O škole


Motto:

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT TO, CO SE NÁM LÍBÍ, NÝBRŽ NALÉZAT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.
Thomas Alva Edison


Vážení rodiče,

náš pedagogický sbor přistupuje k výuce moderně s využitím nástrojů, které nám poskytuje digitální technologie a internet.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, za vstřícnost a spolupráci. V případě problémů se na nás obraťte a společně budeme hledat cestu k jejich řešení.

Milí žáci,

doba, kterou jste trávili doma v rámci „distanční výuky“ nebyla doba zahálky a nicnedělání. Mimořádná situace si vyžadava náronou práci z domova na úkolech. Domácí příprava je velmi důležitá a usnadňuje Vám práci ve škole.


O základní škole

zřizovatel, RED_IZO, adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, datová schránka – zde

kontakty – zde

Charakteristika školy

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9.

Výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Ve škole je zřízena přípravná třída, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Škola má jako jediná v Opavě bezbariérový přístup s výtahem.

ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je škola otevřených možností, která žákům poskytuje:

péči o individuální rozvoj osobnosti dítětepomoc psychologa a speciálního pedagogakvalitní přípravu na další studium na středních školáchmnožství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného časuintenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština a ruština)výjezd do zahraničí v rámci výuky jazykůvýjezd do škol v přírodě s náplní zdravého životního stylu a ekologické výchovysoutěže vědomostní, sportovní i umělecképrojekty v rámci školy i jednotlivých třídestetickou výchovu, začleněnou do všech činností

Vybavení školy

Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány interaktivní tabule. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě. Součástí školní budovy je žákovská a učitelská knihovna, učebna ICT a tři mobilní iPad učebny (přenosná digitální zařízení), keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Velký sportovní areál s atletickou drahou a školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Součástí naší školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze dvou jídel a stolování v moderním estetickém prostředí.

Nabízíme širokou řadu povinně volitelných a nepovinných předmětů:

Sportovní hry (od 1. ročníku),psaní ZAV (Základy administrativy již od 3. ročníku),

na II. stupni pak:

Přírodovědné praktikum,Technika a robotikaDomácnost – dílny, Domácnost – vaření,Cvičení z matematiky,Cvičení z českého jazyka,Konverzaci AJ,Psaní ZAV,Estetika,Sportovní aktivity.

Od 8. ročníku si žáci povinně volí další cizí jazyk. Nabízíme výuku jazyka německého, ruského a španělského.