Baja Város Önkormányzat honlapja

Web Name: Baja Város Önkormányzat honlapja

WebSite: http://www.bajavaros.hu

ID:342120

Keywords:

ros,Baja,nkorm,honlapja

Description:


Oldaltérkép

Kapcsolat

FőoldalVárosházaBaja Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKépviselő-testületKépviselők, fogadóórákKépviselő-testületi ülések anyagaiVagyonnyilatkozatok Tisztségviselői díjazásBizottságokÁllandó bizottságok 2019-2024Környezetvédelmi, Civil és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (KCTKB)Kulturális, Köznevelési és Ifjúsági Bizottság (KKIB)Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság (PGB)Pénzügyi, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (PVVB)Szociális, Egészségvédelmi és Sport Bizottság (SZESB)Ügyrendi és Jogi Bizottság (ÜJB)Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (VVB)Állandó bizottságok 2014-2019Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság (KISB)Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZB)Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság (PVGB)Ügyrendi és Jogi Bizottság (ÜJB)Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB)Bajai Települési Értéktár BizottságOrszággyűlési képviselőÖnkormányzati rendeletekA Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeletekÖnkormányzati rendeletek egységes szerkezetbenKoncepciók, programokKözművelődési társadalmi egyeztetésTársulásokKözalapítványokBaja Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaA hivatal szervezeti egységeiAdóügyi IrodaFőépítészi IrodaIgazgatási IrodaPénzügyi és Költségvetési IrodaSzociális IrodaÜgyviteli, Informatikai és Működtetési IrodaVárosfejlesztési IrodaVárosüzemeltetési és Városrendészeti IrodaVagyongazdálkodási IrodaHonvédelmi referensKözbiztonsági referensElérhetőségÖnkormányzati tisztségviselőkHivatali tisztségviselők, vezetőkÜgyfélfogadásElektronikus közigazgatási ügyintézés, elektronikus kapcsolattartásSzervezeti felépítés, dokumentumokKözérdekű információkPályázati kiírásokKözművelődési rendezvények támogatásaBajai színtársulatok közművelődési támogatásaIfjúsági célú kezdeményezések támogatásaSzociális és karitatív célú pályázati kiírásokSportpályázati kiírásokBURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjrendszerFELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT Szennyvízcsatorna-rákötések támogatásaLakossági járdaépítés támogatásaHelyi védett épületek felújításának támogatásaBaja Város Önkormányzat és a Bajai Polgármesteri Hivatal álláspályázataiIntézményi álláspályázatokVirágos Bajáért településszépítő versenyKözterületi, továbbá magánterületen létesítendő zárt hulladékgyűjtő pontok megvalósításának támogatásaNövénytelepítés támogatásaKözadattárHirdetményekKözérdekű adatokSzervezeti, személyzeti adatokTevékenységre, működésre vonatkozó adatokGazdálkodási adatokAdatigénylésKözbeszerzésekSzerződésekKöltségvetésKözérdekű bejelentésekBaja Hangja Kft. szerződéseiAdatvédelmi tájékoztatókSzolgáltatási tevékenységek nyilvántartásaiVálasztások és népszavazásokBács-Kiskun megyei roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása 2022. június 26.Országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás 2022. április 3.Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 2019. október 13.Nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása 2019. október 13.Az Európai Parlament tagjainak választása 2019. május 26.Országgyűlési választások 2018. április 8.Országos népszavazás 2016. október 2.Intézmények és gazdasági társaságokÖnkormányzat által fenntartott költségvetési szervekTovábbi bajai köznevelési és felsőoktatási intézményekGazdasági társaságokNemzetiségi önkormányzatokVárosinfóNevelés, oktatásÓvodákÁltalános iskolákKözépfokú oktatási intézmények FőiskolaEgyetemEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOKHáziorvosi, gyermekorvosi és védőnői ellátásFogorvosi ellátásGyógyszertári ellátásBajai Szent Rókus KórházSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKBajai Egyesített BölcsődékAlapadatokKözérdekű adatokBajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti SzolgálatCédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi TanácsCsaládi napközikKÖZMŰVELŐDÉS, KULTÚRATürr István MúzeumKulturális intézményekSzíntársulatokBajai Fiatalok SzínházaRábl SzínpadMédiaBácskai NaplóBajai TelevízióBajai RádióBaja város honlapjaEgyébKözrend, közbiztonságHivatalok, hatóságokAutóbusz-közlekedés (Helyi menetrendek)Állatorvosi ügyeletFejlesztésekVárosunkAz önkormányzat kitüntető címei és díjai - a kitüntetettek és díjazottakTestvérvárosokVÁROSI RENDEZVÉNYTERV Főoldal Városháza Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testület Képviselők, fogadóórák Képviselő-testületi ülések anyagai Vagyonnyilatkozatok Tisztségviselői díjazás Bizottságok Állandó bizottságok 2019-2024 Környezetvédelmi, Civil és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (KCTKB) Kulturális, Köznevelési és Ifjúsági Bizottság (KKIB) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság (PGB) Pénzügyi, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (PVVB) Szociális, Egészségvédelmi és Sport Bizottság (SZESB) Ügyrendi és Jogi Bizottság (ÜJB) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (VVB) Állandó bizottságok 2014-2019 Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság (KISB) Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZB) Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság (PVGB) Ügyrendi és Jogi Bizottság (ÜJB) Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) Bajai Települési Értéktár Bizottság Országgyűlési képviselő Önkormányzati rendeletek A Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben Koncepciók, programok Közművelődési társadalmi egyeztetés Társulások Közalapítványok Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A hivatal szervezeti egységei Adóügyi Iroda Főépítészi Iroda Igazgatási Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda Szociális Iroda Ügyviteli, Informatikai és Működtetési Iroda Városfejlesztési Iroda Városüzemeltetési és Városrendészeti Iroda Vagyongazdálkodási Iroda Honvédelmi referens Közbiztonsági referens Elérhetőség Önkormányzati tisztségviselők Hivatali tisztségviselők, vezetők Ügyfélfogadás Elektronikus közigazgatási ügyintézés, elektronikus kapcsolattartás Szervezeti felépítés, dokumentumok Közérdekű információk Pályázati kiírások Közművelődési rendezvények támogatása Bajai színtársulatok közművelődési támogatása Ifjúsági célú kezdeményezések támogatása Szociális és karitatív célú pályázati kiírások Sportpályázati kiírások BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT Szennyvízcsatorna-rákötések támogatása Lakossági járdaépítés támogatása Helyi védett épületek felújításának támogatása Baja Város Önkormányzat és a Bajai Polgármesteri Hivatal álláspályázatai Intézményi álláspályázatok Virágos Bajáért településszépítő verseny Közterületi, továbbá magánterületen létesítendő zárt hulladékgyűjtő pontok megvalósításának támogatása Növénytelepítés támogatása Közadattár Hirdetmények Közérdekű adatok Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Gazdálkodási adatok Adatigénylés Közbeszerzések Szerződések Költségvetés Közérdekű bejelentések Baja Hangja Kft. szerződései Adatvédelmi tájékoztatók Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai Választások és népszavazások Bács-Kiskun megyei roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása 2022. június 26. Országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás 2022. április 3. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 2019. október 13. Nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása 2019. október 13. Az Európai Parlament tagjainak választása 2019. május 26. Országgyűlési választások 2018. április 8. Országos népszavazás 2016. október 2. Intézmények és gazdasági társaságok Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek További bajai köznevelési és felsőoktatási intézmények Gazdasági társaságok Nemzetiségi önkormányzatok Városinfó Nevelés, oktatás Óvodák Általános iskolák Középfokú oktatási intézmények Főiskola Egyetem EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK Háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői ellátás Fogorvosi ellátás Gyógyszertári ellátás Bajai Szent Rókus Kórház SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK Bajai Egyesített Bölcsődék Alapadatok Közérdekű adatok Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi Tanács Családi napközik KÖZMŰVELŐDÉS, KULTÚRA Türr István Múzeum Kulturális intézmények Színtársulatok Bajai Fiatalok Színháza Rábl Színpad Média Bácskai Napló Bajai Televízió Bajai Rádió Baja város honlapja Egyéb Közrend, közbiztonság Hivatalok, hatóságok Autóbusz-közlekedés (Helyi menetrendek) Állatorvosi ügyelet Fejlesztések Városunk Az önkormányzat kitüntető címei és díjai - a kitüntetettek és díjazottak Testvérvárosok VÁROSI RENDEZVÉNYTERV

Helyi hírek

 Nyomtatás  E-mail AllKözleményekPartnerségi egyeztetésTAK Értékelő felületKözszolgáltatásokCsoportListaLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓTájékoztatás a Petőfi-szigetre vezető híd megrongálásával összefüggésben0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat felhívása0 commentHIRDETMÉNYA Nemzeti Földügyi Központ hirdetményei a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ...0 commentNÉPSZÁMLÁLÁS 2022A KSH figyelemfelhívása és tájékoztatása a népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról0 commentÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETEK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEHirdetmény önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetéséről0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓÚjra módosul az állatorvosi ügyelet rendje0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓEbzárlat és legeltetési tilalom 2022. október 1-től0 commentKÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS2022. október 6.0 commentNÉPSZÁMLÁLÁS 2022Lakossági tájékoztató felkérőlevelek érkezéséről0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓLakossági barnakőszén fűtési igények felmérése0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓMegváltozik az állatorvosi ügyelet telefonos elérhetősége0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓVasúti területek vegyszeres gyomirtása0 commentLETÖLTHETŐ KÉRELEM NYOMTATVÁNYElérhető a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igényléséhez szükséges hatósági ...0 commentRENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS2022. szeptember 20.0 commentELBIR HÍRLEVÉL (2022 SZEPTEMBER)A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság felhívásai0 commentÉRTÉKELŐ FELÜLET314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdés szerinti értékelő felület és a hozzá tartozó ...0 commentHIRDETMÉNYA Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ...0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓVáltozások a rendkívüli települési ellátás igénybevétele kapcsán0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓMódosult a Petőfi-szigeti futópálya nyitvatartása0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓMegkezdődik a Területi Védőnői Szolgálat és gyermekorvosi tanácsadó épületének energetikai ...0 commentTELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV2022. évi I. módosítás záró véleményezési dokumentáció0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓSzökőkút üzemzavar0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSÖnkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadása0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSNövénytelepítési támogatás 20220 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓIdeiglenesen a Rókus temetőben érhető el a BAJAKERT NKft. ügyfélszolgálati irodája0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓMódosul az állatorvosi ügyelet rendje0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSMegyei Ösztöndíj Program 2022/2023. tanév I. félév0 commentÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETEK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEHirdetmény önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetéséről0 commentA DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HIRDETMÉNYENatura 2000 területek kezelési tervének egyeztetése0 commentELBIR HÍRLEVÉL (2022 AUGUSZTUS)A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság felhívásai0 commentPÁLYÁZATI KIÍRÁSÖnkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése0 commentSZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZATBaja Város Polgármestere pályázatot ír ki önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon ...0 commentKÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS2022. augusztus 25.0 commentLAKOSSÁGI FELHÍVÁSIII. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS 2022. AUGUSZTUS 17-TŐL0 commentNÉPSZÁMLÁLÁS 2022Számlálóbiztosok toborzása (II. felhívás)0 commentSAJTÓKÖZLEMÉNYTájékoztatás képviselő-testületi döntésről0 commentRENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS2022. augusztus 12.0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSÖnkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadása0 commentLAKOSSÁGI FELHÍVÁSIII. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS 2022. AUGUSZTUS 4-TŐL0 commentBIOLÓGIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSLakossági tanácsok a magántulajdonú ingatlanokon kikelő szúnyoglárvák számának csökkentésére0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓTájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők helyi gyermekvédelmi támogatásának ...0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓTájékoztató a Jelky András utca I. szakaszának útépítéséről 0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓTájékoztató a Halász utca útépítéséről0 commentPÁLYÁZATI FELHÍVÁSZárt hulladékgyűjtő pont magánterületen történő létesítésének támogatása0 commentRENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS2022. július 28.0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓForgalmi rend változás, lezárások a BeerBQ Fesztivál kapcsán0 commentADÓZÓI TÁJÉKOZTATÓTájékoztatás vállalkozások részére a tételes adózási mód választásához kapcsolódó nyilatkozattétel ...0 commentLAKOSSÁGI FELHÍVÁSMEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT A III. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓAz Agrárminisztérium tájékoztatója a belterületi vadkárok megelőzéséről, a vadkár bekövetkezése ...0 commentLAKOSSÁGI FELHÍVÁSIII. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS 2022. JÚLIUS 20-TÓL0 commentFELHÍVÁSHatárvadászokat toboroz a Készenléti Rendőrség0 commentELBIR HÍRLEVÉL (2022 JÚLIUS)A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság felhívásai0 commentSAJTÓKÖZLEMÉNYZárul a (Sugovica) szabadstrand fejlesztése0 commentLAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓFöldi kémiai szúnyoggyérítés: 2022. július 20.0 commentRégebbi hírekUgrás az oldal tetejére

Copyright © 2022 Baja Város Önkormányzat honlapja. All Rights Reserved.

TAGS:ros Baja nkorm honlapja

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Fekete Bt. honlapja

  

Ayuntamiento de Cebreros

  Ayuntamiento de
CEBREROS MENU

Mélykút Város Honlapja - mely

  Skip to content06-77/560-001hivatal@melykut.huH: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, Sz - P: 8.00-10.00Facebook-fMÉLYKÚT IdőjárásKezdőlapMélykút váro

Librería Renacimiento: Libros A

  Libros antiguos y de ocasiónIniciar sesiónInicioTemasLiteratura Española s.XXPoesíaCrítica literariaGuerra CivilExilioHistoria universalVer todos

Rém község hivatalos honlapja

  Skip to contentRém község hivatalos honlapjaRém község hivatalos honlapjaIntézményekRémi Szivárvány ÓvodaRémi Általános IskolaVédőnő

Dusnok község honlapja

   DUSNOK KÖZSÉGHONLAPJA főoldal

Pilisjászfalui Somvirág Óvoda

  Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde honlapjaAlapítványBeiratkozásBemutatkozásCsoportokDokumentumokKapcsolatKözzétételi listaMOZOGJU

Der groschen - LzO-Preis für Wi

  Ihr Browser ist veraltet!

Installieren Sie sich einen modernen Browser &raquo; hier online bewerben

BRANISLAV BROSSMANN - Profession

  Branislav Brossmann, Brossmann Design - Projekt Mondstrasse 18 Vitajte na Mesačnej 18, v snovom svete fantázie. Branislav Brossmann &copy; 2009-201

UGTCyL o Unión General de Traba

  

ads

Hot Websites