Få oversikt over avvik, forsinkelser og endringer.

Avvik i kollektivtrafikken

Høstruter fra 8. august

Høsttilbudet til Ruter trer i kraft fra 8. august. For mange passasjerer medfører dette ingen forskjell fra sommerrutene.

Få oversikt over endringene