Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – województwo podlaskie

Web Name: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – województwo podlaskie

WebSite: http://www.rops-bialystok.pl

ID:280640

Keywords:

Spo,ecznej,Polityki,Regionalny

Description:


AktualnościDział Polityki SpołecznejCel działania OśrodkaPomoc społecznaAktualności – pomoc społecznaDom Pomocy SpołecznejOcena Zasobów Pomocy SpołecznejBilans PotrzebIdentyfikacja przyczyn ubóstwaBezdomnośćPrawo dotyczące pomocy społecznejPrzydatne linkiPolityka rodzinnaAktualności – polityka rodzinnaPodlaskie Dni RodzinyWspieranie rodzinyPolityka senioralnaSeniorzyRada Seniorów przy Marszałku Województwa PodlaskiegoInformacje o Radzie Seniorów przy Marszałku Województwa PodlaskiegoSkład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencjiPosiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencjiI posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 15.12.2017 r.II posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 23.01.2018 r.III posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 10.04.2018 r.NiepełnosprawnośćAktualności – niepełnosprawnośćWojewódzka Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnychPrzydatne linkiPrzeciwdziałanie Przemocy w RodzinieProfilaktyka uzależnieńAktualności – profilaktyka uzależnieńKampanie społeczneRaporty, sprawozdaniaProgramy, szkolenia, konferencjeBank rekomendowanych programówZbiórki publiczneTam byliśmyOśrodek AdopcyjnyPodlaska Ekonomia SpołecznaDział Badań i AnalizAktualnościBadania i analizyOcena Zasobów Pomocy SpołecznejUbóstwoArchiwumAktywna integracjaBilans potrzebBadania i analizy Ekonomii SpołecznejIdentyfikacja potrzeb informacyjnychLokalne Zespoły InerdyscyplinarneProgramy Aktywności LokalnejPiecza zastępczaPotrzeby szkolenioweStrategia i programy polityki społecznejSytuacja życiowa odbiorców pomocy społecznej…Sytuacja osób starszychInneProjektyProjekt „Liderzy Kooperacji”O ProjekcieDofinansowanie ze Środków Budżetu PaństwaAktualnościMateriały edukacyjno-informacyjneHarmonogram wsparciaKontaktPlatforma Modelu KooperacjiProjekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”O projekcie „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”Aktualności „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”Model Mieszkalnictwa WspomaganegoKontakt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”Harmonogram „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”O projekcieAktualnościRekrutacjaDokumenty rekrutacyjneZasady udziału w szkoleniach w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2SzkoleniaSzkolenie „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”Szkolenie „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne”Szkolenie pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”Szkolenie pn. „Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznejSzkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)Szkolenie pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów (…) tzw. RODOSzkolenie „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”Szkolenie pn. „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”)”Szkolenie pn. „Program Opieka 75+”Szkolenie pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus”Harmonogram wsparciaKontaktProjekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba”Aktualności Projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba”O projekcie pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba”Kontakt Projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba”Zakończone ProjektyProjekt „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”O projekcieAktualnościRealizacja grantówProjekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”O ProjekcieAktualności ProjektuProjekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”O projekcie„Bliżej Rodziny” Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejObserwatorium Integracji Społecznej (OIS) w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Centrum Usług SpołecznychStrategia Polityki Społecznej i Programy WojewódzkieStrategia Polityki SpołecznejProgramy WojewódzkieRegionalna Komisja EgzaminacyjnaRejestr Jednostek Pomocy SpołecznejZamównia publiczneDeklaracja dostępności

Instrukcja dotycząca rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu województwa podlaskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku


Projekt pozakonkursowy

„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”
Problemy Społeczne Województwa Podlaskiego MAK I KONOPIE WŁÓKNISTE – NOWE PRZEPISY

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zaproszenie do udziału w trzydniowym Forum Inicjatyw Lokalnych
10 sierpnia 2022
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym...
Przeczytaj całość »
Szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego
10 sierpnia 2022
W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2022 r. oraz 12 i 13 lipca 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 pracowników jednostek pomocy społecznej...
Przeczytaj całość »
Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji (NOWE TERMINY)
27 lipca 2022
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na:Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacjiSzkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj.Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego.Zakres tematyczny szkolenia:1....
Przeczytaj całość »
Filmy dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji
13 lipca 2022
Tworzenie Centrum Usług Społecznych:Tworzenie Centrum Usług SpołecznychSpot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie...
Przeczytaj całość »
Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11 lipca 2022
W dniach 4 i 5 lipca 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W...
Przeczytaj całość »

Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności

Drukuj PLATFORMA ZAKUPOWA NIE UFAJ BEZGRANICZNIE
nie stań się ofiarą handlu ludźmi
Karta Dużej Rodziny KORONAWIRUS: Informacje i Zalecenia Obsługa osób niepełnosprawnych Uzależnienia Behawioralne

Dofinansowanie ze środków
budżetu państwaRegionalnyOśrodekPolitykiSpołecznej w Białymstoku

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


tel. (85) 744 72 72, fax: (85) 744 71 37

e-mail:rops@rops-bialystok.plwielkość czcionki kontrast Accessibility by WAH

TAGS:Spo ecznej Polityki Regionalny

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
CATALIST Spółka Internetowa |

  CATALISTAktualnościKontakt techManiaK.plGrupa techManiaK.pl to największa w Polsce, niezależna grupa blogów, skupiona wyłącznie na produktach

SQM Time Inschrijven | tijdwaarn

  Beheer zelf al jouw inschrijvingenAccount aanmaken ofInloggen More Passion For Sports Inloggen Mijn Account Bewerk gegevens Home Adresboek / Vriend

Sud Sport - accueil

   :root{--color_0:255,255,255;--color_27:169,169,169;--color_1:255,255,255;--color_2:0,0,0;--color_3:255,255,255;--color_4:255,203,5;--c

Online sportwinkel

   nl fr

Accueil | Le Coach du Sportif

   :root{--color_0:255,255,255;--color_27:228,228,228;--color_1:0,0,0;--color_2:178,19,4;--color_3:4,31,123;--color_4:228,228,228;--color

Office Municipal du Sport de Nan

  L&#8217;OMSQui sommes-nous ?Délégués OMS par fédérationGroupes de travailBureau et comité directeursUne nouvelle ambition pour le sport associat

Home - Sportas GmbH

  +49 (0) 2595 / 3869683info@sportas-gmbh.de StartseiteUnsere ProdukteAktuellesReferenzenÜber unsÜber SportasUnsere PartnerKonta

Zapsports | Villeneuve-Loubet 06

   Toggle navigation

www.sportsfornature.com

  This site is under construction. Why am I seeing this page? Learn more. Are you the owner of this domain? Find out how to replace this page.

Förderverein Nachwuchsleistung

   Scouting, Schule & Sport 6 - 9 Jahre Talentescouting Organisation YOSI – die Botschafterin YOSI’s Übungen YOSI unterwegs in Tirol10 -

ads

Hot Websites