Musica Templi – Spolek pro studium duchovní hudby

Web Name: Musica Templi – Spolek pro studium duchovní hudby

WebSite: http://www.musicatempli.cz

ID:262904

Keywords:

Spolek,Musica,Templi,duchovn

Description:


Previous Next

27.05. 2022

18:00

hod

BENEFIČNÍ KONCERT PRO UKRAJINU

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

Karl Jenkins: Mše za mír

místecký chrámový sbor Cantores Domini | smíšený pěvecký sbor Smetana
orchestr tvořený žáky, absolventy a učiteli ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek, ZUŠ Jožky Matěje Brušperk, ZUŠ Leoše Janáčka Frýdlant nad Ostravicí a ZUŠ Frýdek-Místek
řídí Jan Strakoš

vstupné dobrovolné

Výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině přes konto Charity ČR

26.06. 2022

15:00

hod

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÝCH HUDEBNÍCH DÍLEN

kostel sv. Jana a Pavla | Místek

A. J. N. Brossmann: Mše C dur
T. Hanzlík: Te Deum

Markéta Israel Večeřová, soprán
Barbora Garzinová, alt
Rostislav Baláž, tenor
Jiří Miroslav Procházka, bas

účastníci XIV. ročníku Sborových hudebních dílen
Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
chrámový sbor Filia Dobratice
chrámový sbor Cantores Domini Místek
Musica Templi Orchestra

řídí Marek Valášek

vstupné 100 Kč

09.10. 2022

16:30

hod

M. A. CHARPENTIER: MESSE DE MINUIT POUR NOEL

koncert | kostel sv. Jana a Pavla Místek

M. A. Charpentier: Messe de minuit pour Noel

sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

vstupné 100 Kč

19.10. 2022

18:00

hod

VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Iva Mrověcová a Jan Strakoš, varhany

zazní skladby G. Merkela, D. Bedarda aj.

vstupné 100 Kč

Zobrazit více

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, existuje ve Frýdku-Místku již od roku 2012. Pravidelně organizuje koncerty, hudební dílny, besedy i semináře, které se zaměřují na duchovní hudbu. Organizačně zajišťuje všechna vystoupení místeckého chrámového sboru CANTORES DOMINI a komorního orchestru MUSICA TEMPLI ORCHESTRA. Velmi úzce spolupracuje s Římskokatolickou farností Místek. Zajišťuje hudební průvod bohoslužeb v kostelích této farnosti při významných církevních svátcích a nemalou měrou tak přispívá k jejich slavnostnosti a většímu duchovnímu prožitku účastníků těchto liturgií.

Činnost spolku MUSICA TEMPLI

Nejvýznamnější akcí, kterou spolek pořádá, jsou Sborové hudební dílny Místek. Jejich smyslem je spojit hudební tělesa, především pěvecké sbory, jež se ve své činnosti věnují duchovní hudbě, a nastudovat pod vedením profesionálních sbormistrů a dirigentů vybrané rozsáhlé hudebně-instrumentální dílo. Většina sborových těles totiž nemá možnost se běžně takovýmto skladbám věnovat, protože k tomu nemají potřebný počet zpěváků a převážně také nemají možnost spolupráce s orchestrem. V minulých letech se v repertoáru dílen vystřídaly osobnosti různých hudebních období od klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart), přes romantismus (A. Dvořák), hudbu 20. stol. (L. Vierne, L. Janáček) až po představitele soudobé hudby (P. Eben, Z. Pololáník, J. Pavlica, J. P. Lécot). Práce na studiu skladeb těchto velikánů duchovní hudby pak umožnila amatérským zpěvákům a muzikantům blíže jejich dílo poznat a pochopit.
Další tradiční akcí, kterou MUSICA TEMPLI pořádá, jsou Dušičkové koncerty Naděje. Na těchto koncertech vystupuje jednak místecký chrámový sbor, který si zve různé spolupracovníky z řad sborů, sólistů a muzikantů především z našeho kraje, jednak různá profesionální a poloprofesionální hudební tělesa z různých míst naší republiky. Během těchto koncertů vzniká překrásná atmosféra, vytváří se zde nádherné propojení zpěváků a muzikantů s posluchači, a to díky hudbě, jež přiměje všechny společně prožívat vzpomínku na jejich blízké, kteří už nejsou mezi námi. Vhodná dramaturgie koncertů, která spojuje duchovní hudbu minulých epoch s hudbou soudobou, k tomu nemalou měrou přispívá.

Činnost spolku směřuje především k amatérským hudebníkům a samozřejmě také k posluchačům, a to především z našeho města, ale se zájmem ji sledují zájemci o duchovní hudbu i odjinud. Jeho činnost zaujala i redaktory Českého rozhlasu Ostrava, České televize i televize Noe, psalo se o ní nejen v místním tisku, ale i v celostátních periodikách.

Duchovní hudba

Pojem duchovní hudba označuje druh hudby, která se provozuje při náboženských příležitostech nebo je komponována pro duchovní účely na texty či náměty z oblasti náboženské, z Písma, z liturgických textů. Některé takovéto skladby dnes již nejsou součástí liturgie, jiné (mše, nešpory apod.) stále zůstávají její součástí, říkáme jim hudba liturgická.
Od počátku bylo snahou církve, aby se hudba při bohoslužbách provozovala na co nejvyšší úrovni a důstojně tak vyjadřovala posvátnou povahu zpívaných textů. Po staletí vznikají v církevním prostředí hudební díla žánrově odpovídající své době. Tato díla jsou bezednou studnicí, ze které čerpáme, a jejich krása nám umožňuje nám lépe pocítit Boží přítomnost.

Nahrávky

Fotogalerie

Kontakty

Musica Templi

Spolek pro studium duchovní hudby

Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Menu

Menu

kontakt

Menu

O nás

Menu

TAGS:Spolek Musica Templi duchovn

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Banda Almoradí | Web de la Band

  Nuestra SociedadHazte SocioHistoriaJunta directivaBanda SinfónicaComponentesCurrículumBanda JovenEscuela de MúsicaEnseñanzasProfesoresCalendario y

Musicale

   Vítejte na stránkách MUSICALE, soukromé hudební školy ve Studénce SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovn

Edizioni musicali - Heristal Ent

  


Cours Florent, école de théât

   Tous les stages de septembre 2022 En savoir plus

Musica - Rock Off

   Skip to content

Berako Musika Eskola - Escuela d

   .qtranxs_widget ul { margin: 0; }.qtranxs_widget ul li{display: inline; /* horizontal list, use "list-item" or other appropriate value for ver

The domain name FirstWivesClubTh

  keywords:
description:
Excellent 4.7 out of 5Buyer Protection ProgramWhen you buy a domain name at Dan.com, you’re automatically covered by our uniqu

Official Site of Goodspeed Music

  keywords:Goodspeed Musicals, musicals, musical theatre, theater, East Haddam, Chester, Connecticut, Goodspeed Opera House, historic, Annie, The Norma

ZME Music - musical musings

  keywords:
description:
ZME MusicSkip to contentZME MusicMusicAll PopHip HopMetalCountryElectronic MusicFolkJazzReggaetonLatinoR BBluesPopSep 17, 2017

Blue Star Music - Pickups and P

  keywords:
description:


Call us Toll Free800-581-7827

My Account|0 item(s)View CartHello, Guest!LoginHomeBlogSpecialsNewsletter CategoryPickupsAcous

ads

Hot Websites