ZertiForest

Hiilikompensaatiot

Metsien digitalisointi

Missio

Blockchain certified carbon sink solutions

Forestation - Digitalization - Monetization

Teemme todellisia tekoja ilmastonmuutosta vastaan.

Meistä

ZertiForestin ovat perustaneet nuoret metsänomistajat. Olemme jokainen yrittäjiä omalla tahollamme.

Seuraa meitä somessa

FacebookInstagram

Ratkaisumme

Hiilikompensaatiot

ZertiForest tuottaa todellisia hiilinieluja, jotka perustuvat tarkkaan mittadataan ja sertifioituihin prosesseihin. ZertiForestin hiilinielut ovat tokenisoitu lohkoketjuihin ja niiden ostaminen sekä eteenpäin myyminen onnistuu oheisen linkin kautta.

Lue lisää

Metsien digitalisointi

ZertiForest tuottaa digitalisointiin liittyvät palvelut kansainvälisesti. Ollessamme osa ZertiCarbon Oy:tä, asiakkaidemme hiilivarastot voidaan tokenisoida lohkoketjuun omalla alustallamme, jonka jälkeen niillä voidaan käydä kauppaa kansainvälisesti.

Lue lisää

Malwa-koneet

Kauttamme myös Malwa metsäkoneiden myynti ja huolto

Lue lisää

FAQ

Mikä on metsän hiilinielu?

Metsän hiilinielu tarkoittaa, että metsään sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. 

Hiilidioksidi on elämää ylläpitävä kaasu. Se on välttämätöntä yhteyttämiselle; kasvit tekevät auringon valon voimalla vedestä ja hiilidioksidista happea ja sokeria nimeltään glukoosi. Sokerin puut muuttavat edelleen muiksi aineiksi, kuten selluloosaksi.  Puut ottavat hiilidioksidia ilmasta ja varastoivat sen hiilenä itseensä. 

Hiilidioksidia syntyy, kun hiiltä sisältävä aine poltetaan tai se hajoaa muuten. Hiilidioksidia syntyy myös hengittäessä. Usein kuulee sanonnan “metsät ovat maapallon keuhkot”. Eivät ne ole: metsät tuottavat happea, keuhkot hiilidioksidia. Yhtä kaikki, happea tuottavat kasvit ovat elämälle välttämättömiä.

Mikä on hiilidioksidi ja miten sitä varastoituu puuhun?

Hiilidioksidi on elämää ylläpitävä kaasu. Se on välttämätöntä yhteyttämiselle; kasvit tekevät auringon valon voimalla vedestä ja hiilidioksidista happea ja sokeria nimeltään glukoosi. Puut ottavat hiilidioksidia ilmasta ja varastoivat sen hiilenä itseensä. 

Kun puut kasvavat, ne varastoivat hiiltä runkoon, oksiin, juuriin ja lehtiin. Maaperään sitoutuu hiiltä karikkeessa. Hiili vapautuu luontaisesti takaisin ilmaan hiilidioksidina, kun puu ja karike lahoavat. Kun puuta käytetään, hiili varastoituu tai vapautuu, riippuen siitä, mitä puusta tehdään.  

Puinen talo on pitkäaikainen hiilen varasto, klapi ja sanomalehti lyhytaikaisia. Puisen tuotteen voi polttaa energiaksi tai kierrättää. Puupohjaista energiaa syntyy myös selluprosessien sivutuotteena. 

Miten hiilidioksidin määrä voidaan tietää?

Puiden määrä lasketaan, jonka yhteydessä merkitään ylös tarkka GPS-paikkatieto, puulaji, pituus ja paksuus rinnan korkeudelta. Näillä tiedoilla voidaan laskea alueella oleva puuston määrä puulajeittain, eli kiintokuutiot. Yhdessä kiintokuutiossa on puulajeittain eri ominaispainot, mänty n. 550kg, kuusi n. 470kg ja koivu n. 740kg. Tästä määrästä on n. 50% hiiltä. Sidottu hiili muutetaan hiilidioksidiksi kertoimella 3,67 (hiilidioksidin ja hiilen 
molekyylisuhde on 44/12=3,67).   

Miten hiilidioksidi vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen?

Hiilidioksidi (CO2) on väritön ja hajuton kaasu, joka sinällään on vaaraton. Tuotamme hiilidioksidia joka kerta, kun hengitämme ulos. CO2 on tärkeä osa luonnon kiertokulkua kasvien, eläinten ja ihmisten välillä. Ilmakehässä CO2 päästää auringon valon lävitseen, mutta estää auringon lämpösäteilyn heijastumista takaisin avaruuteen, jolloin ilmasto lämpenee. 

Paljonko turvetuotantoalueelle istutettu mäntymetsä sitoo hiilidioksidia?

Laskelma perustuu 100 vuoden pituiseen puuston kasvatusaikaan, jonka aikana 1 ha:n alue 
männylle metsitettyä entistä turvetuotantoaluetta sitoo maaperään ja puustoon yhteensä 323,6 
tonnia hiiltä verrattuna aiempaan maankäyttöön (entinen turvetuotantoalue, 
ravinteisuudeltaan puolukkaturvekangas). Kun istutustiheys on 2000 kpl 
taimia/hehtaari, tulee yhden istutetun taimen osuudeksi 161,8 kg kompensoitua hiiltä 
100 vuoden aikana. 
Sidottu hiili muutetaan hiilidioksidiksi kertoimella 3,67 (hiilidioksidin ja hiilen 
molekyylisuhde on 44/12=3,67), jolloin sidotun hiilidioksidin määräksi saadaan 100 vuoden 
aikana 594 kg puuta kohden. 

Mikä on EU ETS?

EU Emissions Trading System (EU ETS) 

EU:n päästökauppa koskee kaikkia Euroopan talousalueen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, jollei niitä ole erityisin perustein rajattu päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Vuosina 2013—2023 päästökauppa koskee kuitenkin pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja.  

Kuten kiinteiden laitosten päästökauppa, myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdettaviin päästöoikeuksiin. Lentoliikenteen päästökauppa on kansallisesti pantu täytäntöön lailla lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010). 

Lentoliikenteen päästökauppa on vuoteen 2020 saakka puoliavoin järjestelmä. Lentoyhtiöt voivat käyttää velvoitteidensa täyttämiseen kiinteiden laitosten päästöoikeuksia (EUA), mutta kiinteät laitokset eivät voi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia päästökauppalain mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Rajoitus poistuu vuoden 2021 alussa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomessa lentoliikenteen päästökaupasta. Lain mukaisia viranomaistehtäviä hoitavat Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) sekä Energiavirasto. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa jaettavien päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiavirasto puolestaan vastaa päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle. 

Mikä on lohkoketju – blockchain?

Lohkoketju on ehdottomasti yksi tämän päivän suurimmista maailmanlaajuisista megatrendeistä. Jokainen kryptovaluutta perustuu lohkoketjuteknologiaan ja sen perusperiaatteet ovat tärkeää ymmärtää. Lohkoketjutekniikalla on erittäin suuria odotuksia ympäri maailmaa. Usein väitetään, että lohkoketjuteknologia on ylivoimaisesti suurin teknologinen vallankumous sitten Internetin keksimisen. 

Lohkoketju on tekniikka, jonka avulla lohkoketjun osapuolet voivat luoda ja ylläpitää erilaisia hajautettuja ja jaettuja tietokantoja. Lohkoketju on hajautettu ja yleensä julkinen digitaalinen ”pääkirja”, joka koostuu lohkoista ja joita käytetään tapahtumien kirjaamiseen. Yksi lohkoketjun luottamusta lisäävistä ominaisuuksista on, että lohkoja ei voi vaihtaa jälkikäteen. Lohkoketjun suurimmat edut ovat ehdottomasti turvallisuus ja luottamus. 

Mitä ZertiCarbonin sovellus pitää sisällään ja ketä se palvelee?

Zerti Carbon -sovelluksemme perusideana on tarjota kokonaisvaltainen palvelu, joka yhdistää metsänomistajat lohkoketjualustaan perustuvia hiilinieluratkaisuja tarvitseviin asiakkaisiin. Itse lohkoketjuna sovelluksemme on turvallinen ja täysin läpinäkyvä – asiakkaillamme on pääsy prosessin jokaiseen vaiheeseen – todellisten metsien paikantamisesta NFT- ja CO2 tokeneiden hankintaan.  

Tämän lisäksi tarjoamme kattavat tiedot metsän omistajuudesta ja hiilidioksidi tokenien arvosta erittäin tarkkojen matemaattisten kaavojen perusteella, jotka liittyvät jokaisen yksittäisen puun GPS-tietoihin ja sen kykyyn sitoa hiilidioksidia. 

Paljonko 1 tonni hiilidioksidin sidonnassa maksaa?

Hinta 4.1.2021 = 33.69 EUR/tn 

Hinta 31.12.2021 = 80.65 EUR/tn 

Paljonko 1 hehtaaria entistä metsitettyä turvetuotantoaluetta voi tuottaa 31.12.2021 hinnalla vuodessa ja elinkaaren aikana?

 Vuosi:   11.88 x 80.65 EUR = 958.122 EUR 

 100 vuotta = elinkaari:   11.88 x 100 x 80.65 EUR = 95 812,2 EUR

Yhteistyökumppanit

Seuraa meitä somessa

FacebookInstagram