www.vlesejakodoma.cz

ID:343630

Keywords:

lese,jako,doma

Description:


Úvod Co je nového Co řešíme Dobrá praxe Legislativa O projektu Lesní školky v ČR Kontakt ENGLISH

V LESE JAKO DOMA

S ODVAHOU

Zjistit více

CO JE NOVÉHO

Výsledky jarního mapování 3: týmy lesních školek

5.9.2022

Ve třetí části vyhodnocení jarního mapování stavu a potřeb lesních školek jsme se zaměřili na týmy lesních školek, koordinátory, ředitele a průvodce dětí.

Číst více

Výsledky jarního mapování 2: pedagogika a péče o děti

17.7.2022

Přinášíme vám druhý výstup z dotazníkového mapování mezi všemi členskými školkami, tentokrát na téma pedagogiky a péče o děti.

Číst více

Výsledky jarního mapování: Kolik je v lesních školkách dětí a jaká je výše školkovného?

3.6.2022

Asociace lesních MŠ se v únoru 2022 zeptala svých 150 členských organizací na 99 otázek pokrývajících široký svět fungování lesních školek. První sada výsledků byla prezentována na dubnovém Sletu, členské schůzi ALMŠ. Nyní vám přinášíme přehled výsledků k základním údajům, které objektivně kreslí obrysy obrazu lesních školek v ČR.

Číst více Načíst další novinky

CO ŘEŠÍME

STRAVOVÁNÍ

Jídlo v lesní školce sestává stejně jako v jakékoliv jiné školce ze dvou svačinek, oběda a pitného režimu. V lesních školkách se řídí spotřebním košem pro mateřské školy. Jídlo v lesní školce se řídí národní i evropskou legislativou. Je pod drobnohledem náročných rodičů, takže zdravé, výživné a když to jde, tak bio.

Co je třeba změnit

Doladit stravovací vyhlášky k novelizovanému školskému zákonu v souvislosti s výdejnou lesní MŠ.Jednotný výklad stravovací legislativy pro lesní MŠ i klubyOdborná školení zaměstnanců školek v oblasti hygieny

ZÁZEMÍ

V lesních školkách je kladen důraz na pobyt a vzdělávání dětí venku, mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Zázemí lesních školek má nejrůznější podoby - jurty, chatky, maringotky apod. Jsou využívána zejména k uložení náhradního oblečení, pomůcek ke vzdělávání, k odpočinku a příležitostnému pobytu.

V současné legislativě existuje nesoulad mezi školskou a stavební legislativou, který komplikuje samotný vznik a provoz lesních školek.

Co je třeba změnit

Docílit jednotného transparentního výkladuZohlednění specifik zázemí lesních školek v novele stavebního zákonaOficiální výklad veškeré související legislativy zajišťující rovné možnosti vzniku a provozu lesních školek napříč kraji

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Děti mají právo na vzdělání a současná opatření jej neadekvátně porušují bez ohledu na významné dopady dlouhodobého vyloučení dětí ze vzdělávání, zejména u nejmladších dětí, které není možné vzdělávat online.

Co je třeba změnit

Rovný přístup opatření vlády, ministerstev zdravotnictví a školství k lesním mateřským školám a klubům tak, aby o opatřeních rozhodovala epidemiologická rizika, nikoliv právní forma.Zohlednění příležitosti a menší rizikovosti učení venku

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Výdejna lesní MŠ

V lese jako doma: zázemí

Hygienické zázemí lesní školky

LEGISLATIVA

Školský zákon 561/2004 Sb.

§34 odst. 9:&nbsp „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.”

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory

§ 9 Lesní mateřské školy

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody10) k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.

(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.

(5) Na lesní mateřské školy se nevztahují § 3 až 8 a 10 až 23 a přílohy č. 1 až 3 k této vyhlášce.

 

Nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravinNařízení EP 178/2002 o bezpečnosti potravinNařízení EP 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potravinyVyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

O PROJEKTU

Lesní školky jsou součástí občanské společnosti a jako jiné neziskové organizace vyjednávají s úřady, jejichž přístup k NNO je různý. Na státní úrovni je nezbytné komunikovat smysluplný a jednotný výklad legislativy, který zároveň ponechá těmto veřejně prospěšným činnostem dostatečný prostor. Na úrovni krajů čelí lesní školky/kluby (LMŠ/LK) nerovnému přístupu některých krajských institucí. Zatímco v některých krajích spolupráce a vzájemná podpora vzkvétá, v jiných dochází k administrativnímu znemožnění vzniku lesních MŠ/klubů a provoz stávajícím je komplikován. Děti tak mají nerovné možnosti v přístupu k této žádané formě inovativního vzdělávání.

Cílem projektu ADVOKAČNÍ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ, který realizuje Asociace lesních mateřských škol je sjednocovat a rozvíjet dobré legislativní a administrativní podmínky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a podporovat tak tuto formu vzdělávání.

Období realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024

Předpokládaná výše podpory: 4 896 000 Kč
Projektový web: V lese jako doma

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontakt

Kontaktní osoby:

Pavla Štindlová - projektová manažerka a správkyně obsahu webu "V lese jako doma", pavla.stindlova@lesnims.cz

Magda Kvítková - manažerka pro advokační činnost magda.kvitkova@lesnims.cz

info@lesnims.cz
www.lesnims.cz

TAGS:lese jako doma

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
veganesmagazine.com is for sale

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartveganesmagazine.comBuy now:$10,290&#9656; Buy nowProcessingor&#9

GunsLocal.com is for sale | Huge

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartGunsLocal.comBuy now:$1,795&#9656; Buy nowProcessingor&#9656; St

Leselupe.de - dichter am text!

  MenüForen Neue Beiträge Foren durchsuchen Prosa

spoolmusic.com is for sale | Hug

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartspoolmusic.comBuy now:$6,895&#9656; Buy nowProcessingor&#9656; S

AshRiot.com is for sale | HugeDo

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartAshRiot.comBuy now:$5,795&#9656; Buy nowProcessingor&#9656; Star

Sexdating69.com is for sale | Hu

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartSexdating69.comBuy now:$2,095&#9656; Buy nowProcessingor&#9656;

jizzjizzy.com is for sale | Huge

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartjizzjizzy.comBuy now:$4,195&#9656; Buy nowProcessingor&#9656; St

laskas.com domain name is for sa

   laskas.com
This premium domain name is available for purchase!
Your domain name is your identity on the InternetEstablish instant trust and c

PanamaHorrorFilmFest.com is for

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping cartPanamaHorrorFilmFest.comBuy now:$3,195&#9656; Buy nowProcessingo

Csapdák &#8211; Vadetetők &#82

  TartalomhozCsapdák &#8211; Vadetetők &#8211; MagaslesekVadászati és vadgazdálkodási berendezések +36 70 311 5594, Solymosi Bertold 6113 Petőfi

ads

Hot Websites