ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

Web Name: ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

WebSite: http://www.zskop17.cz

ID:304360

Keywords:

listopadu,ivnice,Kop

Description:


Školní poradenské pracoviště Seznam členů ŠPP - kontakty Informace pro rodiče
vycházejících žáků Termíny jednotné přijímací zkoušky Informace GEMMA
vycházejících žáků Videoprohlídka MŠ Videoprohlídka ZŠ Hlavní nabídka Aktuální informace O škole Historie Aktivity školy Kontakty Pro budoucí prvňáčky Informace o zápisu Jak vyplnit on-line žádost Informace o ZŠ 17.listopadu Maminko a tatínku Organizace školního roku Dokumenty Výroční zprávy Výroční zpráva 2020/21 Výroční zpráva 2019/20 Výroční zpráva 2018/19 Výroční zpráva 2017/18 Výroční zpráva 2016/17 ŠVP Školní řád Zpráva ČŠI Formuláře ke stažení Formulář na lékařský posudek Žádost o přestup žáka Bakaláři Přihlášení do Bakalářů Nápověda Škola spolupracující
s Mensou ČR Třída s rozšířenou výukou
AJ, M a Logiky Ekoškola Co je to Ekoškola Ekodění Téma Distanční výuka Příroda na stěnách Recyklování Exkurze Avion Ostrava Schůzky Zápisy ze schůzek Úvodní konzultace Školní družina Vnitřní řád Provozní řád ŠVP Celoroční plán - 1. a 2. oddělení Celoroční plán - 3. a 4. oddělení Přihláška do školní družiny Kontakty Zájmové kroužky ŠD Nabídka kroužků při ŠD Přihláška Školní kluby BADY Čtenářský klub - 1. stupeň Čtenářský klub - 2. stupeň Klub zábavné logiky a deskových her Školní jídelna Objednávka obědů Přihláška ke stravování Systém vyučtování Doplatek za neod. obědy Kroužky Nabídka kroužků Přihláška Dokončené projekty Šablony I GAME4TATRA Se školou do EU Modernizované dílny Techno 2012 Začínáme s e-learningem Učitelé online O projektu Prezentace projektu Modernizace učebny fyziky Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků Modernizace učebny přírodopisu Modernizace odborných učeben cizí jazyk a chemie Šablony II Školská rada Členové Jednací řád Zápisy ze schůzek 16. 06. 2021 04. 11. 2021 GDPR Informace poskytované správcem Hlášení incidentu Uplatňování práv Subjektem údajů Oprávněné zájmy Celoškolní žákovská samospráva Mateřská škola Polárka Fotogalerie

Aktuální informace

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

31.08.2022, vložil: Administrátor webu

Provozní doba kanceláře školy v době letních prázdnin

02.07.2022, vložil: Administrátor webu

Provozní doba kanceláře školy v době letních prázdnin je od 8:00 do 12:00 hod (1. - 22. 7., 8. - 31. 8.)

V případě potřeby zvoňte prosím na SEKRETARIÁT ŠKOLY.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat vpracovních dnech 1. až 15. července od 8 - 12 hodinna sekretariátu školy (žákům nebo jejich zákonným zástupcům).

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

02.07.2022, vložil: Administrátor webu

PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM, ZAMĚSTNANCŮM A PŘÍZNIVCŮM ŠKOLY KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE A NOVÝCH ZÁŽITKŮ.

TĚŠÍME SE ZASE 1. ZÁŘÍ NA VIDĚNOU!

Radnice oceňovala nejúspěšnější žáky 9. ročníku

02.07.2022, vložil: Administrátor webu

Dne 29.6.2022 proběhlo pod záštitou kopřivnické radnice v Ringhofferově vile slavnostní ocenění žáků 9. ročníku, kteří prospěli s vyznamenáním. Za naši školu bylo oceněno celkem 14 žáků.

Přejeme všem hodně zdaru vdalším studiu, ať se jim splní všechna přání a těšíme se, až se přijdou pochlubit svými novými úspěchy.

Cykloturistický kurz

01.07.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve dnech 22. - 24. 6. se vybraní žáci 7. a 8. ročníku účastnili cykloturistického kurzu. A že to nebylo jen lážo plážo točení řetězem kolem komína, potvrzuje i fakt, že do místa pobytu, kempu v Rožnově pod Radhoštěm, museli všichni účastníci zdolat trasu cca 30km, s nemalým převýšením a několika technicky náročnějšími sjezdy, navíc ve velmi teplém počasí. I přes několik pádů se však všem zúčastněným podařilo dojet v pořádku a vychutnat si v plném zdraví a nadšení i zbytek kurzu, na kterém si krom vodních radovánek a spousty zážitků nejen v sedle kola užili také Limerický maraton, pizzu a zpivandu u táboráku. Ti nejlepší cyklisté najeli po dobu kurzu přes 130 km s převýšením, za které by se nestyděl kdejaký kamzík. Celý pedagogický doprovod, paní ředitelka Havlíková, páni učitelé Lípový a Galia, je na naše cyklisty právem hrdý, po návratu zamáčkl slzu dojetí nad pohodovou atmosférou celé akce a už se těší na další ročník!

Exkurze Brose

30.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 24. 6. se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze s názvem „Den otevřených dveří – Brose“. Žáci během prohlídky viděli výrobní linku projektu Tesla, oddělení údržby a vývojové test centrum. Další část žáci strávili ve vzdělávacím centru. Zde žákům mistr ukázal, co všechno se učí mladí elektrikáři a nakonec zkusili jízdu v simulátoru formule, kterou společně vyrobil mistr odborné praxe se svými studenty. Na závěr exkurze si každý odnesl dáreček na památku a celá akce byla zakončena obědem v místní jídelně.

Všichni žáci byli z exkurze nadšeni.

Mgr. Daniela Petřeková

Školní výlet 7.A/B

29.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pondělí 13.6. se obě naše sedmé třídy vydalydo Ostravy, kde ve Velkém světě techniky absolvovaly prohlídku stálých expozic a program "Šetříme na dovolenou", který byl zaměřen na finanční gramotnost. Akce byla realizována v rámci projektu OKAP, žáci tudíž neplatili vstup, program ani dopravu. Výlet jsme si moc užili, zejména některé části expozice, např. hlukovou komoru, kde jsme si mohli na decibel metru změřit, jak hlasitě umíme křičet.

Mgr. Martin Galia

Gastrohrátky

29.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

V pátek 24. 6. 2022 se žáci 7. B zúčastnili akce nazvané GASTROHRÁTKY v Hotelové škole ve Frenštátě p.R. Dopoledne plné her týkajících se jídla a jeho servírování si všichni užili. Odměnou jim byly míchané nápoje a různé jiné dobroty.

Celoroční soutěž ve třídění odpadu

29.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Celý školní rok náš ekotým namátkově hodnotil a bodoval, jak se v naší škole na 2. stupni třídí odpad.

Body jsme sečetli a výsledky nebyly vůbec špatné.

místo 7.B

místo 6. B

místo 7. A

Ceny obědů

27.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Vážení rodiče,

zdůvodu neustálého navyšování cen potravin dojde k 1. 9. 2022 ke změně cen obědů takto:


znynějších 23 Kč (7 - 10 let) na 28 Kč

25 Kč (11 - 14 let) na 30 Kč

27 Kč (15 a více let) na 32 Kč.

Vsouvislosti svýše uvedeným nastavte, prosím, limit u souhlasu sinkasem na částku 1000 Kč.

Návštěva knihovny s klaunem

21.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 15. 6. naši prvňáčci z 1. A,1. B a 1. C se svými třídními učitelkami navštívili městskou knihovnu. Byl pro ně připraven bohatý program zaměřený na čtenářské dovednosti. Soutěžemi, kvízy a hádankami děti provázel čtenářský kouzelník a paní knihovnice. Žáci si vyslechli pohádku a kouzelník jim předvedl kouzla. Poté každý z nich přečetl úryvek pohádky O Červené karkulce. Za svoji snahu byli odměněni diplomem a kouzelník je pasoval na čtenáře. Děti odcházely plné dojmů, nadšené a motivované ke čtení knížek.

Hurá do školy!

21.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Naši budoucí prvňáčci po zápisu nelenili. Mnozí znich se zúčastnili adaptačního programu Hurá do školy a přišli si výuku vyzkoušet „nanečisto“.

Program zahrnoval čtyři setkání. První tři proběhly ve školních lavicích. Děti trénovaly všechny dovednosti, které budou v1. třídě potřebovat – grafomotoriku, stříhání, barvy, tvary, orientaci vprostoru, jednoduché počty… Třetí setkání zvládly dokonce už bez podpory rodičů, pro které byla připravena přednáška o adaptaci na 1. třídu a možnostech řešení případných problémů.

Závěrečné setkání proběhlo tentokrát netradičně na školním hřišti. Počasí nás trochu zkoušelo, ale nakonec se akce náramně vydařila, a to bez jediné kapky deště. Velkou posilou byli osmáci, kteří vzáří převezmou nad prvňáčky patronát. Děti si spolu srodiči prošly stanoviště, které si pro ně osmáci připravili. Po chutném občerstvení proběhlo slavnostní vyhlášení a děti byly pasovány na naše prvňáčky. Domů si odnesly medaili „jsem prvňák“, pamětní list a své první školní portfolio. Děkujeme všem dětem a rodičům za účast. Těšíme se na vás 1. září!

Organizační tým Hurá do školy:

Mgr. Ivana Eichnerová, Mgr. Jana Šmídová, Mgr. Martina Tesařová, Mgr. Radka Miková

Celá zpráva

PRAHA – STOVĚŽATÁ PERLA EVROPY

13.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Praha se stala dvakrát sídelním městem římského císaře (Karel IV. a Rudolf II.) a později, vroce 1918, se stala centrem novodobého československého státu (od roku 1993 již jen a pouze českého). Město doslova přetékající kulturou, pamětihodnostmi, ale i místy, kde se dá krásně odpočívat.

3. června jsme za pražskými památkami vyrazili společně s 9. A. Přežili jsme dlouhé čtyři hodiny ve vlaku a pak jsme znádraží zamířili do centra velkoměsta. Vmetru se naštěstí nikdo neztratil, takže jsme mohli začít prohlídku na Pražském hradu. Prošli jsme celý jeho areál a zdálo se, že nejvíc všechny zaujala katedrála sv. Víta. Přes Malostranské náměstí jsme došli ke Karlovu mostu, odkud jsme pokračovali na Staré Město. Viděli jsme Národní knihovnu, Staroměstské a Václavské náměstí. Tam jsme dostali dvě hodiny volného času, které většina strávila vobchodech. Cesta zpátky byla zdlouhavá, ale nakonec jsme všichni dorazili zdraví, i když velmi vyčerpaní.

Budeme vzpomínat.

Anna Marečková 9. B

Exkurze ve Včelařském areálu Chlebovice

09.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Ve středu 25. 5. se celý ekotým naší školy vydal do Chlebovic, malé vesničky u Frýdku - Místku, kde se nachází bývalé fojtství z 18. století. Už ve vchodu je cítit vůně vosku a medu a tato vůně nás provázela celým areálem. Prošli jsme si muzeum, včelín i obchůdek a dozvěděli se, jak moc jsou včely důležité, jak dlouho žijí nebo co vše obnáší produkce medu. Ochutnali jsme medové perníčky a medový nápoj a na závěr jsme pozorovali včely přímo ve včelínu, kde jsme i relaxovali, neboť podle slov paní vedoucí má pobyt ve včelínu léčebné a uklidňující účinky.

Den dětí ve znamení vzájemné spolupráce

08.06.2022, vložil: Mgr. Jiří Lípový

Páteční dopoledne děti I. stupně strávily na čerstvém vzduchu a na sluníčku. Po první hodině jsme se shromáždili na školním hřišti, kde proběhlo zahájení oslav MDD. Děti byly rozděleny do 20 družstev napříč třídami. I když bylo znát, že pro některé děti je to nová zkušenost, zvládli všichni spolupráci na výbornou.

Žáci pátých ročníků se svými učitelkami připravili pro své mladší spolužáky 13 stanovišť se zajímavými úkoly (přetahování lanem, házení šipek na terč, slalom svázaných dvojic, štafetový běh a další).

Vše probíhalo hladce, týmy se přesouvaly mezi stanovišti a jejich členové plnili jednotlivé úkoly. Na tom, kdo který úkol splní, se musely děti mezi sebou dohodnout tak, aby se všichni členové družstva vystřídali. Za splnění všech úkolů čekala týmy studená sladká odměna v podobě nanuků. Ty dodala společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., která pod značkou Prima vyrábí ty nejlepší zmrzliny v širokém dalekém okolí :-)

Za akční zábavné dopoledne děkujeme žákům 5. A a 5. B pod vedením třídních učitelek Mgr. Jany Novotné a Mgr. Marcely Wylegalové. Za zajištění sladkých odměn děkujeme Mgr. Martině Petrlíkové a za koordinaci Mgr. Monice Tomanové.

Bc. Hana Žárská, DiS., asistentka pedagoga, 2. B

Celá zpráva Všechny zprávy © 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice

TAGS:listopadu ivnice Kop

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Wanddecoratie, posters & schilde

  Skip to content

(Tip) Noten kopen | Vers, ambach

   Menu Inloggen 0 Menu Home

Toners-kopen.nl | Toners-kopen.n

  Skip to content Over onsKlantenserviceLeveringVerzenden &#038; retournerenFAQContact Menu Inloggen Winkelwagen / &euro;0.000Geen producten in de

Online erectiepillen en erectiem

   Klantenservice Nieuwste producten

Huis kopen, huren of zelf verkop

   JAAP.NL

Vitek Skop

  {{print "content"}} {{{ page_options.svg_overlay }}} {{{ page_options.local_css }}} {{#if_all backdrop backdrop_enabled}} [script type="text/js

Reprocentrum - kopia jak orygina

  Witamy na stronie ReprocentumWybierz swój region:GdańskRzeszów® Copyright 2000-2015 by Reprocentrum.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Projekt i realiza

Sikora Transport specjalistyczny

  +48 693 290 690 +48 601 850 088 MAINOFFERGALLERYHigh transport Heavy transportWide transport Combine harvestersCONTAC

Poznań Biega - Biegamy w całej

  HOMEKalendarz BiegowyJak dodac bieg do kalendarzaŚcieżki BiegoweMaltaRusałkaRusałka – StrzeszynekWielkopolski Park NarodowyPuszczykowoZdrój koł

Věštění budoucnosti, horosko

  For english version go to: Magizzle.comPoužíváním tohoto webu souhlasíte s našimi podmínkami a s použitím cookies pro přizpůsobený obsah a

ads

Hot Websites