XXXII.

Diabetologické dni

26. - 28. máj 2022

Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

Predkongresové sympózium

Registrácia, program, informácie

Zaregistrovať sa

Registrácia na XXXII. Diabetologické dni

Prihláška abstraktov

Uzávierka abstraktov: 22. 4. 2022