Ogłoszenia i komunikaty - strona archiwalna

Web Name: Ogłoszenia i komunikaty - strona archiwalna

WebSite: http://www.mopstm.pl

ID:284029

Keywords:

oszenia,Og,komunikaty,archiwalna

Description:


Przejdź do treści strony Strona główna - ogłoszenia O nas Kontakt Wyszukaj

Menu główne

Ogłoszenia i komunikaty Klub Integracji Społecznej Klub Seniora "Pasja" Klub Seniora "Słoneczna Jedynka" Dom Dziennego Pobytu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Linki

Ogłoszenia i komunikaty

Zapraszamy na nową, aktualną stronę ośrodka

Zapraszamy na nową, aktualną stronę ośrodka: http://www.mopstomaszow.naszops.pl/

Rozpoczęcie Realizacji Projektu "Integracja II"

Uchwałą Nr LX/538/2018 z dnia 29 marca 2018r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zatwierdzono projekt „Integracja II”, realizowany w terminie 01.04.2018r. - 29.02.2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest Reintegracja społeczno - zawodowa 100 osób (60K, 40M), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa

Grupę objętą wsparciem w projekcie stanowić będą klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
93 osoby (55K,38M) bezrobotne (w tym 55 (30 K, 25 M) długotrwale) oraz 7 osób (5 K i 2 M) biernych zawodowo.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w miesiącach IV,X 2018 r. oraz V. 2019 r przez pracowników socjalnych.

Dla uczestników przewidziane są następujące działania:

I. Warsztaty prozdrowotne prowadzone przez dietetyka/terapeutę uzależnień/specjalistę
II. Treningi psychologiczne prowadzone przez trenera/psychologa i psychoterapeutę
III. Warsztaty z prawa prowadzone przez prawnika
IV. Warsztaty „Potęga autoprezentacji” prowadzone przez stylistę, kreatora wizerunku
V. Warsztaty „Dbam o siebie” prowadzone przez kosmetyczkę/fryzjera
VI. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychoterapeutę
VII. Warsztat Aktywna mama prowadzony przez psychologa, pedagoga, trenera
VIII. Indywidualne porady prawne
IX. Szkolenia:
• „Prawo jazdy kat B”
• „Kurs językowy”
• „Podstawy obsługi komputera”


X. Program Aktywizacja i Integracja, który obejmuje :
• Treningi psychologiczne
• Prace społecznie-użyteczne
XI.W ramach zadań Klubu Integracji Społecznej:
• Szkolenie „ Obsługa kas fiskalnych”
• Szkolenie „Magazynier z obsługą wózków widłowych”
• Poradnictwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• 3 miesięczne staże zawodowe
Podczas warsztatów i szkoleń zostanie zapewniony gorący posiłek i serwis kawowy;
XI. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
XII. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, paczek oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rezultaty

Do głównych rezultatów zalicza się liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- poszukujących pracy po opuszczeniu programu 6 (3 K, 3 M)
- pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 7 (5 K, 2 M)
- które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 10 (10 M).

Wartość projektu: 963 247,96 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 818 732,84 zł.

Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej: 144 515,12 zł.

ZIMA NADAL TRWA !!! NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI, POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM!!!

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracają się z prośbą do mieszkańców Tomaszowa i okolic o wsparcie akcji „Wymiana Ciepła”, która trwa w naszym mieście od października ubiegłego roku. Zapotrzebowanie na odzież zimową jest ogromne, wielokrotnie już uzupełnialiśmy „wieszaki”, niestety nasze zapasy się skończyły. Apelujemy do mieszkańców o pomoc w ich zapełnieniu ciepłymi ubraniami. Nasze wieszaki znajdują się w dwóch miejscach:

Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2018 roku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIA-Z191919191819191719191917

"Na wesoło z przekazem" występ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 podjął działania mające na celu : profilaktykę i edukację a także wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin z terenu Tomaszowa Maz.

"Na wesoło z przekazem"

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W TOMASZOWIE MAZ., SĄDEM REJONOWYM ORAZ ZESPOŁEM SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9
serdecznie zapraszają na premierę spektaklu satyrycznego pt.
,,Na wesoło z przekazem"


która odbędzie się 5 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 sali widowiskowej Ośrodka Kultury Tkacz

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Niebrowskiej 50

Ogłoszenie

Z okazji Światowego Dnia Ubogiego, który przypada 19 listopada 2017 roku (niedziela) serdecznie zapraszamy osoby ubogie i znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej na poczęstunek gorącej grochówki. Spotkanie odbędzie się przy Parafi Św. Antoniego ( mjejsce przy pomniku Jana Pawła II) w godzinach od 9.00 do 13.00. Będzie można otrzymać także jesienno - zimową odzież w ramach akcji "Wymiana Ciepła" oraz porozmawiać z wolontariuszami Caritasu i Rycerzami Kolumba o problemach i sprawach pomocowych osób ubogich i ich rodzin.

Organizatorami spotkania są: Caritas przy Sanktuarium Św. Antoniego, Rycerze Kolumba, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

"Wymiana Ciepła" - rusza w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych miast w Polsce przystępuje do ogólnopolskiej akcji pod hasłem " Wymiana ciepła"- w ramach działań KIS działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dzięki akcji przekazujemy ciepłe ubrania osobom potrzebującym.

Idea „Wymiany ciepła” jest prosta – ustawić wieszak, zapełnić go ciepłymi ubraniami i pozwolić, by potrzebujący bez skrępowania korzystali z pozostawionej tam odzieży.

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą o pomoc poprzez nieodpłatne przekazanie sprawnej pralki automatycznej na rzecz klienta Ośrodka.
Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.
Telefon kontaktowy 0-44 723 34 89 wew. 34 lub 503 512 714

Informacja - przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

Dział Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniach od l do 15 września 2017 roku będzie przyjmował wnioski na przyznanie pomocy materialnej dla uczniów formie stypendium szkolnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. (Treść uchwały w zakładce Archiwum 2014 r.)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w siedzibie

Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5,
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych,
I piętro, pokój 11, w godzinach od 8:00 do 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: (44) 723 73 53 w. 36 lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5, I piętro, pokój nr 11.
Druki można pobierać od miesiąca sierpnia 2017r. w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej: www.mopstm.pl ;

zakładka: Dokumenty do pobrania » Stypendia szkolne.

Nowe wnioski o 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Czytaj więcej...

Karta Tomaszowianina

Od 25 lipca można już pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Tomaszowianina. Może ją otrzymać mieszkaniec naszego miasta, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest miasto Tomaszów Mazowiecki, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny w wieku powyżej 7 roku życia.

Aby otrzymać kartę tomaszowianina należy wypełnić wniosek, który jest dostępny poniżej lub w punktach wydawania:

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Budynek C, parter, pokój 1 i 2Informacja Urzędu Miasta Budynek A, parter

Poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Środa - 7:30-17:00

Punkt informacyjny Urzędu Miasta w Galerii Tomaszów

Czwartek i sobota w godz. 10:00-18:00

Informacja turystyczna Pl. KościuszkiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5

Wniosek złożyć można elektronicznie na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl
Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres e-mail o możliwości odbioru Karty Tomaszowianina.

Kartę odbiera się osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich odbiera rodzic/ opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego i dowodu uiszczenia opłaty).

Wysokość opłaty:
Karta jednoroczna
- 15 zł osoba pełnoletnia
- 10 zł dziecko do 18 roku życia
Karta trzyletnia
- 30 zł osoba pełnoletnia
- 20 zł dziecko do 18 roku życia

Program „Tomaszowska Karta Mieszkańca” rusza od 1 września 2017 roku i skierowany jest do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Stanowi element polityki społecznej, realizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jest również narzędziem promocji mające na celu zachęcenie osób do osiedlania się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Program został przyjęty przez radnych w obecnej kadencji Uchwałą NrXXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zdnia 29września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Karta tomaszowianina będzie uprawniać do skorzystania z darmowej komunikacji, ulg, zwolnień i preferencji w obiektach sportowych i rekreacyjnych, Arenie Lodowej, Skansenie Rzeki Pilicy, Grotach Nagórzyckich, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, a także podczas koncertów i innych wydarzeń miejskich. Posiadacz Karty Tomaszowianina zapłaci mniej za opłatę w ograniczonej już strefie Płatnego Parkowania. Karta Tomaszowianina będzie pełnić również funkcję karty bibliotecznej. Specjalne zniżki przygotują również partnerzy programu.

Informacja w sprawie zmian w sposobie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczegoinformuje, że z dniem 1 sierpnia br. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018, po które należy zgłaszać się do organu właściwego pok. 35 wponiedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki w godzinach 7:30 - 17:00. Powyższe wnioski można również składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

Ponadto organ informuje, iż od 1 października 2017r. kryterium dochodowe stanowiące podstawę ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, pozostaje bez zmian tj., 674zł na osobę lub 764zł na osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Kryteria dochodowe dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego również nie ulegną zmianie: odpowiednio 725 zł netto fundusz alimentacyjny oraz 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (przy posiadaniu dziecka do 25 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) przy świadczeniu wychowawczym. W przypadku ustalania prawa do świadczeń od 1 października 2017r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń, jest rok kalendarzowy 2016. Podstawowe dane o dochodach gmina gromadzi samodzielnie, pozyskując je drogą elektroniczną za pomocą portalu PIU Empatia.

Projekt zatwierdzony przez Sejm (druk 1625) dotyczący zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, tj, między innymi ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 roku i polega na:

wyłączeniu mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim czasie u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczejwprowadzeniu dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymogu ustalenia alimentów dla dziecka od drugiego rodzica. Założeniem proponowanego przepisu jest by świadczenia na dzieci były przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica, chyba, że z przyczyn obiektywnych tj. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany (świadczenie wychowawcze), powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) jest to niemożliwewprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, organ właściwy przyjmuje, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Minister ogłaszać będzie ten dochód na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.doprecyzowanie art 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez wskazanie, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy.

UWAGA !!!
Informujemy, iż w nadchodzącym okresie zasiłkowym 2017/2018 zmianie ulegną druki wniosków i oświadczeń o ww. świadczenia.
Nowe druki dokumentów dostępne będą do pobrania od 01 sierpnia 2017 roku.
Wnioski i oświadczenia na trwający okres zasiłkowy tj. do 31 października 2017r. przyjmowane są na drukach dostępnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowska 5 lub na stronie internetowej MOPS w zakładce Dokumenty do pobrania.

Program "Za Życiem"

Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Więcej o programie w informatorze.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Za życiem".

Zakończenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych

Dobiegły końca warszaty psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze i rodzicielskie dla rodzin objetych wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone przez psychologów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkały się z zainteresowaniem zaproszonych osób. Każde spotkanie rozpoczynało się teoretycznym wprowadzeniem, w kontekście którego uczestnicy przedstawiali nastepnie problemy wychowawcze znane im z codziennego życia. Tematy poszczególnych spotkań to: "Zrozum dziecko/ zrozum siebie", "By nie krytykować....czyli komunikacja", "Uczucia, rozumienie, słuchanie", "Ustalanie zasad i granic". Dużą wartość edukacyjną miał fakt, że wśród słuchaczy byli zarówno rodzice małych jak i nastoletnich dzieci. Atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń i poszukiwaniu wspólnych pomysłów na rozwiązania prezentowanych trudności. Cykl warsztatów zakończyło rozdanie pamiątkowych dyplomów.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Pani Annie Zwardoń, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, za udostępnienie sali, w której odbywały się warsztaty.

Czwartki z psychologiem

30 marca rozpocznie się cykl warsztatów psychoedukacyjnych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą "Czwartki z psychologiem". Celem zajęć prowadzonych przez psychologów MOPS, będzie podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w rodzinach korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Dorośli nabywać będą umiejętności potrzebne do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pogłebiać będą wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych swoich pociech. Równolegle pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny prowadzić będą dla dzieci gry i zabawy, aby w spotkaniach wziąć mogły udział również rodziny posiadające młodsze dzieci. Założeniem przygotowanego programu, jest przede wszystkim wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji rodziców z dziećmi, jako działań profilaktycznych zapobiegających rozdzielaniu rodzin.

Dom Dziennego Pobytu zaprasza emerytów

Dom Dziennego Pobytu działający przy ul. Jana Pawła 37 ( przy DPS nr 2 )
zaprasza emerytów mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego od poniedziałku do piątku
w godz.7.30 – 15.30. Można tu miło i twórczo spędzić czas wraz z rówieśnikami z jednoczesną troską o kondycję i sprawność psychiczną i fizyczną.
Uczestnicy zajęć codziennie otrzymują ciepłą zupę.
Osoby mogą również skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa oraz pielęgniarki.
O różnych ciekawych zdarzeniach w tym miejscu możecie poczytać na stronie www.mopstm.pl w zakładce: Dom Dziennego Pobytu.

Bliższe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 w godz. 7.30 – 15.30, tel. 44/723-34-89 oraz w Domu Dziennego Pobytu ul. Jana Pawła II 37 w godz. 7.30-15.30, tel. 500-840-343.

Wnioski "500 Plus" składane drogą elektroniczną

Drodzy rodzice, opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się osobiście w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Od 1 kwietnia 2016 roku istnieje możliwość składania wniosków również w wersji elektronicznej za pośrednictwem internetu.
Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portali: PIU Empatia (adres strony: empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Zachęcamy państwa do skorzystania z formy elektronicznej, pozwoli to uniknąć kolejek i zaoszczędzić czasu, a także zapewni płynność w dokonaniu wypłaty.

Na portalu PIU Empatia można składać również wnioski o przyznanie:

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”,świadczenia rodzicielskiego,świadczenia z funduszu aliemntacyjnego.

Wyniki z akcji liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 informuje, że w Ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. W Tomaszowie Mazowieckim udział wzięli Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, pracownik socjalny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pracownicy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie oraz pracownicy socjalni MOPS z Zespołu ds. uzależnień i bezdomności.
Podczas liczenia osób bezdomnych zostały wypełnione Kwestionariusze dotyczące osoby bezdomnej ( dorosłej, dziecka).

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 20-26 luty 2017 rok odbywa się "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W ramach tej akcji w dniach 23 i 24 luty w godzinach 12.00 -13.00 dyżur w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Mościckiego 9 będą pełnić pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Nabór na stanowisko opiekun dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wskazania niezbędne:
I. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

szpitalu psychiatrycznym,jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,zakładzie rehabilitacji,innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt osobisty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (pokój Nr 12, 17, 19), kontakt telefoniczny pod numerem 44 723 34 89 wew. 37, 40 lub kontakt mailowy: mopstomaszow@poczta.onet.pl.
W składanym CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

INFORMACJA - OGRZEWALNIA

Informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się do Ogrzewalni ul.Luboszewska 71 która w miesiącu styczniu 2017 roku jest czynna całodobowo.

Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom iosobom wtrudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin iosób.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2017 roku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIA-Z202020202220202120202015

Archiwum 2016

Archiwum 2015

Archiwum 2014

Archiwum 2013

Archiwum 2012

drukuj« powrót Copyright © 2017 Strona archiwalna CMS by Quick.Cms

TAGS:oszenia Og komunikaty archiwalna

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Brooklyn Heights Blog | Dispatch

  Brooklyn Heights Blog Dispatches from America's first suburbNavigationAmazon.com Widgets
HomeCobble Hill BlogThe Brooklyn BugleDowntown Brooklyn Blog

Street Observations - New York S

  Home Portfolio New Work Blog

SO GET INFORMED | sogetinformed

  Overslaan en naar de inhoud gaan

blog | werkgroep caraïbische le

  Home WerkgroepnieuwsOver de WerkgroepCaraibische LetterendagCola Debrot LezingEvenementenJaarverslagenKunstopdrachtenVan Lier LezingKun

ecological sequestration trust

  ecological sequestration trustMenuhomeaboutmotivationapproachpartnersshort filmpeopleteamboard of trusteesadvisory boardregionsAccra, GhanaDechang, Ch

Ticket-Login

   Ticket-Login Anmelden

VOLTA ENERGY TECHNOLOGIES

  TwitterABOUT USUPDATESCAREERSCONTACT THE VOLTA MODELFOR INVESTORSFOR ENTREPRENEURSOUR PORTFOLIOSelect Page USING TECHNICAL EXPERTISE TO ADVANCE AN

Vatican Media - Produzione Fotog

  

Yoga im Kirchenfeld - Die persö

  HomeYogaB.K.S. IyengarTeamSpecialsInfoKontaktYoga-Raum :: Thunstrasse 24, 3005 Bern &bull; Eingang durch den Garten&bull; T 031 951 58 43 &bull; Lagep

Curvatura e saldatura tubazioni

  +(39) 0321.402.708 AZIENDACURVATURA TUBISALDATURAPRODOTTISETTORICERTIFICAZIONICSR CONTATTI .container-width {width:1300px !important;}.style-title-b

ads

Hot Websites